De øvrige medlemmer af de nedsatte Advisory Boards udpeges også af bestyrelsen.
Disse udpeges som udgangspunkt blandt Billund ErhvervsFremmes medlemmer. Bestyrelsen kan herudover efter behov udpege medlemmer, der ikke er medlem af Billund ErhvervsFremme. Det tilstræbes, at et Advisory Board er bredt repræsenteret – fagligt og geografisk i kommunen.

Bestyrelsen fastlægger forretningsorden og kommissorium for hvert af de nedsatte Advisory Boards.

Bestyrelsen kan herudover til enhver tid nedsætte særlige udvalg til løsning af opgaver, der er omfattet af formålsparagraffen.

  • Næste møde afholdes den 20.1 2021 klokken 7.45 på Kløvermarken 35, Billund

I vores Advisory Board for Detailhandel i Billund kommune sidder følgende:

Formand for boardet

Flemming Nørbygaard – Sportmaster

billund@sportsmaster.dk

Tlf: 22 75 94 40

Næstformand for boardet

Jesper Jensen – SkoUniverset

jj@sko-universet.dk

Tlf: 22 27 09 76

Poul Bak Petersen – Wise 365

poul@wise365.gl

Tlf: 26 33 01 70

Morten Jacobsen – Pingvinen / Grindsted vin

mortenthoroe@gmail.com

Tlf: 53 38 16 49

Britta Tourbier – Abiler

b.tourbier@gmail.com

Tlf: 40 35 07 75

Anne-Mette Sørensen – Idento

ams@identogroup.dk

Tlf: 20 74 72 14

Palle Kjær – ConTra

palle@contradenmark.com

Tlf: 20 82 70 90

Lisbeth Gammelmark – Beth Baun

lisbeth@bethbaun.dk

Tlf: 61 63 39 93

Ole Johansen – Frost Bolig

mail@frostbolig.dk

Tlf: 75 34 15 44

Jens Thrane – Sport 24

jet@sport24@dk

Tlf: 24 29 61 74

Advisory Board – IVÆRKSÆTTER

I vores Advisory Board for Iværksætter i Billund kommune sidder følgende:

Næste møder afholdes den 25.11 klokken 7.45 på Kløvermarken 35 Billund

Formand

Jeppe H. Larsen – Zebicon A/S

jhl@zebicon.com

Tlf: 41 96 49 55

Per Schmidt – Idento Group

ps@identogroup.dk

Tlf: 41 19 51 76

Simon Warmbold – Danske Bank

siwa@danskebank.dk

Tlf: 31 20 75 58

Sune Appel – ES Stål Industri A/S

sa@esstaal.dk

Tlf: 60 10 46 50

Ole Christensen – Ole Christensen Holding

oc.mosevang@outlook.dk

Tlf: 21 42 11 20

Henrik Nicolajsen – HN Group A/S

hn@hngroup.dk

Tlf: 40 11 31 52