Med et fælles ønske om at skabe de bedst mulige rammer for turismeerhvervet er Billund, Kolding og Vejle Kommune gået sammen om en fælles destinationsdannelse.

Det nye destinationssamarbejde, med arbejdstitlen Destination Trekantområde kan nu få adgang til den nationale destinationsudviklingspulje.

Med beslutningen om at indgå i et fælles destionationssamarbejde, er destinationen nu den 7. største i Danmark hvis man kigger på de flotte overnatningstal, som området kan præstere. Her er især Billund med til at trække tallet op.

Den kommende samarbejde vil i praksis betyde, at turismekoordinator Lea Bennedsen, fra årsskiftet vil rykke ud af Billund ErhvervsFremmes lokaler og fremover sidde som en del af det nye destinationssamarbejde.

Hun giver dog ikke helt slip på Billund ErhvervsFremme og vil fremover stadig have en godt samarbejde med os.

Vil du høre mere?

Kontakt turismekoordinator Lea Bennedsen på tlf. 69 15 21 98