Growth for street level businesses, 2019, is a project that Billund Municipality, Billund ErhvervsFremme, Grindsted Business Gymnasium and Danish Coast and Nature Tourism, have run through 2019 with financial support from the EU.

Growth for businesses in Street Level, is a project tailored to retail in Billund municipality, where the participant for free, could join a journey where they increased their competences in a number of fields, such as sales, visibility on social media, shop decor, green conversion and more.

As a company, you also had the opportunity to get help with an individual action plan, which was followed up in the company throughout the year, so you had every opportunity to get your business plan adjusted.
Throughout 2019, over 45 gatherings have been offered where you have been able to become proficient in the field / fields where you felt you had not been lifted.
Many different guests have also been invited who, through their skills, have been able to inspire in many different fields.
Over the last year some fantastic networks have been developed, and there is no doubt that retail in Billund municipality is even closer and stronger together for the future.

Vækst til ERHVERV i gadeplan, 2019, er et projekt som Billund Kommune, Billund ErhervsFremme, Erhvervsgymnasiet Grindsted samt Dansk Kyst og Naturturisme, har kørt igennem 2019 med økonomisk støtte fra EU.
Vækst til erhverv i gadeplan, et projekt som var skræddersyet til detailhandlen i Billund kommune, hvor man som deltager, hvilket var gratis, kunne komme med på en rejse hvor man blev kompetenceløftet på en række felter, såsom salg, synlighed på de sociale medier, indretning af butik, grøn omstilling og meget mere.
Som virksomhed havde man også mulighed for at få hjælp til en individuel handlingsplan, som blev fulgt op ude i virksomheden hen over hele året, så man har haft alle muligheder for at få rettet sin forretningsplan ind.
Der har hen over 2019 været tilbudt over 45 samlinger/nedslag hvor man har kunne dygtiggøre sig, inden for det felt/felter, hvor man syntes man har manglet et løft.
Der har ligeledes være indbudt mange forskellige gæster, der via deres kompetencer, har kunnet inspirere på rigtig mange forskellige felter.
Der er hen over året blevet udviklet nogle fantastiske netværk, og der er ingen tvivl om at detailhandlen i Billund kommune er står endnu tættere og stærkere sammen til fremtiden.