Billund Varmeværk står foran en temmelig stor investering – 30. april er der første spadestik på opførelsen af et nyt varmeværk på Rugmarken i Billund.

Vi tog en snak med direktør Jens Enevoldsen om hvad der alt er sket hos Billund Varmeværk det seneste år, og ikke mindst hvad der skal ske.

Da Jens Enevoldsen tiltrådte som direktør for 1 1/2 år siden, kom han uden fjernvameerfaring, idet han kom fra spildevandsbranchen. Det første han kiggede ind i var; hvad er Billund Varmeværk egentlig for en størrelse?, hvor ligger de driftsmæssige udfordringer? og hvad er kundernes behov?

Jens Enevoldsen forklarer: “Vi kiggede ned i alle de her kasser, og involverede på et tidligt tidspunkt Billund Erhverv, der var med som en aktiv del af processen – vil ville nemlig gerne have erhvervets behov med ind i ligningen, og via Billund Erhverv kunne vi komme i dialog med erhvervslivet.” Han fortsætter: “Det viste sig at der var mange forskellige behov, men fælles for dem alle var, at det bestemt ikke var noget problem, hvis fjernvarmen blev mere grøn, for nogle var det endda et krav – så det passede ret godt til den retning vi havde sat.”

Et varmeværk i vækst

Billund Varmeværk havde og har god tilgang af nye kunder, og vækster årligt med ca. 10%. Jens Enevoldsen kalder det ret forkælede tal når det handler om varmeværk. “Med den øgede tilgang af kunder skal vi selvfølgelig også kunne producere mere, og sammenholdt med et nedslidt produktionsapperat og erhvervslivets ønske om grønnere fjernvarme, blev en mulig udvidelse det naturlige næste skridt som vi skulle kigge ind i” forklarer Jens og uddyber: “Med det setup vi havde var vi rimelig låste – værket på Højmarksvej var låst inde arealmæssigt og kunne ikke udvides, så der vidste vi godt vi nok snart skulle til at afvikle, Møllevej er også ved at være landlocked, altså lukket af i forhold til arealudvidelse og begge værker udfordrer også logistikken ift. fx biomasse og strøm – bare lige for at nævne nogle enkelte ting. Men heldigvis har vi et værk ude på Rugmarken, og der kunne vi få stort set al den energi vi kunne bruge – så vi vidste ret hurtigt hvor vores nye værk skulle ligge.”

Med en udvidelse af værket på Rugmarksvej og en ny transmissionsledning til Højmarksvej bliver det muligt at forsyne hele byen med varme, ligesom man fremtidssikrer, så man er klar til at forsyne en lufthavnsudvidelse og etablering af ny industri. “Vi troede dengang, at det vi planlagde var lidt overdimensioneret – men det har det vist sig ikke at være. Det matcher ret godt det fremtidsbillede Billund kigger ind i.” kommer det fra Jens Enevoldsen.

Fælles retning med BMC

Da Jens Enevoldsen kom til Billund Varmeværk var det sammen med 2 andre nyansatte i ledelsen. Lederteamet bestod herefter af 4 personer med vidt forskellige baggrunde, og de skulle nu finde fælles fodslag og retning.

Sammen med en forretningsudvikler fra Billund Erhverv lavede man en Business Model Canvas. “Det var en rigtig god øvelse for os” siger Jens Enevoldsen og slutter: “Det, at vi satte os sammen omkring et bord for at finde ud af, hvordan den her butik egentlig virker ind i et fjernvarmesegment, gav os en fælles forståelse for, hvad der lå af opgaver.”

Det nye varmeværk på Rugmarken skal efter planen stå færdigt til fyringssæsonen 2025/26 og vil koste 300 mio. kr.

Værket kommer til at være klar til fremtidens volatile elmarked med en øget varmeakkumuleringstank på 10.000M3

Ønsker du at vide mere om Business Model Canvas, kontakt forretningsudvikler Lars Gadgaard på 9215 1142 og lg@billunderhverv.dk