Nyt fra Billund ErhvervsFremme

Min opstart i Billund Erhvervsfremme har med al tydelighed vist, at vi har en forening, som på ingen måde har droslet ned på grund af corona, men vi har ændret og tilrettet vores virke.

Jeg har oplevet en åben og imødekommende modtagelse fra både bestyrelse og alle de samarbejdspartnere, som jeg har nået at møde og ikke mindst af foreningens super dedikerede medarbejdere.

Corona sætter selvsagt sine spor i vores aktiviteter, og vi har måtte reducere vores brug af huset på Kløvermarken, hvilket desværre også har haft betydning for vores iværksættere og andre medlemmer, som ellers har deres gang hos os. Vi arbejder derfor også løbende på, hvordan vi kan forene retningslinjer og mødet med gæster og brugere af huset, så det både er sikkert og også med respekt for, at det fysiske møde i situationer er kritisk for ikke at miste momentum og sikre, at vi kan give vores medlemmer den bedste service.

Vi oplever nok alle, at metaltrætheden melder sig mange steder. Hvor den første nedlukning i høj grad omhandlede sikring af forretningskritiske funktioner som bl.a. produktion, afsætning mv., som kræver fysisk tilstedeværelse i virksomheden, så oplever vi i høj grad nu, at de funktioner, som er blevet løst hjemmefra, begynder at vakle. Ganske enkelt – vi savner og mangler den sociale kontakt til vores kollegaer, chefer, vores vante arbejdsliv og rammer. Mange erhvervsledere gør en kæmpe indsats for at yde ekstra personalepleje og omsorg for deres medarbejdere, men det er for de fleste af os et rigtig svært og ukendt terræn, vi står i lige nu.

Derfor sætter vi ’ledelse i corona’ på dagsordenen i den kommende tid, hvor vi bl.a. har taget initiativ til at lave et webinar i samarbejde med Dansk Industri og Erhvervshus Syd, hvor vi netop ønsker at klæde ledere bedre på, til at lede i de rammer vi har nu, og den hverdag vi vender tilbage til, når det hele forhåbentligt snart åbner op igen. Vi skal understøtte, at vores virksomheder ikke kun kommer igennem corona-tiden rent økonomisk, men også mentalt.

Hvor de fysiske netværk kommer til kort lige nu, træder betydningen af de digitale til. Derfor sætter vi fokus på LinkedIn den 23. februar, hvor I inviteres til webinar om, hvordan I kan få mest muligt ud af denne platform – det er nu, det digitale erhvervsnetværk skal udvikles og plejes.

I år afholder vi generalforsamlingen online den 2. marts, og både bestyrelsen og jeg håber, at så mange som muligt deltager. Vi er med på, at en online-version ikke kan det samme som det fysiske møde med hinanden, men vi må komme stærkt tilbage på den del senere.

Jeg glæder mig helt afsindigt til, at samfundet begynder at åbne op igen – selvsagt både for, at vores handel kan åbne igen, jeres medarbejdere må komme tilbage, kunderne begynder at tro på fremtiden, både nationalt og internationalt – men også fra min egen stol, glæder jeg mig til, at jeg må komme ud og besøge jer og blive klogere på, hvad der rør sig, og hvordan vi kan give jer den bedste service.

De bedste hilsner
Marie Skov Lillelund, direktør