Anesco er en engelsk virksomhed, der blev etableret i 2010, og de har i dag ca. 200 medarbejdere ansat i England. I starten var kerneproduktet solceller til hustage, men i dag er virksomheden koncentreret om udvikling og etablering af landbaserede solcelleparker og såkaldte batteriparker, hvor man kan opbevare strøm fra energinettet og levere den tilbage igen, når der er brug for den.

I Danmark er fokus i øjeblikket udelukkende på solcelleparker.

Nem tilgang, industri og og udvikling

Da Gert Vognstrup Kristensen skulle finde ud af hvor kontoret skulle ligge, kiggede han først og fremmest på det sydjyske: “Da Anesco skulle starte op i Danmark, skulle vi jo finde et sted, hvor vi ligesom kunne have en base, og jeg blev sat på opgaven med at finde en lokation til vores kontor. Jeg har tidligere haft kontor omkring hovedstadsområdet, men da vores kunder i Anesco typisk er landmænd o.lign., som jo befinder sig i landområder og ofte her i Jylland, så ville det være mest fornuftigt at finde et kontor i det jyske,” udtaler Gert og fortsætter: “Grunden til vi valgte Billund er, at vi gerne ville etablere os i en by, der ikke er alt for stor og som er nem at transportere sig ind til, det er den ene del – den anden del er, at Billund er et spændende sted, fordi der i forvejen er rigtig meget industri og meget udvikling. Derudover har Billund Erhverv været rigtig gode til at tage imod os, og det har bestemt været med til at vi valgte Billund fremfor andre omkringliggende byer”.

Hjælp at hente hos Billund Erhverv

Billund Erhverv hjalp Gert med at komme i gang med opstarten, og kunne også tilbyde ham et midlertidigt skrivebord. “Jeg kontaktede Billund Erhverv, og blev inviteret ind til en snak, hvor Billund Erhverv dels havde nogle gode tilbud til os, og dels tog rigtig godt imod os, og så havde de den mulighed at de kunne tilbyde os et midlertidigt sted at sidde her i opstartsfasen,” siger Gert og fortsætter: “Her er et rigtig godt miljø, hvor man føler, at der er nogen der ligesom hjælper og støtter, og der er nogen man kan snakke med. Så når man kommer som alene person med det her firma man skal i gang med, så er det rigtig rart med et sted, hvor der er flere mennesker omkring en.”

Gert Vognstrup Kristensen betegner, på trods af modervirksomhedens størrelse, sig selv som startupper: “Selvom Anesco jo kan anses for at være en større virksomhed, så begynder vi meget småt, når vi åbner i andre lande. Typisk er det en enkelt medarbejder, der står for en opstart. Vi har afdelinger i Holland, Irland, Tyskland og nu så også i Danmark – så selvom firmaet jo egentligt er stort, så sidder jeg helt alene i hverdagen, og har brug for den support og sparring jeg kan få via Billund Erhverv.”

Gert er meget glad for at valget faldt på Billund, som i hans optik er det perfekte sted for en Anesco filial. Det har også vist sig, at Billund Lufthavn er en kæmpe fordel ift. valget af Billund: “Vi bruger lufthavnen rigtig meget, og her er Billund Lufthavn utrolig nem at rejse fra og til” smiler Gert og fortsætter: “Det tager mig faktisk kun 30 minutter fra jeg forlader kontoret, til jeg står ude ved flyet, og det er jo også en kæmpe fordel.”

Er du en startup-virksomhed eller iværksætter kan du med fordel kontakte Billund Erhverv. Vi kan bl.a. tilbyde gratis forretningsudvikling, sparring og du har mulighed for at få et skrivebord i vores kontormiljø. Læs mere om vores iværksætterindsats her.

Du kan også kontakte vores forretningsudviklere Paul-Erik Hensgen på peh@billunderhverv.dk og 9215 0109 og Marianne Hestbech Witte på mhw@billunderhverv.dk og 4414 5550.

Billund Kommune scorer højt på den oplevede livskvalitet blandt dets indbyggere

I de seneste seks år har Realdania og Videnscentret Bolius udgivet en rapport om ’Danskerne i det byggede miljø’, som bygger på en større spørgeskemaundersøgelse. Der spørges bl.a. ind til hvor tilfredse vi er med vores naboskab, og om vi vil anbefale området til en ven eller kollega – begge spørgsmål som Billund kommune scorer højt på.

Til trods for at danskernes oplevede livskvalitet generelt er faldet, brager Billund Kommune ind i top 5 over kommuner med høj livskvalitet – sidste år kunne kommunen end ikke findes i top 20. Fælles for næsten alle kommuner, der befinder sig i top 10 er at det, er mindre samfund eller endda det, vi betegner som udkantsdanmark. Det er således ikke i storbyen, indbyggerne oplever at have den højeste livskvalitet.

81% af de adspurgte i Billund kommune er enige eller delvis enige i udsagnet ’Jeg er stolt af det område jeg bor i’ og de vægter tryghed og adgang til naturen højt.

Bosætningskoordinator Marianne Thomsen genkender dette billede fra de henvendelser, hun får fra potentielle tilflyttere, som netop lægger vægt på, at deres børn kan færdes sikkert på legepladserne, og at der er grønne områder tilgængelige.

“Jeg hører ofte som begrundelse for at flytte til Billund Kommune, at folk ønsker at flytte tættere på deres arbejdsplads og derved spare tid på transport”, siger Marianne Thomsen. I undersøgelsen spørges også ind til, hvad der ville kunne få folk til at flytte igen, hvortil de hyppigste svar er ændrede familieforhold og økonomi, som ofte hænger sammen med jobsikkerhed.

Dette understreger vigtigheden af både at have de boliger, som efterspørges (også i tilfælde af f.eks. skilsmisse) OG have mange forskellige virksomheder i kommunen, så vi ikke nødvendigvis mister borgere, hvis enkelte virksomheder skærer ned i bemandingen.

Hent hele rapporten her

Michael Tullesen fra MT Gulve & Gardiner A/S har sådan set altid været bevidst om affaldssortering og klimabelastning, men har også set begrebet ”grøn omstilling” som lidt abstrakt, og var ikke rigtig kommet i gang med at arbejde aktivt med det. Men som han konstaterer, er den grønne omstilling kommet for at blive.

“For mig startede det sådan set hos Billund Erhverv, hvor jeg var til møde i en helt anden sammenhæng – der kom vi til at snakke om det her med grøn omstilling. Kim Buchhave Søgaard var også til stede under mødet, og han fortalte om det samarbejde hans virksomhed har med Billund Erhverv omkring Grøn Kickstart. Nogenlunde samtidig skulle jeg sende tilbud til nogen kunder, hvor jeg skulle tage stilling til nogen ting indenfor den grønne omstilling, hvor vi skulle medsende dokumenter omkring vores tanker om disse ting – og det er egentlig der, det starter” fortæller Michael og fortsætter: “Jeg tog efter mødet fat i en af forretningsudviklerne fra Billund Erhverv, og der blev sat et forløb i gang med Kim fra Buchhave Rådgivning”.

“Kim ved rigtig meget, og han kom straks med konkrete ting, vi kunne gøre. Jeg tror fx ikke, jeg havde ringet til vores leverandør og bedt om de forskellige tal, hvis Kim ikke havde fortalt mig om det. Jeg ved stadig ikke nok om det, men lærer hele tiden.” smiler Michael.

”Hvis jeg ikke havde taget dialogen med Billund Erhverv og fået sat gang i rådgivningen, havde det her været en lang proces for mig – nu blev det en kort proces. Og så tror jeg, det er helt rigtigt gjort, at man bruger nogle af erhvervsforeningens midler til at hjælpe små og mellemstore virksomheder i gang på denne her måde”.

MT Gulve & Gardiner havde besøg af Buchhave Rådgivning 3 gange.

Michael Tullesen havde allerede udfyldt nogle punkter omkring grøn omstilling i CO2 beregneren i ESG platformen Valified. Buchhave Rådgivning fik adgang til systemet og hjalp Michael med at få rettet det allerede udfyldte til, og sammen blev der tilføjet yderligere. “Det var en god og nem måde at komme i gang på, og i dag sender jeg automatisk CO2 regnskabet med ud, når jeg giver tilbud på en opgave, for så kan kunderne se, at vi er begyndt at have holdninger til det” siger Michael.

Michael er også lidt kritisk… “Vi gør selv en del som fx affaldssortering, og vi sender vores plastikrør tilbage til leverandøren, men det er forholdsvis små ting, vi gør lige nu. Jeg kunne godt tænke mig, at man politisk hjælper virksomheder i gang med den grønne omstilling, så det ikke bliver en kæmpe udgift for de enkelte virksomheder”.

Michael tænker som sådan ikke på tilskud fra statens side, men han har en idé til, hvad man fx kunne gøre: “Når jeg laver et tilbud på en licitationsopgave burde der jo være en fast linje der siger Klimaregnskab: 10.000 kr. – på den måde har alle tilbudsgivere det med i prisen. Men hvis det kun er mig, der har det med og har sat det til en pris, så kan det være at det er det der gør, at jeg bliver for dyr, og at jeg så bliver fravalgt. Dvs. at når jeg bruger ekstra penge på fx affaldssortering, så bliver jeg faktisk straffet for det i en licitationsopgave”.

Han er dog overordnet positiv: “Det er fint at få startet op, og det er også der jeg tror vi er – sådan generelt.” Han fortsætter: “Mange af vores leverandører er rigtig langt med grøn omstilling – vi kan downloade alt ,hvad der skal bruges af dokumentation, og kva min snak med Kim, har jeg fx haft fat i vores leverandør af varer fra Italien – de er der ikke helt endnu – men de er også i gang med det. Det viser, at vi er afhængige af nogen led, men også at man er i gang!”.

Grøn Kickstart
Ved Grøn Kickstart foretages en afdækning af virksomhedens position i forhold til grøn omstilling. Har man indtænkt bæredygtighed, og er man klar til at møde de krav virksomheden vil blive mødt med de kommende år.

Vil du vide mere om Grøn Kickstart, eller vil du booke et møde, kan du kontakte Billund Erhverv på info@billunderhverv.dk og 6915 2176.

Du kan også læse mere om Grøn Kickstart her.

Grøn Kickstart er et gratis tilbud til Billund Erhvervs medlemsvirksomheder.

Helbredsmæssige årsager gjorde, at Søren Seindal Agner måtte opgive sit job som pilot, men det førte til etableringen af egen virksomhed, hvor han kunne bruge både sin erfaring og sine kompetencer.

Søren Seindal Agner startede i luftfartsbranchen som steward, alt imens han tog pilotcertifikat. Da certifikatet var i hus, fik han arbejde som pilot, men rygproblemer gjorde, at han efter 8 år måtte opgive pilotjobbet.

“Jeg tænkte, hvad så?” siger Søren, og fortsætter: “Jeg synes jo det er en dejlig branche, og da jeg havde både erfaringen fra kabinen og cockpittet, kunne jeg se en mulighed for at udvikle det samarbejde der allerede var – der var også kommet nye krav, netop med henblik på at få besætningen til at arbejde bedre sammen”.

På det grundlag startede Søren Seindal Agner virksomheden AEROTEAM i 2004, hvor han også startede med at undervise på forskellige flyveskoler.

Søren udtaler: “Det hele udviklede sig stille og roligt, jeg fik flere og flere kunder og det hele kørte fint. På et tidspunkt kom der så en henvendelse fra Scandinavian Avionics, om jeg ville hjælpe dem med opbygningen af en træningsorganisation for flymekanikere – det blev til et længere samarbejde, og efter at vi havde arbejdet sammen i 8-9 år blev vi enige om, at det gav god mening at udvide samarbejdet til et partnerskab, og ud fra den tanke skabte vi så AEROTEAM Training Solutions i 2019”. Han fortsætter: “Det gik jo fantastisk, indtil 2020 – så kom Corona…”.

AEROTEAM havde sammen med Scandinavian Avionics udviklet et læringskoncept for flymekanikere, og da det pludseligt var umuligt at komme ud og undervise, brugte virksomheden tiden på at udvikle konceptet digitalt, hvilket giver mange flere muligheder for virksomheden.

At slå sig sammen med Scandinavian Avionics har mange fordele for virksomheden. “Vi kan få support, og vi kan trække på nogle ressourcer, vi ikke havde i huset før, som fx hvis jeg skal bruge en teknisk instruktør. Omvendt hjælper vi SA med fx alt det administrative i forhold til processer og manualer – det fungerer faktisk rigtig godt” siger Søren.

AEROTEAM Training Solutions tilbyder bl.a. kurser i at tage beslutninger sammen, som Søren Seindal Agner siger: “Det betyder ikke så meget, hvilke beslutninger folk træffer, da det jo er fiktive scenarier og opgaver de løser. Vi er mere interesserede i, hvordan de træffer beslutninger. Det er det vi kigger på og arbejder med, og det er også det, vi vurderer på. Vores værktøjer hjælper dem til at få kompetencer til at træffe de beslutninger, der er rigtige – også under pres”.

Den 31. oktober har vi hos Billund Erhverv inviteret AEROTEAM Training Solutions til at holde en workshop om stress, og hvordan man forebygger det.
Læs mere om workshoppen og tilmeld dig her.

“Folk skal kunne udføre deres arbejde effektivt, men en af de ting de kan blive forstyrret af, er stress. Folk ved jo godt, hvad stress gør – man bliver syg af det, man bliver langtidssygemeldt og det koster en masse penge. Men det er sådan set ikke den del, vi fokuserer på.” siger Søren, og forklarer: “Vi fokuserer på, at folk bliver stresset af fx en opgave, og vi snakker ikke langtidsstress her, vi snakker akut stress. Det der kan ske når folk kommer ud i akut stress er, at man bl.a. mister evnen til at risikovurdere, og så er der stor risiko for, at man tager forkerte beslutninger.” Han fortsætter: “Vi kan gøre noget, så folk ikke bliver stressede, bl.a. ved at få procedurer – Standard Operating Procedures – introduceret i arbejdet. Det er de samme teknikker, vi også bruger for kabinepersonale og piloter. Vi lærer dem at få struktur på deres arbejdsdag – når du har struktur på din arbejdsdag, har du også overskud til at håndtere akutte situationer uden stress”.

”Mange træffer forkerte beslutninger pga. stress. Mange ledere vurderer måske forkert pga. manglede risikovurdering og træffer derfor en forkert beslutning – måske pga. et pres eller en stresset akut situation. Og det er det, vi helst skal undgå” slutter Søren Seindal Agner.

ChatGPT er en ny teknologi, der blev lanceret i 2022. Mange kalder ChatGPT for markeringen af en ny æra af chatbots, og værktøjet har allerede ændret standarderne for kunstig intelligens (AI).

Det kan ikke understreges nok, at ChatGPT IKKE er 100% korrekt, og man skal ALTID efterse hvad chatbot’en har skrevet inden man bruger det. Ligeledes skal man altid tjekke fakta, da ChatGPT ikke kan kende forskel på om noget er sandt eller ikke.

Man skal også være klar over, at når man bruger ChatGPT, så bliver den tekst man uploader og den tekst der skrives lagret i chatbot’ens system. Man skal derfor ALDRIG bruge ChatGPT til at bearbejde følsomme data.

For bedst at illustrere hvad ChatGPT kan, har vi bedt den om at skrive lidt om sig selv og hvad den kan hjælpe virksomheder med.

Bemærk – nedenstående tekst er skrevet af ChatGPT.

”ChatGPT er en avanceret sprogmodel udviklet af OpenAI. Den er baseret på GPT-3.5-arkitekturen og er trænet på en bred vifte af tekster for at kunne generere sammenhængende og meningsfulde svar. ChatGPT er i stand til at forstå og generere tekst på flere forskellige emner og kan tilpasses forskellige sprog og tonefald.

Med sin store videnbase og evnen til at trække på informationer fra forskellige kilder kan ChatGPT besvare spørgsmål, give forklaringer og deltage i samtaler på en naturlig måde. Den kan hjælpe brugere med at finde information, generere ideer, skabe indhold og meget mere.

Selvom ChatGPT er en avanceret sprogmodel, er det vigtigt at bemærke, at den ikke har reel bevidsthed eller forståelse. Den genererer svar baseret på mønstre og statistikker i sin træning og kan derfor af og til producere upræcise eller upassende svar. Det er vigtigt at være opmærksom på, at ChatGPT ikke bør betragtes som en kilde til absolut og endelig information, men snarere som et værktøj til at assistere med generering af tekst og generel viden.

ChatGPT kan være en værdifuld ressource for virksomheder på flere måder:

  • Kundesupport: ChatGPT kan hjælpe med at besvare kundespørgsmål, give produktinformationer og løse enkle problemer. Det kan reducere belastningen på kundesupportteamet og øge responstiden.
  • Lead-generering: Ved at interagere med potentielle kunder kan ChatGPT indsamle informationer og generere kvalificerede leads. Det kan stille spørgsmål, indsamle kontaktoplysninger og give indledende oplysninger om virksomhedens produkter eller tjenester.
  • Produktanbefalinger: ChatGPT kan analysere kundens præferencer og behov baseret på interaktioner og foreslå relevante produkter eller tjenester. Det kan forbedre kundens oplevelse og øge chancerne for konverteringer.
  • Indholdsproduktion: ChatGPT kan hjælpe med at generere indhold til virksomhedens blogindlæg, sociale medieopdateringer eller marketingmateriale. Det kan komme med ideer, skrive udkast eller redigere eksisterende tekst.
  • Markedsundersøgelser: ChatGPT kan samle feedback og meninger fra kunder gennem interaktioner. Det kan hjælpe virksomheder med at få indsigt i kundetilfredshed, produktforbedringer og markedstendenser.
  • Intern videnbase: ChatGPT kan bruges til at oprette og opdatere en intern videnbase for medarbejdere. Det kan fungere som en hurtig og nem kilde til at finde svar på interne spørgsmål eller søge efter procedurer og politikker.

Det er vigtigt at bemærke, at mens ChatGPT kan være nyttig på mange områder, er det vigtigt at sikre kvaliteten af de genererede svar og regelmæssigt evaluere og opdatere modellen for at opnå de bedste resultater.”

Forventningen til ChatGPT’s betydning for fremtidig kommunikation er enorm, og udviklingen indefor dette område er kun lige begyndt.

Hvis du vil vide mere om området kan du kontakte vores forretningsudvikler Lars Gadgaard på lg@billunderhverv.dk og 9215 1142.

Iben Rønhoff sprang som 19-årig ud som selvstændig hundefrisør.

“Hvis danske virksomheder skal vokse og konkurrere på den globale scene, får de brug for mere specialiseret og kompetent international arbejdskraft og dansk arbejdskraft med globale kompetencer.” Så kort og præcist udtrykker DI den udfordring danske virksomheder står overfor.

I Trekantområdet er vi heldigvis allerede rigtigt godt i gang med denne udvikling.

Billund Kommune indtager førstepladsen i Trekantområdet, som den kommune hvor virksomhederne har flest internationale medarbejdere – faktisk er hele 14,9% af arbejdstagerne i Billund Kommune ikke-danskere af oprindelse. Det er langt over landsgennemsnittet på 11,8% og er på højde med Hovedstadsområdet og de kommuner, der grænser op til den dansk-tyske grænse.

Vejen Kommune kommer lige efter Billund med 14,0%, da der også dér findes flere store virksomheder, som er afhængige af at ansætte internationale medarbejdere. De internationale medarbejdere i Trekantområdet er karakteriseret ved i høj grad at være ansat indenfor industrien (Billund 52,1% og Vejen 38,7%). Af andre brancher kan nævnes Landbrug, skovbrug & fiskeri og Bygge & Anlæg.

De internationale tilflyttere til Billund Kommune afspejler i høj grad også statistikken både lokalt og nationalt i forhold til, hvilke lande vi får flest medarbejdere fra. Ud af de 1725 tilflyttere, der kom til kommunen i 2021, var de 157 fra Rumænien og 54 fra Polen – de to største grupper udover danskere.

Rekrutteringen af internationale medarbejdere kræver en ekstra indsats fra den rekrutteringsansvarlige, da der ligger flere administrative og juridiske opgaver, som arbejdsgiveren har ansvar for, er i overensstemmelse med lovgivningen – specielt hvis den ansatte er fra et ikke-EU/EØS land. Der er heldigvis hjælp at hente f.eks. hos DI og DE, hvis man er medlem. Ellers kan den lokale bosætningskonsulent ofte hjælpe med at finde de rigtige kontakter til f.eks. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Hos Billund Erhverv kan de lokale virksomheder ligeledes finde hjælp og vejledning til selve processen med at få den internationale medarbejder korrekt registreret OG alle de andre ting, der dukker op, når man flytter til et andet land og skal få en hverdag til at fungere med bolig, institutioner, netværk osv. Nogle har brug for at få afklaret dette allerede INDEN de takker ja til et eventuelt job på den anden side af jorden, og derfor kan bosætningskoordinator Marianne Thomsen også kontaktes af såvel kommende medarbejder som virksomhed allerede tidligt i ansættelsesprocessen.

Kontakt Marianne Thomsen på mkt@billunderhverv.dk og 2269 2498.

Tiril fik gratis sparring og vejledning hos Billund Erhverv, da hun skulle starte virksomhed.

Hos Stakroge Jern- og Metalopkøb kom man igennem en workshop hos Billund Erhverv i gang med CO2-regnskabet.

Nu åbner der snart er række muligheder, for at du kan søge tilskud til arbejdet med grøn omstilling i din virksomhed.

Rådgivning og Investering

Den 26. april åbner puljen SMV:Grøn 2.0, hvor du kan søge om et tilskud til nye investeringer og/eller rådgivning på vejen mod grøn omstilling.  Puljen er en voucherordning, hvor virksomheder kan søge om op til 300.000 kr. i samlet tilskud til investeringer, til rådgivning eller en kombination heraf med det formål at komme videre på den grønne rejse mod at reducere ressourceforbrug og affaldsmængder.

Puljen har åbent for ansøgninger fra 26. apr. 2023, kl. 09:00 til 10. maj 2023, kl. 13:00.

Du kan læse mere om puljen her SMV:Grøn 2.0 | Virksomhedsprogrammet, hvor du også kan tilmelde dig et af de webinarer som afholdes.

Kompetenceudvikling

Den 10. maj åbner puljen SMV:Grønne kompetencer, hvor du kan søge tilskud på op til 60.000 kr. til individuelle og skræddersyede kompetenceudviklingsforløb målrettet din virksomheds behov. Mulighederne i den skræddersyede voucher er mange. Det kan være undervisningsforløb for medarbejdere, ledere og/eller bestyrelse, on the job-træning, mentoring eller traditionel sidemandsoplæring.

Virksomheder med et helt konkret, målrettet kompetencebehov, som kan blive løftet gennem standardtilbud eller allerede eksisterende kurser, vil også kunne søge tilskud på op til 60.000 kr.

Puljen har åbent for ansøgninger fra 10. til 24. maj 2023.

Du kan læse mere om puljen her SMV:Grønne Kompetencer | Virksomhedsprogrammet hvor du også kan tilmelde dig et af de webinarer som afholdes.

Nye kompetencer til en udviklingsopgave

Har du brug for at ansætte en medarbejder, som kan arbejde med et særligt projekt, fx i tilknytning til arbejdet med grøn omstilling, så kan ansættelse af en vækstpilot måske være en mulighed. Det kan være, at du har brug for en medarbejder, der skal arbejde med udvikling af en grøn, cirkulær strategi, udvikling og implementering af nye processer, der understøtter virksomhedens grønne omstilling – eller noget helt andet.

Puljen SMV:Vækstpilot er allerede åben og her har du mulighed for at få tilskud til ansættelse af en vækstpilot, som kan hjælpe med et udviklingsprojekt og bringe nye kompetencer ind i din virksomhed.

Igennem puljen kan du få 50 % tilskud til lønomkostninger i op til seks måneder til ansættelse af en vækstpilot. Max. 15.000 kr. pr. måned – 90.000 kr. for hele perioden. Du kan læse mere om puljen her  SMV:Vækstpilot | Virksomhedsprogrammet, hvor du også kan tilmelde dig informationswebinar

Rådgivning om digitalisering

Digitalisering kan også være et vigtigt redskab i den grønne omstilling. Den 12. april åbner puljen SMV:Digital, hvor du kan søge om et tilskud på 50.000 kr. til privat rådgivning, der kan hjælpe dig med at afklare behov, beskrive digitale løsninger på markedet og rådgive dig vedrørende implementering.

Tilskuddet er målrettet områder, hvor der findes velafprøvede digitale løsninger på markedet, men hvor du har brug for hjælp til at vælge den rette løsning for din virksomhed. Du kan få hjælp til at afklare din virksomheds behov, fx ved at kortlægge arbejdsgange, inden du indkøber en ny teknologi. Du kan også få rådgivning vedrørende, hvordan du sætter den nye teknologi i drift. På den måde kan du komme helt i mål med dit projekt.

Du kan få hjælp til at digitalisere administrative processer som eksempelvis økonomistyring, kunde- og ordrestyring og lagerstyring.   Du kan også få hjælp til at opbygge eller udvikle online salg og markedsføring. Det kan fx være rådgivning til et projekt om opstart af webshop, salg på online markedspladser eller markedsføring på sociale medier. Du kan læse mere om puljen her Tilskud til privat rådgivning på 50.000 kr. | SMV:Digital

Puljen åbner for ansøgning 12. april 2023 kl. 9.00.

Overvejer du at søge, kan du med fordel deltage på et af de webinarer, som afholdes – Webinarer | SMV:Digital

Har du spørgsmål til nogen af tilskudsmulighederne kan du kontakte forretningsudvikler Susanne Gren Svendsen på 9282 6965 og sgs@billunderhverv.dk.

Husk også at du kan tilmelde dig netværksmødet Bæredygtighed = Konkurrencekraft den 19. april, hvor du kan blive inspireret af, hvordan to lokale virksomheder arbejder med bæredygtig forretningsdrift, og blive klogere på mulighederne for at søge tilskud til grøn omstilling.