Trods Coronanedlukning og -restriktioner etablerer Billund ErhvervsFremme nu sit tredje Advisory Board, som har fået betegnelsen Medlemmer. Boardets formål er – med udgangspunkt i foreningens overordnede strategi og vision – at rådgive bestyrelse og direktør i målsætningen om

  • at være talerør og den stærke samlende aktør for hele kommunens erhvervsliv
  • at afholde værdiskabende arrangementer for foreningens medlemmer

Bestyrelsen ønsker et Advisory Board bestående af op til 10 personer, som drevet af lyst og engagement ønsker at bidrage til den fortsatte udvikling af foreningen, så medlemskab bliver attraktivt for endnu flere. Vi tilstræber at få sammensat Advisory Boardet, så kompetencer, erfaringer og indsigt kan skabe den dynamik, der skal til at tænke ”ud af boksen”, når det kommer til at rådgive foreningens ledelse.

Advisory Boardet nedsættes for en 2-årig periode, og der må forventes 4 årlige møder.

Af kommissorium for boardet fremgår, at dets formand udpeges af bestyrelsen, og at foreningens sekretariat faciliterer arbejdet i boardet. Bestyrelsesmedlem Jesper Dahlmann er udpeget som formand for boardet.

Her finder du det kommissorium, som er Advisory Boardet Medlemmers arbejdsgrundlag

Ønsker du at vide mere, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte formand for boardet, Jesper Dahlmann på tlf. 20 21 46 19 eller mail: jesper.dahlmann@eggrindsted.dk

Har du lyst til at indgå i Advisory Boardet Medlemmer, bedes du tilkendegive din interesse til BEF’s sekretariat – info@billunderhverv.dk   – senest 1. marts 2021.

Vi ser frem til at høre fra dig!