1. november startede Frank Truelsen som ny kommunikations- og marketingmedarbejder hos Billund ErhvervsFremme. Frank kommer fra en tilsvarende stilling hos Haderslev Erhvervsråd. Han er oprindeligt uddannet kommunikationsgrafiker og har mere end 20 års erfaring indenfor kommunikation og marketing.

Frank har i mange år arbejdet med grafisk produktion, opbygning og design af hjemmesider, annoncering såvel online som offline og ikke mindst markedsføring både udenfor og på de sociale medier. Pennen sidder godt på Frank, han er erfaren indenfor tekstskrivning, pressemeddelelser, nyhedsbreve og fortælling af de gode historier.

Du kan fange Frank på fzt@billunderhverv.dk og mob. 9282 3198

Et nyt HR-netværk har set dagens lys i Billund ErhvervsFremme og har netop afholdt første møde. Netværket består pt. af medarbejdere fra ni meget forskellige virksomheder, som sidder med HR-opgaver, men ikke har en stor HR-afdeling bag sig. Formålet med netværket er at udvikle et lokalt fortroligt forum for sparring og kontinuerlig udvikling af deltagerne og deres virksomheder indenfor HR-området. Skulle der sidde flere interesserede blandt vores medlemmer, er man velkommen til at kontakte Marianne Thomsen på tlf. 2269 2498 for at høre nærmere.

Lysten til at dele erfaringer og stille spørgsmål var stor fra start, og ønsket fra deltagerne er at kunne tage fat i hinanden med såvel store som små udfordringer indenfor deres felt. Ofte vil der være et emne på fra en oplægsholder til inspiration og videre diskussion – denne første gang omkring pre- og onboarding, som vi alle gør i et eller andet omfang, men med fordel kunne have mere fokus på for at sikre at den nye medarbejder så godt, hurtigt og sikkert som muligt bliver en del af virksomhedens kultur og kommer godt i gang med opgaverne.

Netværket har aftalt at mødes én gang i kvartalet, og der mangler ikke idéer til fremtidige emner, da HR-medarbejderne, til trods for at de kommer fra meget forskellige virksomheder, ofte rammes af samme spørgsmål og udfordringer. Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere er et fokusområde for alle virksomheder og udfordringerne på dette område er ikke blevet færre efter corona.

Den grønne omstilling er på agendaen alle vegne, men hvordan får man bedst startet processen i den enkelte virksomhed?

For at hjælpe vores medlemsvirksomheder på vej, har Billund Erhvervsfremme etableret et netværk omkring grøn omstilling. Målgruppen for dette netværk, er industrivirksomheder i Billund Kommune. Indtil videre har 10 virksomheder meldt sig ind i netværket, som det i øvrigt er gratis at deltage i.

Første aktivitet i netværket har været deltagelse i en workshoprække over 3 halve dage, hvor virksomhederne har lært at opgøre og udarbejde deres CO2 regnskab.

Workshoprækken blev afholdt hos Erhvervshus Syd i Vojens hen over 3 uger, med hjemmearbejde mellem hver workshop. Netop kendskab til virksomhedens klimaaftryk og viden om, hvor virksomhedens CO2 udslip kommer fra, er jo et naturligt sted, at starte den grønne omstilling.

Netværket fortsætter ,og mødes igen i starten af december. Her vil Jeanette Kristensen fra Erhvervshus Syd inspirere med et oplæg omkring, hvordan grøn omstilling kan gribes an med finansiel støtte fra puljen: Grøn Cirkulær Omstilling (GCO).

GCO er et tilbud til danske SMV’er inden for alle brancher, som ønsker at arbejde med grøn omstilling. Virksomhederne får med hjælp fra en branchekyndig rådgiver lagt en konkret plan for, hvilke grønne tiltag de bør arbejde videre med. Det kunne fx være mere bæredygtige emballagevalg, smartere produktdesign, mere hensigtsmæssig håndtering af virksomhedens affald eller andet. Efter endt forløb kan virksomheder søge om tilskud på op til 30% af investeringer i maskiner/udstyr, der gør virksomheden mere grøn.

Hvis du kommer fra en industrivirksomhed og har interesse for at deltage i netværket omkring grøn omstilling, er du velkommen til at kontakte Stine Høgholt på 9282 6965 eller på sth@billunderhverv.dk

I 2022 kommer der endnu mere fokus på grøn omstilling, også grøn omstilling, der henvender sig til flere brancher.

Forløbet er gratis.

Trekantområdets erhvervsfremmeorganisationer etablerer 7 nye faglige netværk indenfor produkt-, kompetence- og forretningsudvikling.
Hver erhvervsfremmeorganisation kommer således med et netværk.

Behovet for netværk bekræftes af resultaterne fra IRIS Software Group undersøgelse for Trekantområdet, hvor mere end 165 industrivirksomheder i Trekantområdet har svaret, at de ”i høj grad” efterspørger samarbejde og sparring i forhold til såvel produkt-, som kompetence- og generel forretningsudvikling.

Det, som vi også i Billund ErhvervsFremme oplever hos virksomhederne, er et skifte i interesse – fra nysgerrighed på buzz word – over til mere konkret handling. Derfor lancerer vi, sammen med de 6 andre erhvervskontorer i Trekantområdet, nu nogle faglige netværk, hvor vi forventer at kunne samle kompetente mennesker til videndeling på tværs af virksomheder i hele Trekantområdet.

De 7 netværk ser således ud:

Billund ErhvervsFremme –  IIoT Industrial Internet of Things
Business Kolding – AM/3D, print til produktudvikling
UdvijklingVejen –  Digitalisering af byggeriet
Haderslev Erhvervsråd –  Hygiejnisk design
Vejle Erhverv –  CO2 regnskab og CSR kommunikation
Business Fredericia –  Bæredygtig produktion i forsyningskæde
Middelfart Erhvervscenter – Netværk er undervejs

Du kan på de enkelte netværk finde de foreløbige oplysninger omkring startdato osv.
Det er gratis at deltage i netværkene.

Over 300 studerende fra 9 uddannelsesinstitutioner deltog i en fascinerende dag i selskab med Billunds erhvervsliv

Der var lige fra morgenstunden travlhed hos LEGO, Davinci 3D, Stansomatic, Zebicon, Billund Aquaculture og Billund Vand & Energi, der var de 6 virksomheder, der bød indenfor til Billund Studiedag TECH.

339 studerende fra 9 uddannelsesinstitutioner, deriblandt Erhvervsakademi MidtVest, Aarhus Universitet, VIA Horsens og University College Lillebælt, var tilmeldt dagen, der bød på et kig bag kulisserne hos de 6 spændende Billund virksomheder. Interessen og spørgelysten fra de studerende var stor, og det var tydeligt at der blev suget til sig af indtryk og viden.

Idéen med Billund Studiedag TECH er at tænde en gnist og gøre unge interesseret i de spændende erhvervsmuligheder, der kan findes i Billund kommune.
“Vi har som en stor virksomhed et ansvar overfor de øvrige virksomheder, at drive en industri og være med til at skabe et område, der er spændende at arbejde i. På den her måde kan virksomhederne i Billund kommune stå sammen og samlet set promovere os som arbejdsplads.” Udtaler LEGO Vice President Operations, Jesper Toubøl. Jeppe Hebsgaard Laursen fra Zebicon supplerer: “Næsten uanset hvilket hjørne man får lyst til at nørde ned i, så er der jo en virksomhed her i kommunen, der har noget at byde på.”

Billund Studiedag TECH afholdes en gang om året i samarbejde med Billund ErhvervsFremme og Billund Kommune, og der er stor tilslutning fra både erhvervslivet i Billund kommune og uddannelsesinstitutioner i hele landet. “Netop det, at tiltrække studerende fra hele landet er ekstremt vigtigt. Koblingen af studerende fra hele landet og vores virksomheder er vigtig når de unge skal se potentialerne i vores område. Det handler om at få de unge til at se karrieremulighederne, men det handler også om bosætning – de unge skal se hvad vi har at byde på.” siger erhvervsdirektør Marie Skov Lillelund.

Få et lille indtryk af stemningen med denne lille video

Industriens Dag sætter fuldt fokus på industrien i Trekantområdet og inviterer til en dag fuld af inspiration, oplæg, viden, debat og netværk. Industriens Dag giver dig konkret og brugbar viden og en masse inspiration til Trekantområdets produktionsvirksomheder.

 

Industriens konkurrencekraft og forretningsmodeller er under pres. Stigende krav om bæredygtig produktion, digitalisering, automatisering og forsyningssikkerhed vil forandre både produkter og produktion – og ikke mindst din virksomheds forretningsmodel

Udviklingen rummer usikkerheder og faldgruber, men også store potentialer og muligheder for industrivirksomheder.

 

På Industriens Dag tager vi greb om tidens globale industritrends og dykker ned i morgendagens krav til industrien.

 

Du får inspiration og konkret hands-on viden til, hvordan I kan tage omstillingen til det næste step i din virksomhed.

 

Kl. 9.00-12.00

Formiddagen byder på spændende keynote-talere og et program i tre forskellige temaspor, hvor vi zoomer ind på aktuelle udfordringer for industrien. Hør forskellige perspektiver på, hvordan vi skaber en stærkere og mere konkurrencedygtig industri.

 

Teknologi og Innovation

Den industrielle konkurrencekraft handler i høj grad om at kunne reagere og implementere nye trends og teknologier – en omstilling, som i den grad kommer til at accelerere i de kommende år. Vi sætter spot på hvordan du som virksomhed kan tilgå ny viden og teknologi, og hører perspektiver på hvordan du kan optimere din produktion gennem automatisering, robotics, AI og Digitalisering.

 

Grøn Omstilling

Med en ambition om at have verdens første klimaneutrale produktionsindustri er det afgørende, at danske produktionsvirksomheder kommer med ombord – ikke kun for klimaets skyld, men også for konkurrenceevnen. Vi sætter fokus på, hvordan danske produktionsvirksomheder kan anvende den grønne omstilling til en konkurrencefordel med konkret inspiration og eksempler.

 

Kompetencer og Arbejdskraft

Tendenser som grøn omstilling, digitalisering, og en rivende udvikling med ny teknologi stiller krav til virksomhedernes evner til at omsætte til konkret handling. Og det er lettere sagt end gjort, for hvad er der behov for af viden og kompetencer til at tage konkret fat i de problemstillinger og omsætte det til værdi i virksomhederne? Hvordan kan man som virksomhed sikre det? Den diskussion sætter vi fokus på i sporet kompetencer og arbejdskraft.

 

Kl. 13.00-16.00

Eftermiddagen byder på et væld af muligheder, som du kan sammenstykke dit helt eget program ud fra.

Vi flytter aktiviteterne ud i Vidensarenaen.

 

Her kan du møde andre industrivirksomheder, som deler deres erfaringer. Du kan få demonstreret spændende teknologi og komme i dialog med en masse aktører, der kan understøtte vækst, udvikling og omstilling i din virksomhed.

Hvad end du ønsker at komme i gang med grøn omstilling, at blive klogere på digitalisering og automatisering eller sikre dig, at din virksomhed har de kompetencer, I har behov for – ja, så er der inspiration og hands-on viden at hente i Vidensarenaen.

 

Tid og sted

Onsdag d. 3. november 2021 kl. 09.00-16.00

Messe C – Fredericia

 

Tilmelding

  • Heldagsprogram inkl. frokost – 225 kr. (inkl. moms)
  • Formiddagsprogram – 0 kr
  • Eftermiddagsprogram – 0 kr.

Tilkøb af frokost er også mulig, selv om man blot tilmelder sig formiddags- eller eftermiddagsprogram: 225 kr. inkl. moms

 

Tilmelding via industriensdag.dk

Industriens Dag er arrangeret af Trekantområdet Danmark i samarbejde med Fremstillingsindustrien, IDA, DI Trekantområdet og de syv erhvervsorganisationer i Trekantområdet: Haderslev Erhvervsråd, Business Kolding, Vejle Erhverv, Middelfart Erhvervscenter, Business Fredericia, Billund Erhvervsfremme og UdviklingVejen.

For at styrke SMV’er i kølvandet på Covid-19 krisen og understøtte en grøn og digital genstart, giver Virksomhedsprogrammet ca. 600 millioner kroner fordelt på 4 spor – SMV:Eksport, SMV:Vækstpilot, SMV:Digital og SMV:Grøn. Midlerne fra Virksomhedsprogrammets kan søges af SMV’er over hele landet og kommer fra et EU genopretningsprogram – det såkaldte REACT-EU-program.

SMV:Eksport

Giver 100.000 kr. i tilskud til egne eksportmedarbejdere eller 250.000 kr. i tilskud til EOR-medarbejdere i udlandet, der ansættes på lokale vilkår uden at etablere et datterselskab (EOR = employer of record).

Målgruppen er alle SMV’er. Der gives 77 tilsagn til egne og 138 til EOR-medarbejdere. SMV:Eksport er åben for ansøgning fra den 7. september – 5. oktober.

SMV:Vækstpilot

Giver 50% løntilskud i 6 måneder til en ny medarbejder – op til 90.000 kr. i alt. Den nye medarbejder skal bidrage til omstillingen af virksomheden inden for fx salg, HR og produktudvikling. Personen skal være registreret ledig og have en uddannelse, der kan spænde fra faglært til højtuddannet.

Målgruppen er alle SMV’er. Der gives 350 tilsagn. SMV:Vækstpilot er åben for ansøgning fra den 15. september.

SMV:Digital

3 forskellige tilskudspuljer åbnes. Tilskuddene tildeles efter først-til-mølle princippet:

100.000 kr. rådgivningstilskud – åbner for ansøgning 27. september kl. 9. Der gives 600 tilsagn. 250.000 kr. rådgivnings- & udstyrstilskud – åbner for ansøgning 13. oktober kl. 9. Der gives 200 tilsagn. 50.000 kr. rådgivningstilskud & workshop med eksport tema – åbner for ansøgning 5. november kl. 9. Der gives 400 tilsagn.

Målgruppen for 100.000 kr. og 250.000 kr. puljen er SMV’er med 3-249 fuldtidsansatte/årsværk og min. 2 mio. kr. i omsætning i sidste regnskabsår. Mens målgruppen for 50.000 kr. voucher & workshop er SMV’er med 2-49 fuldtidsansatte/årsværk uden krav til omsætningen.

SMV:Grøn

Giver 50.000 kr. i tilskud til nybegynder og 150.000 kr. i tilskud til erfarne inden for grøn omstilling. Tilskuddet ydes til rådgivning og investering. Samtidig ydes tilskud til kompetenceudvikling på hhv. 40.000 kr. til begyndere og 60.000 kr. til erfarne.

Målgruppen for begyndere er alle SMV’er, mens 3 fuldtidsansatte er påkrævet for erfarne. SMV:Grøn vil være åben for ansøgning fra den 11. oktober – 7. november.

Vi er fantastisk glade for at byde velkommen til Stine Høgholt, der er startet i Billund ErhvervsFremme som forretningsudvikler og projektleder. Stine vil beskæftige sig med udvikling og kobling af startups til brancheområderne inden for blandt andet transport, logistik og cargo, produktion og grøn omstilling.
Stine vil også have et særligt fokus på potentielle spin outs – hvor nye virksomheder spinder ud af etablerede.

Stine har en ingeniørmæssig baggrund fra DTU og har varetaget både mellem- og topleder stillinger i teknisk tunge virksomheder og har derigennem stor erfaring med forretningsudvikling i komplekse virksomheder.

Velkommen til Stine – vi er glade for at have dig med om bord.

Vi har fuld fart på både møder og arrangementer, og I har nok også opdaget, at vi ikke er de eneste, som har skubbet mange aktiviteter foran os – der er travlt, og det er simpelthen skønt at se jer alle igen.

Der sker nyt på medarbejderfronten, og den 1. september kunne vi byde velkommen til Stine Høgholt, som med sin ingeniørmæssige baggrund vil supplere vores team med både forretningsudvikling og teknisk faglighed. Vores fantastiske kommunikationsmedarbejder har søgt nye udfordringer tættere på hjemmet, og derfor er vi på udkig efter en ny kommunikationsninja – I må meget gerne dele budskabet i jeres netværk:)

Vores opgave er at være relevante for jer medlemmer, og derfor udvikler vi hele tiden vores services og arbejdsområder og vi kan se, at faglige netværk skaber værdi – både for jeres forretning og medarbejdere. Vi har blandt andet fokus på grøn omstilling i samarbejde med Erhvervshus Syd, hvor SMV’er kan få viden og konkrete redskaber til bl.a. afdækning af CO2udslip og besparelser, CO2 regnskab og bæredygtig profil. Grøn omstilling kan være en svær nød at knække, og vi skal undgå ’greenwashing’ og fastholde både troværdighed og seriøsitet. Sparring og vidensdeling med ’kollegaer’ fra andre virksomheder kan være relevant, og derfor vil vi danne rammen for netværk for kvalitets- og miljøchefer eller relaterede, som har fokus på grøn omstilling i jeres virksomhed.

Vi oplever også et helt konkret behov blandt flere af vores medlemmer, hvor HR-funktionen sidder relativt alene med en ofte meget kompleks opgave, som kan spænde lige fra juridiske problemstillinger, forretningsudvikling, udvikling og anvendelse af HR-redskaber til ledelse både op og ned i virksomheden. Derfor opretter vi nu et lokalt forankret netværk for HR-medarbejdere, som ikke har en stor personaleafdeling omkring sig.

Vi vil løbende arbejde med etablering og facilitering af netværk – kontakt os endelig, hvis I ønsker at høre mere.

Slutteligt vil jeg slå et slag for vores erhvervspolitiske debat den 7. oktober som optakt til kommunalvalget, hvor vi håber at se så mange af jer som muligt. Her stiller vi skarpt på lokale rammevilkår og udfordrer politikerne – hvordan sikrer vi høj erhvervsservice, vækst og udvikling lokalt?

Med venlig hilsen
Marie Skov Lillelund, direktør

Praktisk information

Et workshopforløb består af tre workshops, der faciliteres af private rådgivere, sammen med Erhvervshus Sydjyllands projektleder Kim Høi.

Målgruppen er lavt-digitaliserede virksomheder (fortrinsret til SMV’er med 1-20 ansatte, men SMV’er med flere ansatte kan også deltage).

Der skal i alt rekrutteres mellem 25-30 deltagere per workshopforløb, og pladserne bookes efter ført-til-mølle-princippet.

Der er et deltagergebyr på 1950 kr. per deltager, for indhold som hos en privat rådgiver ville koste helt op til 40.000 kr. at få udarbejdet – så der er en stor besparelse at hente, uden at gå på kompromis med kvalitet.

Kom i gang med dit onlinesalg

Faciliteres af messbar og Erhvervshus Sydjylland.

De private konsulenter fra konsulenthuset messbar klæder virksomhederne på til at oprette og drive en webshop.

Starter op den 30. september

Læs mere her.

Kom i gang med din grønne omstilling

Faciliteres af Harald Karlsen Rådgivning og Erhvervshus Sydjylland.

Der gives et overblik over virksomheders klimaaftryk ved at lave en CO2-beregning, der kan skærpe virksomheders grønne profil.

Starter op den 26. oktober.

Læs mere her.