På trods af at 2020 har været præget af stor usikkerhed har boligmarkedet i Danmark buldret derudad og dette gælder også for Billund Kommune. Vi har oplevet stor efterspørgsel på byggegrunde og kommunen har solgt rekordmange byggegrunde (45), faktisk er der solgt byggegrunde i alle fem byer i kommunen, hvor der er udstykninger! Specielt i Billund har efterspørgslen været stor, og der blev i 2020 solgt 30 grunde i Billund Syd, og dermed er der kun 7 tilbage! Der arbejdes pt. med nye lokalplaner/ udstykninger i flere byerne.

Når potentielle tilflyttere og nytilflyttede henvender sig til vores bosætningskoordinator Marianne Thomsen er det ofte for at få afklaret om deres behov for såvel arbejds- som fritidsliv kan blive dækket ved at bosætte sig i Billund Kommune. Danske tilflyttere har oftest selv en god forståelse af, hvor de finder den nødvendige information, mens internationale tilflyttere har det, som de var landet på månen og ikke ved, hvor de skal starte deres søgen. Vores internationale tilflyttere kræver derfor en mere håndholdt service, som ofte strækker sig over et længere forløb, hvorimod danske tilflyttere hurtigt selv kan navigere videre og blive en del af lokalsamfundet.

Antallet af borgere i kommunen ligger nogenlunde stabilt omkring 26.600 indbyggere, og forventningen til 2021 er en jævn stigning i takt med at bl.a. flere lejeboliger bliver færdigbyggede i både Grindsted og Billund. Tag et kig ind på bosætningshjemmeside her. I er altid velkomne til at kontakte bosætningskoordinatoren på mkt@billunderhverv.dk hvis I har spørgsmål eller hvis I har medarbejdere, der ønsker at vide mere om mulighederne ved at bo i Billund Kommune.