Fuld gas på iværksætteri 

Tirsdag godkendte Billund Kommunes økonomiudvalg den vision og strategi for et lokalt iværksættermiljø, vi i Billund ErhvervsFremme ønsker at føre ud i livet de kommende år. Indledningsvist vil jeg gerne sige tak til politikerne for at prioritere indsatsen og allokere midlerne til, at vi kan sætte en ambitiøs indsats i værk. Vi har allerede nu en række fantastiske iværksættere i GROW på Kløvermarken, og vi har fået mange gode erfaringer, vi kan bygge videre på.

Det er vigtigt for mig at sige at uanset branche og uanset, om man har fået cvr.nr eller ej, så står vi altid klar med vejledning og sparring om næste skridt. Det er en service, vi yder til alle iværksættere. Derudover ønsker vi at udvikle vores service og ekspertise til iværksættere, som kan få gavn af en ekstra målrettet indsats.

GROW – Startup HUB på Kløvermarken skal danne ramme for en lang række aktiviteter, som kan understøtte iværksætternes vækstrejse. Nogle iværksættere vil have deres daglige gang på Kløvermarken, andre vil komme enkelte gange om ugen og nogle vil være med, når vi har kurser og sparring. Vores ambition er, at iværksætterindsatsen skal række langt ud over Kløvermarken og være til stede i hele kommunen. Allerede i dag har vi rigtig gode samarbejder med vores medlemmer, som står til rådighed med rådgivning og mentoring – vi tror på, at de erfaringer og den viden I har, har stor betydning for iværksætternes succes, så vi vil række endnu mere ud til vores medlemmer. Kapital og investeringer er helt afgørende for mange iværksætteres succes og derfor er det også et spor, som er centralt i vores videre arbejde. Her skal vi både aktivere lokal kapital og have øje for nationale- og EU-fonde.

Antallet af iværksættere, som starter er selvfølgelig altid interessant, men hvor mange der overlever og vækster er ikke mindre væsentligt. Vi ved, at iværksættere som spinder ud af eksisterende virksomheder eller som udvikler sig i tæt kobling hertil, har større chance for at overleve og vækster mere. I Billund ser vi mange fantastiske eksempler på sådanne Spin Outs og vi tror på, at potentialet er endnu større. Derfor vil vi have et særligt fokus på Spin Out – iværksættere.

Flere markante virksomheder i kommunen viser interesse for at understøtte iværksætteri og den vækst og det udviklingspotentiale, det skal kaste af sig. Vi kan hjælpe med forretningsudvikling, skabe rammerne for mentornetværk og kapital, afholde faglige events mm., men den faglighed og know-how som ligger hos jer i virksomhederne, har vi ikke. Derfor vil vi understøtte de initiativer, der foregår i brancher og virksomheder og I vil opleve, at vi vil række ud til jer, for at vi kan lykkes med at skabe de bedste betingelser for at være iværksætter og lykkes med sin virksomhed i hele Billund Kommune.  

Vi er trukket i arbejdstøjet og glæder os virkelig meget til at arbejde videre med iværksætteri i hele Billund Kommune.

De bedste hilsner
Marie Skov Lillelund, direktør