BillundErhvervsFremme

Rådene er tilpasset dig og din organisation, som akut har fået nye vilkår

 • Hold virksomhedens mål for øje – skarpt og konstant. Kommunikér dem.​
 • Udpeg hensigtsmæssige virtuelle værktøjer – til kommunikation mellem medarbejdere og til virtuelle møder på alle niveauer i organisationen og i kundekontakten. Giv tid og rum til at lære værktøjerne at kende. Gå selv foran. Afprøv sammen i organisationen forskellige værktøjer. Sidemandsoplæring kan være en vej at gå.
 • Sæt strøm til virksomhedens normale mødestruktur, og overvej om nogle typer møder skal drosles ned og andre typer opgraderes. Den spredte placering og lange periode for hjemmearbejde skaber nye behov.
 • Virtuelle møder fordrer i højere grad mødeledelse. Vær afklaret med et mødes formål, kommunikér det og lav dagsorden, som alle kan se. Virtuelle møder kræver grundig planlægning.
 • Vær ekstra opmærksom på nyansatte, der måske ikke har så stor en ”basisfornemmelse” for mål, samarbejde og opgaver. Overvej en kollega som ”fadder” eller mentor i en periode. Vær klar i mælet om mål og forventninger til samarbejdet​
 • Læg en fast plan for dine (som leder) samtaler enkeltvis med alle medarbejdere. Kalendersæt dine mødeaftaler. Hav en plan B klar, hvis en medarbejder løber tør for opgaver.
 • Repetér interne retningslinjer omkring datahåndtering, it-sikkerhed, fjern adgang og fakturagodkendelser. It-kriminelle viser sjovt nok ikke samfundssind.​
 • Vær opmærksom på socialt orienterede medarbejdere og behovet for social kontakt. Inspirer til virtuelle kaffe-maskine-morgen-snakke, skærm-frokoster, digitale fredagsbarer, fællessang, torsdagskage-mik. Kort sagt: sæt strøm til organisationens sociale liv.
 • ​Vær opmærksom på signaler om mistrivsel i den aktuelle dagligdag og vær fleksibel med hensyn til løsninger. Stress, familiesituation, økonomisk usikkerhed, nye roller, ustabilitet på dele af privatsfæren, alkohol og sygdom kan ”stikke hovedet frem” på andre måder end til daglig. Vær opmærksom på medarbejdere, som trækker sig.
 • Vær ekstra omhyggelig med at skabe tillid. Anerkendelse og anerkendende kommunikation er gode virkemidler til at fastholde engagement og motivation – afstand til trods. Mange medarbejdere er gode til at være selvledende. For andre vil det være helt nyt, og nogle vil have brug for en vis struktur ”udefra”. Vis interesse for, involvér og anerkend indsats og attituder – og støt, hvor der er behov. Inspirer til fælles løsninger.
 • Fej for din egen dør – håndtér din egen stress og situation.
 • Reflektér over din ledelsesrolle og hvordan du er udfordret. Søg inspiration og viden. Mange andre ledere er kastet ud i samme vilkår, som du har lige nu – i fuldstændig ukendt farvand.

Har du brug for sparring om distanceledelse under nedlukningen kontakt gerne;

Marie Skov Lillelund

Direktør

+ 45 9282 3605
msl@billunderhverv.dk