I 2022 flyttede Nick Laursen og hans kone til Billund, da hun havde fået arbejde i byen. Nick fortsatte sit arbejde med iværksætteri og kommercialisering inden for såvel bæredygtige og innovative energiløsninger som virksomheder, og i den forbindelse kontaktede han Billund Erhverv for at få hjælp til at finde et kontorfællesskab eller lignende, så han ikke skulle arbejde hjemmefra.
Der blev hurtigt etableret kontakt til GEV i Grindsted, der via deres GEV Energy Hub tilbyder kontorpladser til iværksættere indenfor energi, bæredygtighed eller forsyning. GEV og Nick Laursen fandt hurtigt ud af, at de var et perfekt match, og i starten af 2023 flyttede Nick ind i GEV Energy Hub.

“Det var fantastisk at få kontorpladsen hos GEV, fordi jeg nu sidder i et miljø, der har med energi at gøre,” siger Nick Laursen og fortsætter: “Jeg ville prøve kræfter med iværksætteri i Danmark og blev tilbudt at deltage i et iværksætteriprogram i København, der blandt andet arrangerer virksomhedsbesøg. Jeg manglede nogen, der kunne kode og som var dygtige, og på et virksomhedsbesøg i Oslo mødte jeg Antonio Calderon, som så blev medstifter af virksomheden KAKTI.”

KAKTI kom hurtigt godt i gang, og i maj 2023 modtog virksomheden investering fra en global venturekapitalfond og fik tildelt en InnoFounder under Innovationsfonden i juli 2023, hvor CVR-nummeret også blev oprettet. Det går stærkt for virksomheden, og KAKTI er i gang med at opskalere.

Investering i fremtiden

Nick Laursen forklarer: “Vi kom i maj 2024 ind hos DTU’s GreenUp Accelerator, der tager 15 virksomheder ind om året og kører dem igennem en opskalering hen over 20 måneder. I den sammenhæng bliver virksomhederne tilbudt en konvertibel obligation, som vi påtænker at sige ja til – og yderligere rejse penge fra private investorer.”

“Vi har fået rigtig stor hjælp til, at dominobrikkerne faldt som de gjorde, og derfor vil vi gerne give lidt tilbage – det kan vi gøre ved først at give investorer her i kommunen muligheden for at sige nej eller ja,” siger Nick Laursen og fortsætter: “Så jeg tog igen fat i Billund Erhverv, og de hjælper med at arrangere et event for deres investornetværk – og så håber vi, at alt falder på plads. Vi søger selvfølgelig andre investorer, men som sagt vil jeg gerne give investorerne her i kommunen muligheden først.”

Fremtiden ser lys ud for KAKTI. Virksomheden står nu overfor at skulle finde de rigtige medarbejdere, og ambitionen er hurtigt at opnå en størrelse, så de kan lave flere projekter i kvartalet og derefter skalere op derfra.

Om KAKTI

KAKTI udvikler avancerede AI-drevne optimeringsløsninger til fjernvarmesystemer. Med fokus på bæredygtighed og effektivitet leverer KAKTI intelligente løsninger, der reducerer energispild, sænker driftsomkostningerne og fremmer en grønnere fremtid.

Er du iværksætter, og søger du en investor, kan du kontakte forretningsudvikler Paul-Erik Hensgen på peh@billunderhverv.dk og 9215 0109.

Der var fyldt godt op på Filskov Kro, da Billund Erhverv den 20. marts var samlet til årets generalforsamling.

Udover godkendelse af årsregnskabet, orientering om budget mm. var fire bestyrelsesmedlemmer på valg.

På valg var Jeppe Hebsgaard Laursen – Zebicon, Martin Ebmark – Billund Airport Hotel, Stern Johansen – K.G. Hansen og Jesper Jensen – Skouniverset som alle modtog genvalg.

Til suppleantposterne modtog Marianne Thorø, Billund Online og Kira Lykke Reher, MF Energi genvalg.

Der blev på generalforsamlingen godkendt beslutning om, at titulering af henholdsvis formand og næstformand fremover ændres til henholdsvis bestyrelsesleder og vicebestyrelsesleder.

Ved den efterfølgende konstituering blev direktør Jeppe Laursen, Zebicon atter udpeget som bestyrelsesleder og Anne-Mette Sørensen, Idento Group som fortsat vicebestyrelsesleder.


Direktør Jeppe Hebsgaard Laursen fra Zebicon blev onsdag aften valgt som bestyrelsesleder for Billund Erhverv.

I sin beretning kom formand Jeppe Laursen ind på de mange medlemsrettede arrangementer og aktiviteter, som erhvervsforeningen har afholdt det forgangne år, med temaer der spænder fra ”den nye bogføringslov”, ”hvordan vi bruger ChatGPT og kunstig intelligens”, – og ”køb og salg af din virksomhed” til ”fremtidens turisme”. Han nævnte de nye tiltag indenfor grøn omstilling og industriel teknologi, som både er højaktuelle, og også har en stor interesse hos medlemmerne.

Jeppe Laursen fremhævede virksomhedsbesøgene som store trækplastre, og fik endnu engang sagt tillykke til Sealing System, der tidligere i år modtog Erhvervsfremmeprisen 2023.

Også iværksætterindsatsen og de mange tiltag Billund Erhverv har for nyetablerede virksomheder og kommende startups havde sin plads i beretningen.

Ligeledes blev Billund Erhvervs arbejde med forretningsudvikling af etablerede virksomheder nævnt, som i 2023 rundede flere end 400 møder og forløb med lokale virksomheder.

Billund Kommune blev nævnt som en helt central samarbejdspartner og bestyrelseslederen kom ind på vigtigheden af de opgaver Billund Erhverv løfter for Kommunen – herunder også ”kvalificeret arbejdskraft”, som er tæt koblet med indsatsen om øget bosætning. Som en del af denne indsats blev bl.a. nævnt Billund KarriereTour, som i 2023 samlede 500 studerende fra videregående uddannelser.

I beretningen blev også italesat den positive udvikling Billund Erhverv oplever på medlemssiden, hvor 54 nye medlemmer kom ind i foreningen i 2023.

Jeppe Laursen sluttede beretningen af med at fortælle om bestyrelsesarbejdet i Billund Erhverv og rundede af med at takke foreningens medlemmernes samarbejde, opbakning og opmærksomhed.

“Vores engagerede medlemmer er drivkraften i Billund Erhverv. Det er en fornøjelse at være bestyrelsesleder for en forening, hvor så mange bidrager aktivt – og den værdi det skaber er bestemt ikke uvæsentlig. Det er medlemmernes engagement der giver os vedkommenhed og troværdighed når vi som forening også søger at inspirere vores samarbejdspartnere og interessenter og vi vil gøre alt hvad vi kan for at fortsætte den positive udvikling” siger bestyrelsesleder Jeppe Laursen.

Aftenen blev rundet af med et kig ind i den kunstige intelligens, da direktør for videnscentret Radr Preben Mejer kom med et spændende og lidt ærefrygtindgydende foredrag om den elektroniske fremtid vi allerede nu kigger ind i.

Den nye bestyrelse ses herunder:

  1. Bestyrelsesleder: direktør Jeppe Hebsgaard Laursen, Zebicon a/s
  2. Vicebestyrelsesleder: direktør Anne-Mette Sørensen, Idento Group
  3. Udviklingsdirektør Ronny Kristian Lilienvald, Billund Lufthavn
  4. Direktør Sune Appel, ES Stålindustri Syd
  5. Entreprisedirektør Stern Johansen, K.G. Hansen & Sønner a/s
  6. Hotel Manager Martin Ebmark, Zleep Hotel Billund Airport
  7. Direktør Jesper Jensen, SkoUniverset
  8. Borgmester Stephanie Storbank, Billund Kommune
  9. Byrådsmedlem Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup, Billund Kommune

For yderligere information

Jeppe Hebsgaard Laursen
Bestyrelsesleder, Billund Erhverv
T.: 4196 4955
jhl@zebicon.com

Marie Skov Lillelund
Direktør, Billund Erhverv
T.: 9282 3605
msl@billunderhverv.dk

Billund Varmeværk står foran en temmelig stor investering – 30. april er der første spadestik på opførelsen af et nyt varmeværk på Rugmarken i Billund.

Vi tog en snak med direktør Jens Enevoldsen om hvad der alt er sket hos Billund Varmeværk det seneste år, og ikke mindst hvad der skal ske.

Da Jens Enevoldsen tiltrådte som direktør for 1 1/2 år siden, kom han uden fjernvameerfaring, idet han kom fra spildevandsbranchen. Det første han kiggede ind i var; hvad er Billund Varmeværk egentlig for en størrelse?, hvor ligger de driftsmæssige udfordringer? og hvad er kundernes behov?

Jens Enevoldsen forklarer: “Vi kiggede ned i alle de her kasser, og involverede på et tidligt tidspunkt Billund Erhverv, der var med som en aktiv del af processen – vil ville nemlig gerne have erhvervets behov med ind i ligningen, og via Billund Erhverv kunne vi komme i dialog med erhvervslivet.” Han fortsætter: “Det viste sig at der var mange forskellige behov, men fælles for dem alle var, at det bestemt ikke var noget problem, hvis fjernvarmen blev mere grøn, for nogle var det endda et krav – så det passede ret godt til den retning vi havde sat.”

Et varmeværk i vækst

Billund Varmeværk havde og har god tilgang af nye kunder, og vækster årligt med ca. 10%. Jens Enevoldsen kalder det ret forkælede tal når det handler om varmeværk. “Med den øgede tilgang af kunder skal vi selvfølgelig også kunne producere mere, og sammenholdt med et nedslidt produktionsapperat og erhvervslivets ønske om grønnere fjernvarme, blev en mulig udvidelse det naturlige næste skridt som vi skulle kigge ind i” forklarer Jens og uddyber: “Med det setup vi havde var vi rimelig låste – værket på Højmarksvej var låst inde arealmæssigt og kunne ikke udvides, så der vidste vi godt vi nok snart skulle til at afvikle, Møllevej er også ved at være landlocked, altså lukket af i forhold til arealudvidelse og begge værker udfordrer også logistikken ift. fx biomasse og strøm – bare lige for at nævne nogle enkelte ting. Men heldigvis har vi et værk ude på Rugmarken, og der kunne vi få stort set al den energi vi kunne bruge – så vi vidste ret hurtigt hvor vores nye værk skulle ligge.”

Med en udvidelse af værket på Rugmarksvej og en ny transmissionsledning til Højmarksvej bliver det muligt at forsyne hele byen med varme, ligesom man fremtidssikrer, så man er klar til at forsyne en lufthavnsudvidelse og etablering af ny industri. “Vi troede dengang, at det vi planlagde var lidt overdimensioneret – men det har det vist sig ikke at være. Det matcher ret godt det fremtidsbillede Billund kigger ind i.” kommer det fra Jens Enevoldsen.

Fælles retning med BMC

Da Jens Enevoldsen kom til Billund Varmeværk var det sammen med 2 andre nyansatte i ledelsen. Lederteamet bestod herefter af 4 personer med vidt forskellige baggrunde, og de skulle nu finde fælles fodslag og retning.

Sammen med en forretningsudvikler fra Billund Erhverv lavede man en Business Model Canvas. “Det var en rigtig god øvelse for os” siger Jens Enevoldsen og slutter: “Det, at vi satte os sammen omkring et bord for at finde ud af, hvordan den her butik egentlig virker ind i et fjernvarmesegment, gav os en fælles forståelse for, hvad der lå af opgaver.”

Det nye varmeværk på Rugmarken skal efter planen stå færdigt til fyringssæsonen 2025/26 og vil koste 300 mio. kr.

Værket kommer til at være klar til fremtidens volatile elmarked med en øget varmeakkumuleringstank på 10.000M3

Ønsker du at vide mere om Business Model Canvas, kontakt forretningsudvikler Lars Gadgaard på 9215 1142 og lg@billunderhverv.dk

Mandag den 18. marts dannede Billund Erhverv rammen for et forløb, hvor et hold logistikøkonom-studerende fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Vejle skulle arbejde med logistiske problemstillinger fra to lokale virksomheder i 12 timer – forløbet kaldes derfor også Inno12.

Begge problemstillinger havde udover den logistiske del, også et bæredygtighedsperspektiv.

Den ene af de to lokale virksomheder var transport og speditionsvirksomheden HT Transport, som ønskede input til en løsning omkring overgang til el-lastbil på en fast rute. Hvad vil omstillingen betyde for medarbejdere, service, økonomi og miljøbelastning? Det var den overordnede problemstilling, som de studerende hjalp HT Transport med at finde mulige svar på.

Tøjproducent- og forhandler Zizzi kom med en helt anden problemstilling. Her handlede det om, hvordan man kan reducere antallet af returpakker med fokus på reduktion af retur-logistik for online salg af badetøj. Returpakkerne udgør i dag et stort ressourcetræk i virksomheden og det gælder både i forhold til økonomi, arbejdskraft og i et bæredygtighedsperspektiv.

De studerende var forud for Inno12 forløbet den 18. marts blevet præsenteret for virksomhedernes problemstillinger og har arbejdet med deres løsningsmodeller i undervisningen. De startede dagen med at præsentere deres foreløbige resultater for virksomhederne, der kom med feedback, konstruktiv kritik og gav input til, hvordan de kunne forestille sig de studerende kunne arbejde videre med deres løsninger i løbet af dagen.


Martin Strøm Jespersen – Logistics & Warehouse Manager, Zizzi


Jørgen Poulsen – Bestyrelsesformand, H.T. Transport

Bestyrelsesformand i HT Transport Jørgen Poulsen kalder samarbejdet med UCL for en ren win-win: “I forhold til el-lastbiler har vi ikke ret stor viden – men vi ved jo at det er på vej. Lige nu vil det være en meget stor udgift at anskaffe en el-lastbil og infrastrukturen er også en stor udfordring, så det er virkelig godt at få helt friske øjne på problemstillingerne – øjne, der måske kan se nogle ting, som vi andre ikke har set. Så det giver os som virksomhed rigtig meget, ligesom det er godt for de studerende at arbejde med virkelige ting.” Han fortsætter: “Og så kan det jo være, at der er nogle af de studerende der har lyst til at komme tilbage til vores virksomhed, når de enten skal have praktikplads eller står og skal søge arbejde efter endt uddannelse.”

“For os handler det om at være med, mens man har nogle unge friske hoveder, der gerne vil inspireres og have nogle konkrete eksempler, men det handler jo for os også om at komme ud og finde de her guldkorn som kommer udefra, og som man måske ikke ser selv, fordi man måske bliver lidt indspist med tiden.” udtaler Martin Strøm jespersen, der er Logistics & Warehouse Manager hos Zizzi.

Martin kan godt lide at setuppet er meget konkret og ikke så højtflyvende: “Også det at man arbejder med noget i praksis og man nærmest kan bruge det med det samme, i det øjeblik man går i gang med det – det synes jeg er super interessant.”

Tøjproducent- og forhandler Zizzi kom med en helt anden problemstilling. Her handlede det om, hvordan man kan reducere antallet af returpakker med fokus på reduktion af retur-logistik for online salg af badetøj. Returpakkerne udgør i dag et stort ressourcetræk i virksomheden og det gælder både i forhold til økonomi, arbejdskraft og i et bæredygtighedsperspektiv.

De studerende var forud for Inno12 forløbet den 18. marts blevet præsenteret for virksomhedernes problemstillinger og har arbejdet med deres løsningsmodeller i undervisningen. De startede dagen med at præsentere deres foreløbige resultater for virksomhederne, der kom med feedback, konstruktiv kritik og gav input til, hvordan de kunne forestille sig de studerende kunne arbejde videre med deres løsninger i løbet af dagen.


Amar – Logistikøkonomstuderende, UCL Vejle


Lene Buhl – Studiekoordinator, UCL Vejle

Amar, der er en af de deltagende studerende, får rigtig meget ud af et forløb som Inno12: “Det er fedt at det er rigtige problemstillinger vi arbejder med – noget der er taget ud af det virkelige liv. På skolen arbejder vi jo mest med teori, så det er utroligt lærerigt at arbejde så tæt sammen med en virksomhed, som har et reelt problem der skal løses.”

Studiekoordinator Lene Buhl er enig med Amar: “I studiet handler det jo rigtig meget om teori, fiktive opgaver og små cases – det, det handler om ved et arrangement som Inno12, er at man for koblet teori og praksis, dvs. det er konkrete problemstillinger, hvor de studerende så får mulighed for at bruge af den teoretiske værktøjskasse de har lært på studiet, og så finder ud af hvordan den kan bruges i virkelighedens verden.” Hun tilføjer: ”Og så er det selvfølgelig sjovere at lave opgaver som er konkrete og hvor man kan spørge virksomhederne direkte, fremfor at sidde med teoretiske opgaver hvor man ikke har mulighed for at spørge ind til noget.”

Ligesom Jørgen Poulsen fra HT Transport, tænker Lene Buhl også over de lidt mere langsigtede perspektiver i at samarbejde med virksomhederne. “I løbet af en dag som i dag bliver der måske skabt nogle relationer, der kan føre til studiejob eller praktikplads – virksomhederne kan lære de studerende at kende på en lidt anden måde end ved at man får en ansøgning.”

De studerende afsluttede dagen med at præsentere deres løsningsforslag for de to virksomheder, der kunne tage hjem med konkrete eksempler, inspiration og nye tanker.

Både HT Transport og Zizzi var imponerede over, hvad de studerende i løbet af meget kort tid kunne nå at kalkulere, og især kvaliteten af tankerne bag, og den umiddelbare brugbarhed af løsningsmodellerne høstede stor ros, og begge virksomheder fik idéer med hjem som de kunne arbejde videre med.

Billund Erhverv ønsker med samarbejdet både at inspirere virksomheder og studerende til nye løsninger og få skabt en mere praksisnær tilgang til innovationssamarbejder.

“Logistikbranchen står overfor store konkurrencemæssige udfordringer og muligheder de kommende år, og med disse samarbejder ønsker vi at være med til at skubbe på løsningerne.

Udover ønsket om innovative løsninger på konkrete problemstillinger er det også vores mål at skabe en god relation mellem de studerende og vores lokale virksomheder, med henblik på mulige fremtidige samarbejder.” siger direktør for Billund Erhverv Marie Skov Lillelund.

3. G’ere fra linjen Innovation og markedsføring på Grindsted Gymnasie- og Erhvervsskole har brugt de sidste måneder på et forløb, der endte med deltagelse i konkurrencen Company Programme, som afholdes af Fonden for Entreprenørskab.

Eleverne startede deres forløb med et besøg hos Billund Erhvervs iværksættergren GROW Startup i oktober 2023, hvor de 8 hold hver især præsenterede deres forretningsidéer for vores forretningsudviklere, som gav dem konstruktiv feedback.

Efterfølgende besøgte Billund Erhverv eleverne midt i januar, hvor de var kommet godt i gang med deres produkter og havde prototyperne klar. Underviser Martin Finderup Andersen forklarer hvordan forløbet er skruet sammen: “De indledende runder i Company Programme afholdes i januar, hvor eleverne pitcher deres forretningsidé overfor et dommerpanel, her kan det så være at nogle af holdene går videre til et regionalt mesterskab. Efter regionsmesterskabet afholdes så et Danmarksmesterskab, og derefter et Europamesterskab.” siger Martin og fortsætter med et smil: “For at det ikke skal være løgn, har vi faktisk haft et hold her fra skolen, som vandt Danmarksmesterskabet – så eleverne har noget at leve op til”.

Godt med professionel sparring

Martin Finderup Andersen vil også gerne sætte ord på baggrunden for, hvorfor det er godt for eleverne at deltage i konkurrencen: “Det gode ved det her er, at eleverne får lov til at tage ansvar for noget de selv skal udvikle, og de skal stå til regnskab for det på et tidspunkt.” Han fortsætter: “Det, der kan være svært, er at de selv skal stå for al planlægning og udførelse, jeg holder dem selvfølgelig lidt i hånden til at starte med, men ellers er de helt selvkørende, og derfor er det rigtig fint at vi kan komme ud til fx Billund Erhverv for at få noget sparring.”

“Det der er rigtig vigtigt for eleverne, er visheden om at deres forretningsidéer ikke er urealistiske og er værd at arbejde videre med” forklarer Martin Finderup Andersen og tilføjer: “Det gode ved at komme ud til Billund Erhverv og også stå overfor dommerne er, at man aldrig møder nogen med nej-hatten på, der er altid positiv respons – og det tror jeg er med til at fremme lysten til at udvikle noget selv. Og så får eleverne at vide at hvis de nogensinde springer ud i at være iværksættere og vil starte noget selv, så kan de altid henvende sig og få hjælp og sparring, og det synes jeg jo kan noget”.

Et af holdene, der er i fuld gang med deres produkt da vi er på besøg, består af Emma, Maj, Ditte og Johanne, og deres forretningsidé tager udgangspunkt i deres eget miljø, Emma forklarer: “Jeg synes det er spændende at være med til at udvikle noget som handler om vores pains – altså noget, der går én på, og at man så selv kan være med til at gøre noget ved det.” Maj tilføjer: “Og det bliver fedt til konkurrencen, om det faktisk er en virkelig god idé og om der er potentiale i det”.
Hverken Emma, Maj, Ditte eller Johanne havde umiddelbart tænkt at de skulle være iværksættere lige med det samme, men hvis deres idé er holdbar kan det godt ændre sig. “Hvis man så kunne finde en samarbejdspartner ville det gøre meget,” forklarer Ditte og slutter: “Det ville være vigtigt at vi kunne finde en med erfaring som vi kan læne os op ad – vi går jo kun i 3.G, så der er stadig meget vi ikke ved”.


Underviser Martin Finderup Andersen


Fra venstre: Emma, Maj, Ditte og Johanne

4 hold gik videre

Forud for den indledende runde i Company Programme, der blev afviklet den 25. januar, pitchede eleverne deres forretningsidéer for forretningsudviklerne Paul-Erik Hensgen og Lars Gadgaard fra Billund Erhverv – de var begge positivt overraskede over det ret høje niveau. “Der er nogle virkelig gode idéer iblandt og eleverne har også fået styr på deres pitch, og er blevet skarpe til både at præsentere og svare på spørgsmål – jeg tror sagtens at der er nogle af dem, der kan gå videre til regionsmesterskabet.” sagde Paul-Erik Hensgen efter at eleverne havde pitchet, og han fik ret – hele 4 ud af de 8 hold gik videre til de regionale mesterskaber, der afholdes den 14. marts i Odense.

Vil du vide mere om det at blive iværksætter, eller hvordan man pitcher, kan du kontakte forretningsudvikler Paul-Erik Hensgen på 9215 0109 og peh@billunderhverv.dk.

Erhvervsfremmeprisen 2023 blev uddelt, da Billund Erhverv afholdt den årlige nytårskur.

200 samarbejdspartnere og medlemmer af Billund Erhverv var den 25. januar samlet til nytårskur, hvor man sædvanen tro uddelte Erhvervsfremmeprisen, der i år gik til Grindsted virksomheden Sealing System A/S.

Prisen var motiveret af, at Sealing System, som flyttede til Grindsted i 2017, har været igennem en virkelig flot og positiv udvikling og også er meget synlig i Billund kommune. Virksomheden har formået at komme stærk igennem corona og kigger nu fremad ind i en ny og interessant ejerstruktur. Både Rolf Tange og Kjeld Østergaard Jensen er dedikerede virksomhedsledere, som kender deres forretning og heller ikke er bange for at involvere sig og støtte op lokalt.

Blandt andet har Sealing System været engageret i Billund KarriereTour og har åbnet dørene for det lokale erhvervsliv, hvor de deler både indsigt og viden fra deres produktion og processer. Sealing System er også gået foran i flere udviklingssamarbejder, som er med til at flytte branchen.

Siden 2003

Erhvervsfremmeprisen er blevet uddelt siden 2003 og gives til en virksomhed, en forening eller en privatperson, som anerkendelse for en særlig indsats, som fremmer erhvervslivet. Bag prisen står Vestjysk bank, Billund Kommune, JydskeVestkysten og Billund Erhverv, som ønsker at anerkende dem, der gør noget ekstraordinært for udviklingen i kommunen.

’Vi ønsker at hylde vores lokale helte – dem som gør noget særligt for at styrke vores erhvervsudvikling i området. Vi lægger vægt på, at den person, forening eller virksomhed som modtager Erhvervsfremmeprisen både driver en ordentlig forretning, og også gør det med hjertet på rette sted’ udtaler formand for Billund Erhverv Jeppe Laursen.

Til overrækkelsen blev der vist et tilbageblik på de sidste 20 års modtagere af prisen, der alle har det til fælles, at de har udvist et særligt engagement og styrket kommunens vækst og udvikling.

Foto: René Lind Gammelmark

Se eller gense højdepunkterne fra Billund Erhvervs nytårskur 2024

Jørgen Guldager er en af Billund Erhvervs mange mentorer, og som serieiværksætter ved han, hvor vigtigt det er at komme godt fra start.

Jørgen var i sin tid med til at starte engrosvirksomheden Agrometer op, han har fået Marmorline til Grindsted, han har drevet kunstgalleri både derhjemme og i Blåvand, og så har han startet et utal af det, han selv kalder småprojekter op.

“Jeg har altid haft en interesse i at være nysgerrig i at starte noget nyt op, og jeg har for nyligt lavet en lille optælling” fortæller Jørgen Guldager og fortsætter: “Jeg har været involveret enten som ejer, delvis ejer eller medlem af bestyrelsen i næsten 20 virksomheder.”

Jørgen Guldager kalder sig selv en entreprenørtype, og han ønsker at bringe sin iværksættererfaring i spil over for nye iværksættere, så han på den måde kan hjælpe dem bedst muligt i gang.

“Jeg tror man med tiden opnår en eller anden evne til at kunne se, om en forretningsmodel kan fungere, eller om man lige skal passe lidt på” siger Jørgen, der også selv er kommet galt afsted. Han siger med et smil: “Ja, det har jo givet en på snuden ind imellem, men det er jo også en værdifuld erfaring, man kan dele ud af. ”

Billund Erhverv har 17 mentorer tilknyttet, som alle kan vejlede nye iværksættere og hjælpe dem med at finde rundt i en tilværelse som selvstændig.

Er du iværksætter og vil du høre mere om Billund Erhvervs mentorordning kan du kontakte forretningsudvikler Paul-Erik Hensgen på 9215 0109 og peh@billunderhverv.dk

Du kan finde alle vores mentorer her

I 2018 studerede Mads Kejlberg til ingeniør på VIA University College i Horsens. Skolen deltog samme år i Billund KarriereTour TECH, der på det tidspunkt stadig gik under navnet Billund Tech Tour.

Et af de steder Mads skulle besøge denne dag, var Davinci 3D i Billund, og det besøg endte med at komme til at betyde rigtig meget for hans karriere og bopæl.

“Året efter besøget i Billund skulle vi til at søge praktikplads, og så kunne jeg huske at det var rigtig fedt hos Davinci sådan rent teknologisk” kommer det fra Mads Kejlberg, som fortsætter med et smil “Jeg havde selv en sund interesse for 3D print og havde bygget min egen printer derhjemme og sådan nogen ting, og så blev jeg enig med mig selv om at jeg ville søge praktikplads her – og det fik jeg så. Det endte med at blive rigtig godt! Jeg fik lov til at prøve en masse forskellige ting – lige fra at deltage ved kundebesøg til decideret ingeniørarbejde.”

Da Mads startede sin praktikperiode hos Davinci 3D skete det næsten samtidig med, at der kom et spring i den teknologiske udvikling i 3D print. Industrien begyndte i højere grad at bruge 3D print, men der var endnu ikke mange udbydere af 3D print i high end kvalitet, der var faktisk kun 3 større udbydere her i Danmark. Mads Kejlberg forklarer: “Der var mange der tilbød FDM print som man også kender fra skoler, de har en masse printere stående, som bare kører hele tiden, så det er svært at konkurrere med. Hos Davinci, fokuserede vi på de dyrere løsninger, der kræver lidt mere kapital og koncentrerede os om serieproduktion fremfor kun prototyper.”

Da Mads er færdig med sin praktikperiode, bliver han tilbudt et studentermedhjælperjob, hvor han får en computer med hjem, og kan hjælpe med diverse konstruktionsopgaver hjemmefra imens har gør sin uddannelse færdig. “Der sker så det, at den ingeniør der sidder i virksomheden stopper, og så ender det med at de fleste konstruktionsopgaver ryger til mig, samtidig med at jeg er ved at skrive min bachelor, så jeg fik en del arbejde ved siden af mit studie.” siger Mads, og uddyber: “Det gjorde jo så at jeg fik slået hul på en del gode projekter og fik gang i forskellige kunder, dernæst lå det lidt i kortene at jeg efter afsluttet uddannelse skulle komme ud til Davinci 3D for at starte ingeniørafdelingen ordentligt op igen.”

Davinci 3D var i mellemtiden blevet en del af SP Group, og det var oplagt at Billund virksomheden ville komme til at fungere som SP Groups udviklingshus, Mads Kejlberg fortæller om ændringerne: “Vi skulle igen til at have flere ingeniører i huset, og vi har så fået lidt forskellige ansatte med specialer inden for plast, konstruktion og beregninger.”

I dag sidder Mads Kejlberg som teamleder hos Davinci 3D og han har været med til at rekruttere nye medarbejdere i forbindelse med Billund KarriereTour.

Han anbefaler andre tech virksomheder at tilslutte sig Billund KarriereTour: “Hvis man står og skal rekruttere, eller måske bare vil gøre opmærksom på sin virksomhed overfor relevante studieretninger, er Billund KarriereTour virkelig godt. Man kommer i kontakt med unge, der lige straks er færdige med deres uddannelse og som er sultne efter gode jobs. Det er rigtig godt.”

Mads Kejlberg er sikker på at han er landet det rigtige sted, og han besluttede i sommers sammen med familien at flytte til Billund.

“Jeg lå og pendlede frem og tilbage mellem Horsens og Billund, og i takt med at jeg fik større ansvarsområder, blev der også lagt lidt flere timer på arbejdspladsen. Det blev svært for mig at føle at jeg var nok til stede derhjemme, godt nok var jeg på når jeg så kom hjem, men når der så kun er halvanden time inden ungerne skal sove, så er det jo ikke meget man får ud af det.” kommer det fra Mads. “Billund er jo en by med mange arbejdspladser, og det var med til at vi turde at flytte hertil. Min kone er lige nu på barsel med den mindste, men hun har allerede et job i sigte. Og så er Billund jo en fantastisk by for børnene – de er faldet hurtigt til, og når børnene først er faldet til, så er det også nemmere for os voksne at få vores liv til at fungere.”

“Og så har der jo næsten lige været Halloween!”. Mads lyser op i et bredt smil: “Det må man nok sige – her i Billund går man virkelig op i Halloween. Fordi der i Billund bor så mange internationale, er der flere der går op i det. Det var altså lidt af en oplevelse at have den store dreng med ude og rasle, selvom han godt nok blev lidt forskrækket en gang imellem – det var en kæmpe oplevelse.”

Billund KarriereTour arrangeres af Billund Erhverv og afholdes hvert efterår. Der er 2 spor i Billund KarriereTour, hhv TECH, som henvender sig til studerende indenfor tech branchen, og TURISME, som er målrettet studerende indenfor oplevelsesindustrien.

Vil du vide mere om Billund KarriereTour kan du kontakte Marianne K. Thomsen fra Billund Erhverv på mkt@billunderhverv.dk og 2269 2498.

Som en del af DI’s årlige Erhvervsvenlighedsundersøgelse har der i 2023 været et øget fokus på international arbejdskraft i en erkendelse af, at denne har stigende betydning for bl.a. virksomhedernes mulighed for vækst. Manglen på kvalificeret arbejdskraft, såvel faglært som højt specialiseret, angives af mange virksomheder som den største hindring for at vækste og virksomhederne ønsker, at kommunerne skal have fokus på dette.

Hos Billund Erhverv har vi også stort fokus på tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft såvel ved at synliggøre de mange muligheder for job, der er i kommunen for studerende gennem f.eks. Billund KarriereTour Tech og Billund KarriereTour Turisme og gennem Bosætningskoordinator Marianne Thomsens daglige arbejde med give håndholdt hjælp til virksomhedernes nyansatte fra nær og fjern. Specielt de internationale medarbejdere har brug for hjælp i processen med at flytte til Danmark og navigere i det danske system, men også virksomhederne kan få hjælp i denne proces. Og vi glæder os over, at virksomhederne i Billund Kommune udviser stor tilfredshed med den service, der findes i Billund Kommune.

I Billund Kommune er 15% af lønmodtagerne internationale til sammenligning med et landsgennemsnit på 12%, og vi er kun lige under Københavnsområdet, hvor 16% af lønmodtagerne er internationale. Det er en udvikling fra 6% i 2012 til 15% i 2023, og der er intet der tyder på, at denne udvikling stopper her. ’Jeg oplever, at flere både mindre og mellemstore virksomheder kontakter mig, fordi de enten overvejer eller har ansat medarbejdere fra udlandet’ udtaler Marianne Thomsen, ’..og mange kommer hertil med deres familie’. Ofte er medarbejderne blevet henvist til bosætningskoordinatoren gennem netværk på arbejdspladsen, men der er også lokale virksomheder, der booker en tid til deres nyansatte internationale medarbejdere, så snart de er på vej til Danmark, så de kan få en god start i Billund Kommune – og dermed forhåbentlig vælger at blive.