Vi igangsætter i løbet af få uger en detailanalyse med fokus på specialdetail i Grindsted og Billund. Denne analyse skal give et indblik i og kendskab til kundernes/borgernes holdning og udvalg i de to byers special butikker, samt hvilke specialdetail butikker kunderne/borgerne har et ønske om der forefindes i de to handelsbyer. Denne analyse skal danne grundlag for og sikre den forsatte udvikling af de to byers specialdetail handle.

Analysen er udarbejdet på dansk og engelsk, da befolkningssammensætningen i Billund by er meget international, og bliver udsendt via de sociale medier, lokale presse samt mail. Vores advisory board med fokus på detail har været en stor hjælp og sparring til indholdet af denne analyse.

Mere information følger.