Billund ErhvervsFremme udvikler turismen

Billund Kommune er Børnenes Hovedstad og en af Danmarks stærkeste turistkommuner med attraktioner i verdensklasse. Vi har fra 2008-2019 oplevet en eksplosiv tilgang af overnattende turister fra både ind- og udland (fra 480.000 til 1.424.000 overnatninger). Hvert år besøger flere end 2 millioner turister, de attraktioner der er i Billund Kommune – f.eks.  LEGOLAND, LEGO House, Lalandia og WOW PARK, samt de kultur- og naturoplevelser kommunen også byder på.

Turismen er et af de største erhverv i Billund kommune og har stadig et betydeligt vækstpotentiale. I følge VisitDenmarks rapport “Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark, 2014” skabte turismen i Billund kommune 1.552 årsværk allerede i 2014, hvilket svarer til 8,8 % af den samlede beskæftigelse i kommunen.

Her hos Billund ErhvervsFremme arbejder vi aktivt for, at understøtte de virksomheder der arbejder med turisme.
Sæson 2020 har været hård for de lokale turismevirksomheder og i et forsøg på at hjælpe dem, har vi kørt en kampagne på vores sociale medier.

Tanken var at skabe awareness samt forhåbentlig øge overvejelsesgraden hos forbrugerne og dermed give dem lysten til at komme til Billund i løbet af sommeren.

Kampagnen gik godt – hvilket har gjort at vi har lavet en opfølgning i forbindelse med efterårsferien.

Kontaktperson

Lea Bennedsen

Turismekoordinator

+45 69 15 21 98
lnb@billunderhverv.dk

Målrettet bevaring og udvikling af turismen

Billund ErhvervsFremme arbejder målrettet med, at bevare og udvikle Billund kommunes position som en af Danmarks mest attraktive turistdestinationer for hele familien. Vi arbejder bl.a. med:

 • Digital turistinformation
  • Hjemmeside, sociale medier, app og infoskærme
 • Turismeudvikling
  • Projekter
  • Samarbejder
 • Udvikling af turisterhvervet
  • Arrangementer
  • Rådgivning af iværksættere og etablerede virksomheder

Med et fælles ønske om at skabe de bedst mulige rammer for turismeerhvervet er Billund, Kolding og Vejle Kommune gået sammen om en fælles destinationsdannelse.
Det nye destinationssamarbejde, med arbejdstitlen Destination Trekantområde kan nu få adgang til den nationale destinationsudviklingspulje.
Med beslutningen om at indgå i et fælles destionationssamarbejde, er destinationen nu den 7. største i Danmark hvis man kigger på de flotte overnatningstal, som området kan præstere.
Her er især Billund med til at trække tallet op.
Det kommende samarbejde vil i praksis betyde, at turismekoordinator Lea Bennedsen, fra årsskiftet vil rykke ud af Billund ErhvervsFremmes lokaler og fremover sidde som en del af det nye destinationssamarbejde.
Hun giver dog ikke helt slip på Billund ErhvervsFremme og vil fremover stadig have et godt samarbejde med os.

Annoncering på VisitBillund

Ønsker du at markedsføre din virksomhed på visitbillund.dk? Det kræver bare, at du er medlem af Billund ErhvervsFremme.

Kontakt mig for mere information om turisme og markedsføring på visitbillund.dk.

Følg os på de sociale medier