Klar, parat, Parløb!

Hver måned sætter vi fokus på en af vores medlemsvirksomheder i Billund kommune. – I april har vi valgt en af vores nye medlemmer; Anne Østergaard og hendes virksomhed Parløb.

Anne er visuel kommunikatør og uddannet grafisk designer. Hun hjælper virksomheder og organisationer med rådgivning, sparring og eksekvering indenfor branding og grafisk kommunikation.

“Firmanavnet tager udgangspunkt i samarbejdet mellem os og kunden. Jeg ser samarbejde som et parløb, hvor begge parter tilfører værdi og supplerer hinanden for at nå det fælles mål – og gerne lidt længere.”

Efter en årrække er Anne tilbage i Billund, hvor hun i sin tid blev uddannet, og fortæller, at hun stadig har kunder tilbage fra den tid, selvom det er mere end 15 år siden. “Det er fantastisk at se den udvikling byen har gennemgået siden da. – Og det fortsætter jo bare! – Jeg glæder mig virkelig til at blive en del af det lokale erhvervsliv igen.”

Parløb arbejder på tre ben:

  1. Kreativ grafisk kommunikation

“Vi arbejder strategisk med grafisk kommunikation. Helt basalt hjælper vi vores kunder med visuelt – og tekstmæssigt at formidle et budskab i den udformning og på det medie, som rammer målgruppen bedst. – Kvaliteten af det visuelle udtryk er ekstremt vigtig. Ligesom med mad, spiser din potentielle kunde med øjnene først: Ser det ikke appetitligt ud, vælges en anden løsning. Din visuelle identitet kan bidrage til at skabe tillid og troværdighed på forhånd. Og samtidig gøre det lettere at både sælge og forstå produktet eller budskabet.” fortæller Anne.

  1. Visuel kommunikationsrådgivning

Ud over at eksekvere på selve idé og designdelen arbejder Anne også som ekstern visuel kommunikationsrådgiver. Det kan fx være en vurdering af en virksomheds visuelle udtryk. Om det hænger sammen over hele linjen: Online, offline, eksternt og internt. Hvad der eventuelt kan forbedres og hvordan.

Det kan også være sparring omkring og/eller styring af større projekter, som skal munde ud i et visuelt resultat. Fx en hjemmeside, en kampagne eller der, hvor kunden endnu ikke ved hvilken form, medie eller platform projektet skal udfoldes på. Eller som back-up til en intern marketingafdeling.

  1. Animerede videoer

Sidst, men ikke mindst, arbejder Parløb med 2D-animerede videoer. Herunder storyboarding, illustration og lyd. Animerede videoer er velegnede til kommunikation af komplekse budskaber: Forklaring af koncepter eller produkter, bedre forståelse af data, fx i en årsrapport i form af animeret infografik, i undervisning og til “How-to’s”.

I dag er video et af de vigtigste redskaber, når man vil have et budskab ud over rampen. Ikke mindst på de sociale medier.

 

Next Level på det nye butikstorv

Parløb bor på det nye butikstorv i kontorfællesskabet Next Level. Her deler Anne kontor med Morten Nielsen, som foruden at have sine egne projekter også er en del af Parløb. Morten trækkes efter behov ind på opgaver, hvor han med sin kreative bureau-baggrund bidrager med stor erfaring i grafisk kommunikation, design og illustration.

Se og læs mere på www.parlob.dk