Godt nytår!

Velkommen til det første nyhedsbrev i 2021 – og til en ny sæson. Januars himmel er til tider grå og trist, men også blå og frisk og indenfor er der varmt, og et nyt år er startet op. Vi ved, at der vil blive nok at tage fat på i det nye år, og i Billund ErhvervsFremme er direktøren ved det nye års start trukket i arbejdstøjet, mens formanden samtidig har sluppet sit tag i driften.

Året 2020 blev en del anderledes, end nogen kunne have forestillet sig. Erhvervslivets omstillingsparathed og fleksibilitet er derfor blevet trænet godt og grundigt. Selvom coronakrisen har sat dybe spor i samfundsøkonomien, så har krisen også tvunget os til at tænke i nye veje og nye måder at gøre tingene på. Det gælder ikke mindst, når det handler om hjemmearbejde og digitale møder. Det dokumenterer en medlemsundersøgelse, som Lederne lavede i 2020 blandt 960 virksomheder.

Ifølge Ledernes undersøgelse, så er omstillingen til hjemmearbejde gået over alt forventning, og mange har ligefrem oplevet større produktivitet blandt medarbejderne. Samtidig har virksomhederne haft succes med digitale møder. Samme undersøgelse viser således, at 68% af virksomhederne i fremtiden vil gøre mere brug af digitale møder internt i virksomheden, mens 79% vil gøre mere brug af digitale møder over for kunder og eksterne samarbejdspartnere.

Selvom vi alle havde ønsket, at corona-virussen aldrig havde ramt Danmark eller resten af verden, så kan vi alligevel glædes over de positive digitale erfaringer, virksomhederne har gjort sig. Den læring kan blive et vigtigt element i forhold til at styrke digitaliseringen i dansk erhvervsliv, og det er en læring, der tages med ind i 2021. I Billund ErhvervsFremme har den digitale verden også vundet indpas i en række af vores aktiviteter. Mødeaktiviteter er i stort omfang suppleret med eller omlagt til digitale møder, ligesom arrangementer i større og større omfang finder sted som webinar’er. Det er for en organisation som vores ikke optimalt, da netværk og erfaringsudveksling fungerer bedst face-to-face. Men det er en nødvendighed, som verden ser ud lige nu, og det er erfaringer og muligheder, vi fortsat vil udvikle på. Så må vi se, hvor længe corona-krisen varer, og hvornår vi i Billund ErhvervsFremme-regi igen får mulighed for at slippe de kræfter fri, som udfolder sig bedst, når mennesker mødes i det åbne rum.

I sekretariatet står vi selvfølgelig alle til rådighed og har indrettet hverdagen og brugen af huset således, at der også er mulighed for fysiske møder med medlemmer i det omfang, det er nødvendigt.

Endnu engang velkommen til 2021. Vi glæder os til at tage fat på det nye år sammen med jer.

Med venlig hilsen

Marie Skov Lillelund                           Gitte Ottosen
Direktør                                                  Formand

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.