Solhatten er lagt på hylden, mængden af rosé reduceret, og vi er atter vendt tilbage på kontoret og er i fuld gang med sensommerens aktiviteter. Vi håber, I alle har haft en forrygende sommer og kan vende retur til en hverdag, som forhåbentlig nærmer sig mere almindelig gænge.

Her på kontoret glæder vi os virkelig meget til, at vi for alvor kan se jer alle igen. Vi glæder os til de fysiske netværk, hvor vi får både faglige og sociale indspark, hvor vi vender stort og småt. Vi har holdt mange rigtig gode og velbesøgte webinarer, men det fysiske møde mellem medlemmerne er det vi virkelig sætter pris på. Den kommende tid byder både på netværkscaféer, virksomhedsbesøg, firmadyst og mange flere faglige arrangementer.

Ingen har kunne forudse konsekvenserne af nedlukning af lande og markeder. Det har til tider virket uoverskueligt og endeløst. Mange af vores medlemmer er blevet ramt voldsomt som konsekvens af både restriktioner, adgang til materialer, råvarer og kunder. Andre har oplevet større efterspørgsel og nye forretningsåbninger. Vi står nu i en virkelighed, hvor der er fuld damp på hjulene mange steder og en lang række brancher har et udtalt og present problem med at finde medarbejdere og de rette kompetencer. Nogle må sige nej tak til ordrer, andre sætter investerings- og udviklingsplaner i bero, og vi oplever desværre også, at mangel på adgang til kvalificerede medarbejdere reelt betyder, at virksomheder tvivler på deres fremtid, fordi de ikke kan udvikle sig – det gælder både mangel på faglærte, ufaglærte og medarbejdere med længere videregående uddannelser.

En analyse fra Dansk Erhverv viser, at knap en tredjedel af beskæftigede danskere maksimalt vil pendle halvanden time om dagen til arbejde, altså 45 minutter hver vej. Til sammenligning var det 43 pct. i 2018. Det tyder på, at danskerne er blevet mindre villige til geografisk mobilitet på arbejdsmarkedet. Derfor handler adgang til arbejdskraft også om bosætning, uddannelsesvalg- og muligheder i nærområdet.

Der er ikke et quick fix, som kan løse balancen mellem udbud og efterspørgsel, og løsningen skal findes mange steder, og vi kan heller ikke se os fri for, at en del også ligger på den politiske banehalvdel.  Men der ér noget vi kan gøre, og det har vores fokus. International arbejdskraft er helt essentielt for mange af vores lokale virksomheder. Vi har vores modtagerapparat, hvor vi hjælper nye internationale medarbejdere og deres familier med at lande godt i kommunen og når den nationale kampagne Welcome September løber af stablen i næste måned, med fokus på tiltrækning og fastholdelse af internationale arbejdskraft, har vi arrangementer for både medarbejdere og virksomheder – nogle virksomheder har stor erfaring med at rekruttere internationalt og for andre er det nyt, men det er noget, vi alle bør forholde os til som en mulighed. Dette kan I læse meget mere om i dette nyhedsbrev.
Vi er i tæt dialog med kommunens virksomhedsservice for at få koblet de ledige, til de behov, som vores erhvervsliv efterspørger. Det står klart, at der ikke er mange én til én match mellem ledige kompetencer og virksomhedernes behov, men heldigvis er der flere muligheder for at få enderne til at mødes, bl.a. med fokus på opkvalificering og praktikker. Det løser hverken det hele eller det halve, men for den enkelte virksomhed og medarbejder kan det være den rigtige løsning.

Vi arbejder målrettet på at koble studerende tættere på vores virksomheder. Én mulighed er blandt andet ansættelse af – eller opkvalificering af eksisterende medarbejder, til civilingeniør gennem erhvervskandidatuddannelsen, hvor en diplomingeniør arbejder på deltid fire år samtidig med studiet. Netop de studerende er vigtige for vores fremtidige mulighed for arbejdskraft. De skal kende til mulighederne i vores område, og de skal kende vores virksomheder. Derfor har det også vores fokus, når vi i efteråret igen gennemfører Billund Studiedag TECH, hvor flere hundrede studerende fra videregående uddannelser besøger en række af vores tech-virksomheder i kommunen. En dag som skaber værdi for både virksomheder og de studerende, og som vi arbejder på at kunne brede ud til flere brancher.

Vi skal dreje på mange håndtag for at lykkes. Vi er altid klar til en snak om, hvordan vi eller andre i vores netværk kan hjælpe, så hold jer ikke tilbage med at tage fat i os.

Slutteligt vil jeg sige, at vi glæder os til at se jer alle, både hos os, hos jer og ved arrangementer.

De bedste hilsner
Marie Skov Lillelund, direktør