360° analyse

Få en analyse, der kommer hele vejen rundt om din virksomhed. Erhvervshus Syd bistår med at gennemføre VækstHjulsanalyser. VækstHjulet® (www.vaeksthjulet.dk) er et værktøj, der giver dig et enkelt, hurtigt og overskueligt overblik over din virksomheds udfordringer og vækstmuligheder, så du får lettere ved at træffe de rette, værdiskabende beslutninger.

En VækstHjulssamtale med Erhvervshus Syd giver dig et 360o perspektiv på din virksomheds vækstmuligheder og fokusområder.  Samtalens længde varierer mellem ½ – 2 timer og gennemføres af en certificeret, uvildig konsulent og med fuld fortrolighed. Samtalen er gratis.

Kontakt

Marianne Witte

Marianne Witte

Forretningsudvikler, med fokus på iværksætteri & detail

+45 20 123 133
mhw@billunderhverv.dk