For at styrke SMV’er i kølvandet på Covid-19 krisen og understøtte en grøn og digital genstart, giver Virksomhedsprogrammet ca. 600 millioner kroner fordelt på 4 spor – SMV:Eksport, SMV:Vækstpilot, SMV:Digital og SMV:Grøn. Midlerne fra Virksomhedsprogrammets kan søges af SMV’er over hele landet og kommer fra et EU genopretningsprogram – det såkaldte REACT-EU-program.

SMV:Eksport

Giver 100.000 kr. i tilskud til egne eksportmedarbejdere eller 250.000 kr. i tilskud til EOR-medarbejdere i udlandet, der ansættes på lokale vilkår uden at etablere et datterselskab (EOR = employer of record).

Målgruppen er alle SMV’er. Der gives 77 tilsagn til egne og 138 til EOR-medarbejdere. SMV:Eksport er åben for ansøgning fra den 7. september – 5. oktober.

SMV:Vækstpilot

Giver 50% løntilskud i 6 måneder til en ny medarbejder – op til 90.000 kr. i alt. Den nye medarbejder skal bidrage til omstillingen af virksomheden inden for fx salg, HR og produktudvikling. Personen skal være registreret ledig og have en uddannelse, der kan spænde fra faglært til højtuddannet.

Målgruppen er alle SMV’er. Der gives 350 tilsagn. SMV:Vækstpilot er åben for ansøgning fra den 15. september.

SMV:Digital

3 forskellige tilskudspuljer åbnes. Tilskuddene tildeles efter først-til-mølle princippet:

100.000 kr. rådgivningstilskud – åbner for ansøgning 27. september kl. 9. Der gives 600 tilsagn. 250.000 kr. rådgivnings- & udstyrstilskud – åbner for ansøgning 13. oktober kl. 9. Der gives 200 tilsagn. 50.000 kr. rådgivningstilskud & workshop med eksport tema – åbner for ansøgning 5. november kl. 9. Der gives 400 tilsagn.

Målgruppen for 100.000 kr. og 250.000 kr. puljen er SMV’er med 3-249 fuldtidsansatte/årsværk og min. 2 mio. kr. i omsætning i sidste regnskabsår. Mens målgruppen for 50.000 kr. voucher & workshop er SMV’er med 2-49 fuldtidsansatte/årsværk uden krav til omsætningen.

SMV:Grøn

Giver 50.000 kr. i tilskud til nybegynder og 150.000 kr. i tilskud til erfarne inden for grøn omstilling. Tilskuddet ydes til rådgivning og investering. Samtidig ydes tilskud til kompetenceudvikling på hhv. 40.000 kr. til begyndere og 60.000 kr. til erfarne.

Målgruppen for begyndere er alle SMV’er, mens 3 fuldtidsansatte er påkrævet for erfarne. SMV:Grøn vil være åben for ansøgning fra den 11. oktober – 7. november.