Med en veloverstået generalforsamling er retningen sat for året i Billund ErhvervsFremme og jeg kan love jer, at vi ikke sidder på hænderne.  

I denne tid er det ét år siden, at Danmark lukkede ned for første gang. Det forløbne år har været en rutsjetur uden lige og vores medlemmer har stået overfor prøvelser på både eksportmarkeder, leverancer, samarbejder med underleverandører og kunder, som vi ikke havde forestillet os i starten af 2020. Frustrationerne og til tider følelsen af afmagt er der, men jeg glæder mig over, at der også fortsat er mod på fremtiden og mange af jer har haft mulighed for at omstille og geare forretningen til ’en ny virkelighed’.

I forlængelse af vores afholdte webinar om ’Ledelse i Corona-tid’, har vi de kommende uger to webinarer, hvor vi sætter fokus på ’Personaleret og dilemmaer ift. vacciner og tests’ i samarbejde med Penta Advokater samt ’Re-boarding’, hvor vi får værktøjer til at få medarbejdere tilbage på bedst mulig måde. Balancen mellem- og usikkerheden omkring lov, ret, skøn og etik skaber mange dilemmaer, hvor vi, ved at få juraen på plads og dele erfaringer og overvejelser, kan hjælpe hinanden.

Ledigheden er desværre steget en del i vores område, særligt grundet større afskedigelser i store virksomheder, men vi ser også, at afskedigelserne rammer bredere. I den forbindelse skal I være opmærksomme på, at virksomhedsservice i Billund Kommune tilbyder hjælp til mindre virksomheder i kriseramte brancher med en hurtig indsats for at hjælpe medarbejdere videre. Vi har mere herom længere nede i nyhedsbrevet.

Jeg fortsætter lidt i medarbejder-hjørnet og vil også nævne muligheden for at søge midler til indsatser for bedre arbejdsmiljø i mindre virksomheder – det præsenteres nærmere på webinar i april. Husk at I er velkomne til at formidle vores webinarer og faglige arrangementer til relevante medarbejdere i jeres virksomheder, hvis I vurderer, at det er viden de kan bruge.

Globale salgsplatforme vinder stadig mere terræn og senest er Amazon entreret i Danmark og udviklingen og mulighederne inden for machinelearning, billedgenkendelse, social commerce, IoT og Big data bliver blot mere og mere fantastiske. En virkelighed som har stor betydning for salgs- og afsætningsmuligheder både B2B og B2C og derfor sætter vi med to arrangementer i marts og april fokus på både Amazon og digitale forretningsplaner.

Det har stor betydning for vores forening, at jeg kender jer medlemmer bedst muligt, kender brancherne, udviklingsmulighederne og rammerne for det at drive virksomhed i Billund Kommune. Derfor vil jeg også gerne sige tak for jeres åbenhed i de møder vi har. Jeg forsøger at nå bredt ud og komme rundt i hele kommunen og i forskellige brancher og tager selvfølgelig også altid gerne imod en invitation?

Med ønsket om en god dag.

Med venlig hilsen
Marie Skov Lillelund, direktør Billund ErhvervsFremme