Den 2. marts 2021 fik vi vel afholdt vores årlige generalforsamling med 40 deltagere, som dog måtte foregå digitalt. 

Gitte Ottosen lagde i formandens beretning vægt på foreningens udvikling af iværksættertiltaget GROW og etablering af de to Advisory Boards for henholdsvis Detail og Iværksætteri og udtrykte ligeledes stor forventning til det tredje board, som er i pipelinen, med fokus på den overordnede strategi, vision og målsætning for foreningen. Alle tre boards skal bidrage med input og perspektiver til bestyrelse og direktør til foreningens videre arbejde. Gitte udtrykte stor tak til både deltagerne i boards’ene og de medlemmerne, som bl.a. stiller sig til rådighed i vores rådgivernetværk. Yderligere blev der lagt vægt på rækken af aktiviteter og arrangementer, samt de mange dialoger om forretningsudvikling over året, målrettet det brede erhvervsliv. Gitte Ottosen kunne ligeledes berette om bosætningsindsatsen, hvor Billund ErhvervsFremme i tæt samarbejde med lokale virksomheder tilbyder hjælp og vejledning til bl.a. medarbejdere og deres familier, som flytter til kommunen. 

Ved det efterfølgende valg til bestyrelsen blev såvel Flemming Nørbygaard som Jesper Dahlmann og Gitte Ottosen genvalgt. Nikolai Friis, Billund Varmeværk og Marianne Thorø, BillundOnline blev genvalgt som suppleanter. 

Bestyrelsen konstituerede sig herefter på følgende vis: Gitte Ottosen, Best Energy (formand), Jesper Dahlmann, Erhvervsgymnasiet Grindsted (næstformand), Jeppe Hebsgaard Laursen, Zebicon (formand for AB Iværksætter), Flemming Nørbygaard, Billund Handelsforening (formand for AB detailhandel), Jesper Jensen, Skechers /SkoUniverset (næstformand AB detailhandel). Herudover består bestyrelsen af: Ib Kristensen (byrådet) og Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup (byrådet). Kommunaldirektør Ole Bladt-Hansen deltager som observatør.