Vi lever i en tid som på alle måder påvirker vores hverdag – og vi ved ikke hvor længe dette fortsætter. Derfor er der mere end nogensinde før, et udpræget behov for synlighed og opmærksomhed.

Skal din turismevirksomhed være mere omstillingspart, konkurrencedygtig eller digital?
Billund ErhvervsFremme og VisitBillund har i samarbejde med Dansk Kyst og Naturturisme igangsat et forløb hvor turisme, marketing og forandringsledelse er i fokus.

Forløbet tager afsæt i ”den ny normal” på baggrund af coronakrisen og er en veksling mellem 1:1-sparring, webinarer og netværksmøder med de øvrige deltagende turismevirksomheder.

Forløbet vil hjælpe jer med at forstå og anvende de digitale værktøjer, som kan være med til at løfte jeres kommunikation og sikre det fortsatte eksistensgrundlag i den nye virkelighed med Corona.

I forløbet arbejdes med ét af to spor: marketing eller krise- og forandringsledelse. Begge spor har et fokus på ”det ny normal” i lyset af Covid19 og arbejder med, hvordan I på bedst muligvis omstiller jeres turismevirksomhederne til at håndtere nye efterspørgsler, nye kunder og en ny hverdag.

Gennem forløbet afprøver I konkrete digitale og/eller ledelsesmæssige redskaber, som afsæt for jeres egen handleplan med konkrete indsatser, muligheder og effekt af øget digitalisering

Med 3 fysiske og 5 halve webinardage samt sparring undervejs, skal I arbejde med jeres digitale kommunikation, markedsføring og forretningsudvikling. I vil blive inddelt i netværksgrupper og der vil blive oprettet en fælles Facebookgruppe, hvor I sammen kan interagere og dele indhold samt idéer med hinanden.

Vil tilbyder desuden 1:1 sparing efter behov og netværksmøder med andre i branchen. Vi arbejder efter konceptet ’sammen bliver vi stærkere’ og sætter jeres virksomhed i centrum, så de digitale værktøjer er med til at tiltrække gæster nu, og i fremtiden. Der vil blandt andet blive arbejdet med trends i branchen, sociale medier, fortælling af den gode historie samt brug af billeder og videoer til præsentation af jeres produkter og services.

Undervisningen varetages af UCL med input fra både egne og eksterne undervisere/indlægsholdere.

Forløbet er en god mulighed for det trængte turisterhverv, som gennem forløbet vil blive mere konkurrencedygtige og udvikle deres digitale kompetencer. Der er fortsat plads til flere virksomheder i programmet, så hvis du er interesseret så kontakt Marianne Witte på mhw@billunderhverv.dk

Målgruppe:

Målgruppen for dette forløb er turisterhvervet, dvs. udbydere af overnatning og oplevelser m.v. til turister til området.

Forløbet medfinansieres af EU’s Socialfond og er målgruppen er SMV-virksomheder (små og mellemstore virksomheder med under 250 ansatte).

Det er gratis at deltage i forløbet, men det er et krav, at du registrerer og dokumenterer de timer, du bruger på forløbet, da de tæller som medfinansiering.