I FOKUS LIGE NU:

Liveshopping

Liveshopping er et koncept, der kombinerer online køb og køb i fysiske butikker, og som kan være med til at øge omsætningen.

Detailhandlen i Danmark oplever lige nu en generel tilbagegang i besøg af kunder i de fysiske butikker, og det gælder også her i Billund kommune. Der er flere måder man kan afhjælpe manglen på de fysiske kunder, og en af dem er Liveshopping.

Liveshopping er en slags online begivenhed, der finder sted på de sociale medier. Her kan kunder købe særlige tilbud, som man så kan hente i den fysiske butik efterfølgende.

Dorthe Vestkær Pedersen fra Blomstergalleriet i Billund har afholdt liveshopping i to år, hun deler her hendes erfaringer og fortæller hvordan liveshopping har hjulpet hendes forretning i den rigtige retning.

Vil du gerne vide mere om liveshopping, kan du kontakte forretningsudvikler Marianne Hestbech Witte på mhw@billunderhverv.dk og 4414 5550.

Arrangementer

Nyheder

Billund KarriereTour

Den første Billund KarriereTour TURISME blev med stor succes afholdt sidste måned, og den 31. oktober afholdes Billund KarriereTour TECH for 9. gang.

Next step

Er du klar til at tage det næste skridt på din iværksætterrejse?

Motor Stage Automation nomineret Årets Spinoff-virksomhed

Motor Stage Automation er med sin entre, røget direkte ind som en betydelig spiller på det internationale marked for sceneteknisk automation.
“For Zebicon er Billund Erhverv et samlingssted for netværk både personligt og virksomhed-til-virksomhed ligesom de er den lette portal for mange af de arrangementer og projekter, der drives og tilbydes både regionalt af Erhvervshus Sydjylland og lokalt.”
”For os er Billund Erhverv et vigtigt erhvervsnetværk i lokalområdet og samtidig et godt talerør i forhold til Billund Kommune, jeg ser også
Billund Erhverv som en vigtig paraplyorganisation for den mindre og mere lokale Håndværker- og Industriforening som vi også er en del af ”
“BillundOnline er med i Billund Erhverv fordi jeg oplever fed sparring fra både de ansatte på kontoret og fra de øvrige medlemmer. Det er ikke bare netværk, men også gode ideer og input til anderledes måder at gøre tingene på.
Jeg føler jeg får mere ud af mine kontingentkroner i Billund Erhverv end andre lignende erhvervsforeninger”.
“Som ny virksomhed i Billund kommune har vi oplevet, at blive taget rigtig godt imod. Vi har følt os inkluderet og er blevet tilbudt alt fra en kop kaffe til konkret rådgivning. Personligt har jeg allerede deltaget i et par arrangementer og kan bestemt anbefale at holde øje med – og udnytte – Billund Erhvervs tilbud”.