Vores erhvervsliv skriger på arbejdskraft – både ufaglært, faglært og medarbejdere med lange videregående uddannelser.  

Der skal mange greb til at dække behovet for dygtige medarbejdere og tiltrækning af international arbejdskraft er ét af dem.  

I Billund kommune er international arbejdskraft helt afgørende for mange af vores virksomheder og derfor inviterer Billund ErhvervsFremme til en række arrangementer i forbindelse med den nationale kampagne WELCOME SEPTEMBER. Kampagnen henvender sig til internationale medarbejdere for at vise både påskønnelse og anerkendelse af deres arbejde og tilstedeværelse i Danmark.  

At sikre den bedste arbejdskraft handler både om tiltrækning og fastholdelse. Rammebetingelser som adgang til bolig, institutioner, fritidsaktiviteter og generel velfærd er væsentlige faktorer for medarbejdernes trivsel og mulighed for at tiltrække og fastholde dem i kommunen, men virksomhedens evne til at forstå og imødekomme de internationale medarbejderes behov er også afgørende for hvorvidt de kommer til og bliver. Også tilknytning til arbejdspladsen og det omgivne samfund har stor betydning. Mange internationale medarbejdere flytter hele familien med, når de finder job i Billund kommune og derfor handler tiltrækning og fastholdelse både om job, bosætning, velfærd og trivsel.  

Sammen med kommuner, erhvervskontorer og organisationer sætter vi derfor fokus på tiltrækning og fastholdelse af international arbejdskraft med mere end 100 arrangementer i hele landet. Billund ErhvervsFremme er vært ved tre arrangementer i Billund kommune.  

Kommunalvalget nærmer sig. Demokrati og samfundsengagement er væsentligt for at føle sig som en del af samfundet. Derfor inviteres kommunens internationale borgere den 2. september til et politisk møde hvor der fortælles om den demokratiske proces og mulighed for at tage en snak med lokale politikere.  

Erhvervslivets evne og vilje til at tiltrække og fastholde internationale medarbejdere har stor betydning for hvilke kandidater de kan vælge imellem. Nogle virksomheder er erfarende med at tænke internationalt, for andre er det nyt.  

Den 8. september inviterer Billund ErhvervsFremme alle virksomheder i området til at høre mere om, hvordan de kommer i gang med at ansætte international arbejdskraft. DI’s direktør for Global Talent & Mobility, Danielle Bjerre Lyndgaard fortæller om den hjælp, der er at hente på området og Modulex fortæller om, hvorfor de løbende har internationale praktikanter, og deres erfaringer med det. Der vil ligeledes være mulighed for at netværke med uddannelsesinstitutioner, som kan være vejen til internationale studerende, og organisationen Work-Live-Stay, som også kan hjælpe i processen med at have udenlandsk arbejdskraft ansat. 

Endelig er Billund ErhvervsFremme vært ved et stand-up show i Billund Centret tirsdag d. 28. september kl. 19-21, hvor de kulturelle forskelle, der kan være mellem danskere og internationale tilflyttere, bliver taget under kærlig behandling af en trio, der tager udgangspunkt i deres egne oplevelser ved at flytte til DK. Showet kan med fordel opleves af danske og internationale medarbejdere sammen – der bliver noget at grine af og tage med tilbage til kontoret. 

For yderligere information om arrangementer og international arbejdskraft kontakt bosætningskoordinator Marianne Thomsen, Billund ErhvervsFremmeMTK@billunderhverv.dk eller se mere på www.billunderhverv.dk