IoT Netværk

Med IoT (Internet of Things) forbindes produkter via internettet, hvor de er integreret med sensorer, software og andre teknologier med det formål, at forbinde og udveksle data med andre enheder og systemer over internettet. Dette muliggør overvågning, analyse og behandling af data på nye måder via IoT-platforme.

Der er uendeligt mange muligheder i forbindelse med brugen at IoT, fx kan lagerstyring og produktion effektiviseres, – proceslinjer kan f.eks. sættes op til at bestille materialer fra lager / leverandør, tilkalde kvalitetstekniker, service­tekniker, osv.

IoT-NETVÆRKET – skal du være med?

Netværket er et forum, hvor brugere og potentielle brugere mødes for at blive klogere på mulighederne i IoT, – diskutere løsninger og dele erfaringer. Det er et fagligt net­værk, målrettet dem, der i hverdagen er eller kunne blive brugere af IoT.

Netværket er for virksomheder i følgende kommuner: Billund, Fredericia, Haderslev, Kol­ding, Middelfart, Vejen og Vejle.
Det er Billund Erhverv, der er tovholder på netværket..

Der udarbejdes en mødekalender for et år ad gangen, – 4 møder / år. Dagsordenen sam­mensættes af deltagerne i samarbejde med netværks-tovholderen. Møderne foregår på skift hos en værtsvirksomhed (en af deltagerne).

Netværket kan vælge at invitere forskellige videns-personer ind til at give oplæg, – f.eks. omkring: Hvilke IoT- værktøjer der findes / hvordan teknologibarrieren overvindes og virk­somheden kommer godt i gang / Hvilke tilskudsordninger der findes på området / aktuelle eksempler hvor IoT er anvendt / o.a.

I 2022 har netværket blandt andet fået indsigt i de nyeste trends indenfor IoT, er blevet introduceret til et gratis værktøj til proces- og produktoptimering, blevet klogere på hvordan man kan knytte serviceydelser til sine IoT-løsninger mv.

Det er gratis at deltage i netværket – dog kan indkøb af eksperter kræve at deltagerne betaler evt. honorar til disse.

Kontakt

Kontakt forretningsudvikler Susanne Gren Svendsen

sgs@billunderhverv.dk

Tlf. +45 9282 6965