VELKOMMEN til vores nye medlem – Hotel Hedemarken

Kenneth Thomsen overtog det gamle Hotel Lyngheden/Svanen i Grindsted d.1/12-2020. De er 5 medarbejdere, men vil på sigt gerne have flere ansatte.
Hotel Hedemarken har fokus på Restaurant, selskaber, konferencer og værelses udlejning – Både til erhverv og privat.
Se mere om Hotel Hedemarken her
Velkommen som medlem, Hotel Hedemarken

Trods Coronanedlukning og -restriktioner etablerer Billund ErhvervsFremme nu sit tredje Advisory Board, som har fået betegnelsen Medlemmer. Boardets formål er – med udgangspunkt i foreningens overordnede strategi og vision – at rådgive bestyrelse og direktør i målsætningen om

 • at være talerør og den stærke samlende aktør for hele kommunens erhvervsliv
 • at afholde værdiskabende arrangementer for foreningens medlemmer

Bestyrelsen ønsker et Advisory Board bestående af op til 10 personer, som drevet af lyst og engagement ønsker at bidrage til den fortsatte udvikling af foreningen, så medlemskab bliver attraktivt for endnu flere. Vi tilstræber at få sammensat Advisory Boardet, så kompetencer, erfaringer og indsigt kan skabe den dynamik, der skal til at tænke ”ud af boksen”, når det kommer til at rådgive foreningens ledelse.

Advisory Boardet nedsættes for en 2-årig periode, og der må forventes 4 årlige møder.

Af kommissorium for boardet fremgår, at dets formand udpeges af bestyrelsen, og at foreningens sekretariat faciliterer arbejdet i boardet. Bestyrelsesmedlem Jesper Dahlmann er udpeget som formand for boardet.

Her finder du det kommissorium, som er Advisory Boardet Medlemmers arbejdsgrundlag

Ønsker du at vide mere, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte formand for boardet, Jesper Dahlmann på tlf. 20 21 46 19 eller mail: jesper.dahlmann@eggrindsted.dk

Har du lyst til at indgå i Advisory Boardet Medlemmer, bedes du tilkendegive din interesse til BEF’s sekretariat – info@billunderhverv.dk   – senest 1. marts 2021.

Vi ser frem til at høre fra dig!

BillundErhvervsFremme
Først handlede virksomhedernes henvendelser til Billund ErhvervsFremme om de økonomiske coronahjælpepakker. Nu handler de ifølge direktør Marie Skov Lillelund i højere grad om at sikre medarbejdernes trivsel, sammenhængskraften og forretningsgrundlaget i virksomheden.

Nyt fra Billund ErhvervsFremme

Min opstart i Billund Erhvervsfremme har med al tydelighed vist, at vi har en forening, som på ingen måde har droslet ned på grund af corona, men vi har ændret og tilrettet vores virke.

Jeg har oplevet en åben og imødekommende modtagelse fra både bestyrelse og alle de samarbejdspartnere, som jeg har nået at møde og ikke mindst af foreningens super dedikerede medarbejdere.

Corona sætter selvsagt sine spor i vores aktiviteter, og vi har måtte reducere vores brug af huset på Kløvermarken, hvilket desværre også har haft betydning for vores iværksættere og andre medlemmer, som ellers har deres gang hos os. Vi arbejder derfor også løbende på, hvordan vi kan forene retningslinjer og mødet med gæster og brugere af huset, så det både er sikkert og også med respekt for, at det fysiske møde i situationer er kritisk for ikke at miste momentum og sikre, at vi kan give vores medlemmer den bedste service.

Vi oplever nok alle, at metaltrætheden melder sig mange steder. Hvor den første nedlukning i høj grad omhandlede sikring af forretningskritiske funktioner som bl.a. produktion, afsætning mv., som kræver fysisk tilstedeværelse i virksomheden, så oplever vi i høj grad nu, at de funktioner, som er blevet løst hjemmefra, begynder at vakle. Ganske enkelt – vi savner og mangler den sociale kontakt til vores kollegaer, chefer, vores vante arbejdsliv og rammer. Mange erhvervsledere gør en kæmpe indsats for at yde ekstra personalepleje og omsorg for deres medarbejdere, men det er for de fleste af os et rigtig svært og ukendt terræn, vi står i lige nu.

Derfor sætter vi ’ledelse i corona’ på dagsordenen i den kommende tid, hvor vi bl.a. har taget initiativ til at lave et webinar i samarbejde med Dansk Industri og Erhvervshus Syd, hvor vi netop ønsker at klæde ledere bedre på, til at lede i de rammer vi har nu, og den hverdag vi vender tilbage til, når det hele forhåbentligt snart åbner op igen. Vi skal understøtte, at vores virksomheder ikke kun kommer igennem corona-tiden rent økonomisk, men også mentalt.

Hvor de fysiske netværk kommer til kort lige nu, træder betydningen af de digitale til. Derfor sætter vi fokus på LinkedIn den 23. februar, hvor I inviteres til webinar om, hvordan I kan få mest muligt ud af denne platform – det er nu, det digitale erhvervsnetværk skal udvikles og plejes.

I år afholder vi generalforsamlingen online den 2. marts, og både bestyrelsen og jeg håber, at så mange som muligt deltager. Vi er med på, at en online-version ikke kan det samme som det fysiske møde med hinanden, men vi må komme stærkt tilbage på den del senere.

Jeg glæder mig helt afsindigt til, at samfundet begynder at åbne op igen – selvsagt både for, at vores handel kan åbne igen, jeres medarbejdere må komme tilbage, kunderne begynder at tro på fremtiden, både nationalt og internationalt – men også fra min egen stol, glæder jeg mig til, at jeg må komme ud og besøge jer og blive klogere på, hvad der rør sig, og hvordan vi kan give jer den bedste service.

De bedste hilsner
Marie Skov Lillelund, direktør

Hver måned sætter vi fokus på en af vores medlemsvirksomheder i Billund kommune – Her i februar tager vi Jer med på Susannes Møbjergs rejse fra 40 års ansættelse til selvstændig iværksætter.

Tilbage i oktober måned 2020 kom Susanne Møbjerg forbi til et af vores informationsaftener for iværksætter med en lyst til at starte hendes egen virksomhed med fokus på bogholderi og administration. Lysten til at få foden under ejet bord blev har luret længe, men blev for alvor skabt, da det blev besluttet at Susannes arbejdsplads gennem 40 år, Billund Trav, ved udgangen af 2021 skal lukkes ned. Arbejdsugen havde efterhånden i flere år bestået af at være lejet ud til flere organisationer og firma med relation til væddeløbssporten.

Så efter 40 år på travbanen i Billund har Susanne takket nej til nyt, fast arbejde og besluttede sig i stedet for til at blive selvstændig med eget firma, Møbjerg Regnskab og Administration. ”Der skulle ske noget nyt nu” fortæller Susanne Møbjerg.

’Møbjerg Regnskab og Administration er et firma, hvor alt kan ske’, siger Susanne Møbjerg. Hun afviser nemlig ikke, at hun vil ansætte en medarbejder eller finde sig et lille kontor ude i byen, men her i opstartsperioden har hun kontoret på hjemmeadressen på Rømøvej i Grindsted.

Lige nu er Susanne i vores iværksættermiljø GROW her ved Billund Erhvervsfremme hver mandag, men hun har allerede rygende travlt med kunder fra nær og fjern, så tiden er knap. Susanne Møbjerg laver regnskab og administrative opgaver for de små og mindre virksomheder i det midtjyske, men har også to sjællandske kunder.

Susanne fortalte på et ugemøde i november i GROW, som afholdes hver mandag sammen med de andre iværksættere, at hun har fået en ny kunde i Kolding, som gerne vil have hende en dag om ugen på kontoret i Kolding. På det tidspunkt havde hun allerede to ”dagskunder” om ugen på hånden. Flere af hendes kunder har dog kun brug for hende en halv til en hel dag om måneden.

Målet er af få en kundekreds, som ud over et par store kunder består af  håndværkere, detailbutikker, mindre produktionsvirksomheder, som alle er bedre til at lave det, de kan, fremfor at skulle sidde og koncentrere sig om tal.

Susanne Møbjerg har haft lidt kriller i maven over at skulle starte op som selvstændig, for kunne hun skaffe kunder nok. Men efterhånden er det gået op for hende, at der er stor behov for det, hun kan, og derved kan hun lægge krilleren i maven lidt på hylden, nu hvor hun er typen, der ’helst går med livrem og seler’, siger Susanne Møbjerg. Susanne er medlem af brancheforeningen ”Cereda” som giver tryghed i form af godkendelser, erhvervsansvarsforsikringer mm.

Læs mere her.

Vi igangsætter i løbet af få uger en detailanalyse med fokus på specialdetail i Grindsted og Billund. Denne analyse skal give et indblik i og kendskab til kundernes/borgernes holdning og udvalg i de to byers special butikker, samt hvilke specialdetail butikker kunderne/borgerne har et ønske om der forefindes i de to handelsbyer. Denne analyse skal danne grundlag for og sikre den forsatte udvikling af de to byers specialdetail handle.

Analysen er udarbejdet på dansk og engelsk, da befolkningssammensætningen i Billund by er meget international, og bliver udsendt via de sociale medier, lokale presse samt mail. Vores advisory board med fokus på detail har været en stor hjælp og sparring til indholdet af denne analyse.

Mere information følger.

Falck kommer ud til jeres arbejdsplads

Falck tilbyder at komme ud på jeres arbejdsplads med mobile testteams og foretage lokale coronatests af jeres medarbejdere efter aftale. Deres testmedarbejdere er under lægeligt tilsyn og foretager testene på få minutter og giver hurtigt svar på prøven.
Testsvaret foreligger med det samme, så I som virksomhed hurtigt kan agere for at hindre udbredelse af smitten blandt medarbejdere eller brugere. Falck kan også tilbyde at udføre test med faste mellemrum, så I hele tiden kan holde øje med udviklingen i jeres virksomhed.

Se mere på :https://www.falck.dk/erhverv/medarbejdere/sundhed/coronatest/

 

BillundErhvervsFremme

Rådene er tilpasset dig og din organisation, som akut har fået nye vilkår

 • Hold virksomhedens mål for øje – skarpt og konstant. Kommunikér dem.​
 • Udpeg hensigtsmæssige virtuelle værktøjer – til kommunikation mellem medarbejdere og til virtuelle møder på alle niveauer i organisationen og i kundekontakten. Giv tid og rum til at lære værktøjerne at kende. Gå selv foran. Afprøv sammen i organisationen forskellige værktøjer. Sidemandsoplæring kan være en vej at gå.
 • Sæt strøm til virksomhedens normale mødestruktur, og overvej om nogle typer møder skal drosles ned og andre typer opgraderes. Den spredte placering og lange periode for hjemmearbejde skaber nye behov.
 • Virtuelle møder fordrer i højere grad mødeledelse. Vær afklaret med et mødes formål, kommunikér det og lav dagsorden, som alle kan se. Virtuelle møder kræver grundig planlægning.
 • Vær ekstra opmærksom på nyansatte, der måske ikke har så stor en ”basisfornemmelse” for mål, samarbejde og opgaver. Overvej en kollega som ”fadder” eller mentor i en periode. Vær klar i mælet om mål og forventninger til samarbejdet​
 • Læg en fast plan for dine (som leder) samtaler enkeltvis med alle medarbejdere. Kalendersæt dine mødeaftaler. Hav en plan B klar, hvis en medarbejder løber tør for opgaver.
 • Repetér interne retningslinjer omkring datahåndtering, it-sikkerhed, fjern adgang og fakturagodkendelser. It-kriminelle viser sjovt nok ikke samfundssind.​
 • Vær opmærksom på socialt orienterede medarbejdere og behovet for social kontakt. Inspirer til virtuelle kaffe-maskine-morgen-snakke, skærm-frokoster, digitale fredagsbarer, fællessang, torsdagskage-mik. Kort sagt: sæt strøm til organisationens sociale liv.
 • ​Vær opmærksom på signaler om mistrivsel i den aktuelle dagligdag og vær fleksibel med hensyn til løsninger. Stress, familiesituation, økonomisk usikkerhed, nye roller, ustabilitet på dele af privatsfæren, alkohol og sygdom kan ”stikke hovedet frem” på andre måder end til daglig. Vær opmærksom på medarbejdere, som trækker sig.
 • Vær ekstra omhyggelig med at skabe tillid. Anerkendelse og anerkendende kommunikation er gode virkemidler til at fastholde engagement og motivation – afstand til trods. Mange medarbejdere er gode til at være selvledende. For andre vil det være helt nyt, og nogle vil have brug for en vis struktur ”udefra”. Vis interesse for, involvér og anerkend indsats og attituder – og støt, hvor der er behov. Inspirer til fælles løsninger.
 • Fej for din egen dør – håndtér din egen stress og situation.
 • Reflektér over din ledelsesrolle og hvordan du er udfordret. Søg inspiration og viden. Mange andre ledere er kastet ud i samme vilkår, som du har lige nu – i fuldstændig ukendt farvand.

Har du brug for sparring om distanceledelse under nedlukningen kontakt gerne;

Marie Skov Lillelund

Direktør

+ 45 9282 3605
msl@billunderhverv.dk

VELKOMMEN til vores nye medlem – WAUW STUDIOS

Pernille Steffensen startede WAUW STUDIOS i foråret 2020. Event firmaet ligger i Grindsted og spidskompetencen er at udvikle alt fra nye koncepter, tilretning af gamle koncepter, indhold og vedligehold af SoMe platforme, eventudarbejdelse, -koordinering og -afvikling, projektledelse og alt der imellem.

“Alle har brug for WAUW for at stå ud fra mængden, og derfor har jeg sat mig for at min passion og min kreative hjerne skal hjælpe virksomheder med netop dette. Jeg hedder Pernille Steffensen, og har skabt WAUW STUDIOS, en platform til at hjælpe virksomheder kreativt. WAUW STUDIOS er kun mig og min skæve hjerne, men har et stort og bredt netværk fyldt med samarbejdspartnere indenfor alle kreative fag.”

Se mere om WAUW STUDIOS her og her.

Velkommen som medlem, WAUW STUDIOS.

Vi er utrolig stolte over at kunne sætte endnu et VÆKST projekt i gang i Billund Kommune – Denne gang er programmet skræddersyet til turisterhvervet, og programmet kommer til at forløbe i hele 2021 – Så driver du erhverv til turisterne, så hold dig ikke tilbage med at tage kontakt til os, så du også kan blive en del af dette GRATIS VÆKST forløb.

Vil du gerne deltage i dette udviklingsforløb, så kontakt Marie Skov Lillelund – 9282 3605.