Vi er fantastisk glade for at byde velkommen til Stine Høgholt, der er startet i Billund ErhvervsFremme som forretningsudvikler og projektleder. Stine vil beskæftige sig med udvikling og kobling af startups til brancheområderne inden for blandt andet transport, logistik og cargo, produktion og grøn omstilling.
Stine vil også have et særligt fokus på potentielle spin outs – hvor nye virksomheder spinder ud af etablerede.

Stine har en ingeniørmæssig baggrund fra DTU og har varetaget både mellem- og topleder stillinger i teknisk tunge virksomheder og har derigennem stor erfaring med forretningsudvikling i komplekse virksomheder.

Velkommen til Stine – vi er glade for at have dig med om bord.

Vi har fuld fart på både møder og arrangementer, og I har nok også opdaget, at vi ikke er de eneste, som har skubbet mange aktiviteter foran os – der er travlt, og det er simpelthen skønt at se jer alle igen.

Der sker nyt på medarbejderfronten, og den 1. september kunne vi byde velkommen til Stine Høgholt, som med sin ingeniørmæssige baggrund vil supplere vores team med både forretningsudvikling og teknisk faglighed. Vores fantastiske kommunikationsmedarbejder har søgt nye udfordringer tættere på hjemmet, og derfor er vi på udkig efter en ny kommunikationsninja – I må meget gerne dele budskabet i jeres netværk:)

Vores opgave er at være relevante for jer medlemmer, og derfor udvikler vi hele tiden vores services og arbejdsområder og vi kan se, at faglige netværk skaber værdi – både for jeres forretning og medarbejdere. Vi har blandt andet fokus på grøn omstilling i samarbejde med Erhvervshus Syd, hvor SMV’er kan få viden og konkrete redskaber til bl.a. afdækning af CO2udslip og besparelser, CO2 regnskab og bæredygtig profil. Grøn omstilling kan være en svær nød at knække, og vi skal undgå ’greenwashing’ og fastholde både troværdighed og seriøsitet. Sparring og vidensdeling med ’kollegaer’ fra andre virksomheder kan være relevant, og derfor vil vi danne rammen for netværk for kvalitets- og miljøchefer eller relaterede, som har fokus på grøn omstilling i jeres virksomhed.

Vi oplever også et helt konkret behov blandt flere af vores medlemmer, hvor HR-funktionen sidder relativt alene med en ofte meget kompleks opgave, som kan spænde lige fra juridiske problemstillinger, forretningsudvikling, udvikling og anvendelse af HR-redskaber til ledelse både op og ned i virksomheden. Derfor opretter vi nu et lokalt forankret netværk for HR-medarbejdere, som ikke har en stor personaleafdeling omkring sig.

Vi vil løbende arbejde med etablering og facilitering af netværk – kontakt os endelig, hvis I ønsker at høre mere.

Slutteligt vil jeg slå et slag for vores erhvervspolitiske debat den 7. oktober som optakt til kommunalvalget, hvor vi håber at se så mange af jer som muligt. Her stiller vi skarpt på lokale rammevilkår og udfordrer politikerne – hvordan sikrer vi høj erhvervsservice, vækst og udvikling lokalt?

Med venlig hilsen
Marie Skov Lillelund, direktør

Praktisk information

Et workshopforløb består af tre workshops, der faciliteres af private rådgivere, sammen med Erhvervshus Sydjyllands projektleder Kim Høi.

Målgruppen er lavt-digitaliserede virksomheder (fortrinsret til SMV’er med 1-20 ansatte, men SMV’er med flere ansatte kan også deltage).

Der skal i alt rekrutteres mellem 25-30 deltagere per workshopforløb, og pladserne bookes efter ført-til-mølle-princippet.

Der er et deltagergebyr på 1950 kr. per deltager, for indhold som hos en privat rådgiver ville koste helt op til 40.000 kr. at få udarbejdet – så der er en stor besparelse at hente, uden at gå på kompromis med kvalitet.

Kom i gang med dit onlinesalg

Faciliteres af messbar og Erhvervshus Sydjylland.

De private konsulenter fra konsulenthuset messbar klæder virksomhederne på til at oprette og drive en webshop.

Starter op den 30. september

Læs mere her.

Kom i gang med din grønne omstilling

Faciliteres af Harald Karlsen Rådgivning og Erhvervshus Sydjylland.

Der gives et overblik over virksomheders klimaaftryk ved at lave en CO2-beregning, der kan skærpe virksomheders grønne profil.

Starter op den 26. oktober.

Læs mere her.

 

Så er det nu at du skal ud af busken og komme i gang med at søge tilskud til dit projekt, hvis du bor i landdistrikterne i Billund eller Vejen Kommune og har brug for ekstra midler for at kunne komme i gang med dit projekt.

LAG Vejen-Billund har i år endnu to ansøgningsfrister, hvor det er muligt at opnå tilskud til dit projekt. Ansøgningsfristen, som oprindeligt var planlagt til den 30.08.2021 har vi forlænget, så den først er fredag den 17. september 2021 kl. 23.59. Dernæst har vi en ansøgningsfrist mandag den 1. november 2021 23.59, som er den sidste i år.

”Vi har på fornemmelsen at mange endnu er i ferie-mood”, siger formand Børge Jensen og fortsætter ”så vi har forlænget fristen til den 17. september 2021 og håber at vi på den måde får flere henvendelser til at søge tilskud til projekter i landdistrikterne i vores to kommuner Billund og Vejen”.

Koordinator Merethe Juul fortæller: ”Vi er åbne for projekter, hvor lokale ildsjæle og iværksættere ønsker at søge tilskud til etablering af faciliteter, indkøb af materialer, inventar m.m., køb af ydelser til udarbejdelse af hjemmeside, synlighedsmateriale m.m., projektansættelse m.m. med henblik på at:

– etablere og fastholde arbejdspladser igennem etablering og videreudvikling af mikrovirksomheder.

– styrke samarbejdet mellem erhvervs- og turismeaktører igennem nationale og internationale samarbejdsprojekter.

– skabe attraktive faciliteter og igangsætte aktiviteter i landdistrikterne til glæde for borgere og turister.

Og jeg vil anbefale potentielle ansøgere at kontakte mig på tlf. 20285668 for vejledning. Jeg tager også meget gerne et møde med ansøgere efter aftale.”

Formand Børge Jensen oplyser også at foreningen forventer at have 2 mio. kr. til rådighed til 2022. Midler som skal bruges inden udgangen af juni 2022, så hvis der findes ansøgere, som arbejder med projekter i landdistrikterne – så kontakt gerne vores koordinator.

Blandt spændende projekter, som har opnået tilskud via LAG Vejen-Billund siden 2014 kan nævnes

656.412 kr. til etablering af nyt udsigtstårn på Vittrup Baun – et projekt som har betydning for såvel lokalbefolkningen som turisterne i området.

655.798 kr. til flere udviklingsprojekter på Postgården Holsted, som har stor betydning for turismen i Holsted området.

612.213 kr. til etablering af kanocenter og overnatningsfaciliteter ved Vejen Fodboldgolf og Kanocenter

499.536 kr. til flere udviklingsprojekter på Poul La Cour Museet i Askov (som arbejder med aktiviteter på områderne vind, brint, solenergi, bølgeenergi samt energioplagring. Museet gennemfører undervisning og aktiviteter for børn og unge inden for det naturvidenskabelige område).

350.000 kr. til etablering af aktivitetspladsen Kroskoven i Filskov

313.750 kr. til B&B Vesterhede til udvidelse og etablering af udendørs faciliteter.

293.007 kr. til etablering af birkekaer.dk – shop og e-handel hos Bolding Apartments

192.625 kr. til etablering af Camino Frøs Herred

170.556 kr. til udvidelse af Glejbjerg Medborgerhus

160.020 kr. til etablering af aktivitetsområde ved Jels Nedersø

150.000 kr. til etablering af ZaZu Hair by Tina K i Krogager

133.078 kr. til isolering og varme i Wellings Landsbymuseum

130,072 kr. til etablering af Nygårds ismejeri og Gårdbutik

118.945 kr. til forbedring af samlingsstedet Café Gyttegaard

I forhold til erhvervsprojekter, så er bestyrelsen interesseret i alle former for virksomheder – så længe der er tale om etablering eller udvikling af en mikrovirksomhed. Så kom ud af busken og kontakt koordinator Merethe Juul på tlf. 20285668, så mikrovirksomheder og lokalsamfund i landdistrikterne i Billund og Vejen Kommuner kan få glæde af midlerne.

Info om hvordan du søger tilskud via LAG Vejen-Billund findes også i dette link:

https://www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/info-projektansoegere-tilskudsmodtagere

Solhatten er lagt på hylden, mængden af rosé reduceret, og vi er atter vendt tilbage på kontoret og er i fuld gang med sensommerens aktiviteter. Vi håber, I alle har haft en forrygende sommer og kan vende retur til en hverdag, som forhåbentlig nærmer sig mere almindelig gænge.

Her på kontoret glæder vi os virkelig meget til, at vi for alvor kan se jer alle igen. Vi glæder os til de fysiske netværk, hvor vi får både faglige og sociale indspark, hvor vi vender stort og småt. Vi har holdt mange rigtig gode og velbesøgte webinarer, men det fysiske møde mellem medlemmerne er det vi virkelig sætter pris på. Den kommende tid byder både på netværkscaféer, virksomhedsbesøg, firmadyst og mange flere faglige arrangementer.

Ingen har kunne forudse konsekvenserne af nedlukning af lande og markeder. Det har til tider virket uoverskueligt og endeløst. Mange af vores medlemmer er blevet ramt voldsomt som konsekvens af både restriktioner, adgang til materialer, råvarer og kunder. Andre har oplevet større efterspørgsel og nye forretningsåbninger. Vi står nu i en virkelighed, hvor der er fuld damp på hjulene mange steder og en lang række brancher har et udtalt og present problem med at finde medarbejdere og de rette kompetencer. Nogle må sige nej tak til ordrer, andre sætter investerings- og udviklingsplaner i bero, og vi oplever desværre også, at mangel på adgang til kvalificerede medarbejdere reelt betyder, at virksomheder tvivler på deres fremtid, fordi de ikke kan udvikle sig – det gælder både mangel på faglærte, ufaglærte og medarbejdere med længere videregående uddannelser.

En analyse fra Dansk Erhverv viser, at knap en tredjedel af beskæftigede danskere maksimalt vil pendle halvanden time om dagen til arbejde, altså 45 minutter hver vej. Til sammenligning var det 43 pct. i 2018. Det tyder på, at danskerne er blevet mindre villige til geografisk mobilitet på arbejdsmarkedet. Derfor handler adgang til arbejdskraft også om bosætning, uddannelsesvalg- og muligheder i nærområdet.

Der er ikke et quick fix, som kan løse balancen mellem udbud og efterspørgsel, og løsningen skal findes mange steder, og vi kan heller ikke se os fri for, at en del også ligger på den politiske banehalvdel.  Men der ér noget vi kan gøre, og det har vores fokus. International arbejdskraft er helt essentielt for mange af vores lokale virksomheder. Vi har vores modtagerapparat, hvor vi hjælper nye internationale medarbejdere og deres familier med at lande godt i kommunen og når den nationale kampagne Welcome September løber af stablen i næste måned, med fokus på tiltrækning og fastholdelse af internationale arbejdskraft, har vi arrangementer for både medarbejdere og virksomheder – nogle virksomheder har stor erfaring med at rekruttere internationalt og for andre er det nyt, men det er noget, vi alle bør forholde os til som en mulighed. Dette kan I læse meget mere om i dette nyhedsbrev.
Vi er i tæt dialog med kommunens virksomhedsservice for at få koblet de ledige, til de behov, som vores erhvervsliv efterspørger. Det står klart, at der ikke er mange én til én match mellem ledige kompetencer og virksomhedernes behov, men heldigvis er der flere muligheder for at få enderne til at mødes, bl.a. med fokus på opkvalificering og praktikker. Det løser hverken det hele eller det halve, men for den enkelte virksomhed og medarbejder kan det være den rigtige løsning.

Vi arbejder målrettet på at koble studerende tættere på vores virksomheder. Én mulighed er blandt andet ansættelse af – eller opkvalificering af eksisterende medarbejder, til civilingeniør gennem erhvervskandidatuddannelsen, hvor en diplomingeniør arbejder på deltid fire år samtidig med studiet. Netop de studerende er vigtige for vores fremtidige mulighed for arbejdskraft. De skal kende til mulighederne i vores område, og de skal kende vores virksomheder. Derfor har det også vores fokus, når vi i efteråret igen gennemfører Billund Studiedag TECH, hvor flere hundrede studerende fra videregående uddannelser besøger en række af vores tech-virksomheder i kommunen. En dag som skaber værdi for både virksomheder og de studerende, og som vi arbejder på at kunne brede ud til flere brancher.

Vi skal dreje på mange håndtag for at lykkes. Vi er altid klar til en snak om, hvordan vi eller andre i vores netværk kan hjælpe, så hold jer ikke tilbage med at tage fat i os.

Slutteligt vil jeg sige, at vi glæder os til at se jer alle, både hos os, hos jer og ved arrangementer.

De bedste hilsner
Marie Skov Lillelund, direktør

VELKOMMEN til vores nye medlem – Klinisk diætist Jannie Holst

Aut. Klinisk diætist Jannie Holst, har netop opstartet sin klinik i NETX LEVET på Butikstorvet i Billund. Jannie Holst tilbyder en bred vifte af kostvejledning og diætbehandling i klinikken i fine og trygge omgivelser.

Jannie Holst er glad for hendes nye klinik, hvor hun specielt er glad for atmosfæren og de gode parkeringsmuligheder som er i området. Jannie Holst håber at få lavet nogle aftaler med forskellige virksomheder i Billund, som kan se værdien i sunde og glade medarbejdere – noget som kosten spiller en meget stor rolle i og for mange måske er en overset del af virksomheden.

Se mere om Aut. Klinisk diætist Jannie Holst her;

Facebook

Hjemmeside

 

Vores erhvervsliv skriger på arbejdskraft – både ufaglært, faglært og medarbejdere med lange videregående uddannelser.  

Der skal mange greb til at dække behovet for dygtige medarbejdere og tiltrækning af international arbejdskraft er ét af dem.  

I Billund kommune er international arbejdskraft helt afgørende for mange af vores virksomheder og derfor inviterer Billund ErhvervsFremme til en række arrangementer i forbindelse med den nationale kampagne WELCOME SEPTEMBER. Kampagnen henvender sig til internationale medarbejdere for at vise både påskønnelse og anerkendelse af deres arbejde og tilstedeværelse i Danmark.  

At sikre den bedste arbejdskraft handler både om tiltrækning og fastholdelse. Rammebetingelser som adgang til bolig, institutioner, fritidsaktiviteter og generel velfærd er væsentlige faktorer for medarbejdernes trivsel og mulighed for at tiltrække og fastholde dem i kommunen, men virksomhedens evne til at forstå og imødekomme de internationale medarbejderes behov er også afgørende for hvorvidt de kommer til og bliver. Også tilknytning til arbejdspladsen og det omgivne samfund har stor betydning. Mange internationale medarbejdere flytter hele familien med, når de finder job i Billund kommune og derfor handler tiltrækning og fastholdelse både om job, bosætning, velfærd og trivsel.  

Sammen med kommuner, erhvervskontorer og organisationer sætter vi derfor fokus på tiltrækning og fastholdelse af international arbejdskraft med mere end 100 arrangementer i hele landet. Billund ErhvervsFremme er vært ved tre arrangementer i Billund kommune.  

Kommunalvalget nærmer sig. Demokrati og samfundsengagement er væsentligt for at føle sig som en del af samfundet. Derfor inviteres kommunens internationale borgere den 2. september til et politisk møde hvor der fortælles om den demokratiske proces og mulighed for at tage en snak med lokale politikere.  

Erhvervslivets evne og vilje til at tiltrække og fastholde internationale medarbejdere har stor betydning for hvilke kandidater de kan vælge imellem. Nogle virksomheder er erfarende med at tænke internationalt, for andre er det nyt.  

Den 8. september inviterer Billund ErhvervsFremme alle virksomheder i området til at høre mere om, hvordan de kommer i gang med at ansætte international arbejdskraft. DI’s direktør for Global Talent & Mobility, Danielle Bjerre Lyndgaard fortæller om den hjælp, der er at hente på området og Modulex fortæller om, hvorfor de løbende har internationale praktikanter, og deres erfaringer med det. Der vil ligeledes være mulighed for at netværke med uddannelsesinstitutioner, som kan være vejen til internationale studerende, og organisationen Work-Live-Stay, som også kan hjælpe i processen med at have udenlandsk arbejdskraft ansat. 

Endelig er Billund ErhvervsFremme vært ved et stand-up show i Billund Centret tirsdag d. 28. september kl. 19-21, hvor de kulturelle forskelle, der kan være mellem danskere og internationale tilflyttere, bliver taget under kærlig behandling af en trio, der tager udgangspunkt i deres egne oplevelser ved at flytte til DK. Showet kan med fordel opleves af danske og internationale medarbejdere sammen – der bliver noget at grine af og tage med tilbage til kontoret. 

For yderligere information om arrangementer og international arbejdskraft kontakt bosætningskoordinator Marianne Thomsen, Billund ErhvervsFremmeMTK@billunderhverv.dk eller se mere på www.billunderhverv.dk 

Reservér d. 3. november til Industriens Dag

 

Industriens Dag sætter fuldt fokus på industrien i Trekantområdet og inviterer til en dag fuld af oplæg, viden, debat og netværk. Industriens Dag giver dig konkret og brugbar viden og en masse inspiration til at udvikle din produktionsvirksomhed.

 

Til Industriens Dag kan du blive klogere på:

 

  • hvordan din virksomhed kan øge innovationskraften i samarbejde med andre
  • hvordan du kommer i gang med automatiseringen af din produktion
  • hvad du skal gøre for at komme i gang med en grøn omstilling og bæredygtig produktion
  • hvilke kompetencer fremtiden kalder på
  • hvordan din virksomhed sikrer den rette kompetenceudvikling
  • hvordan vi sikrer arbejdskraften til området
  • andre virksomheders inspirerende historier

 

Der vil være rig mulighed for at komme i dialog med andre virksomheder, og alle de aktører inden for erhvervsfremme, uddannelse og beskæftigelse, der arbejder for at udvikle produktionsvirksomhederne i Trekantområdet.

 

Vil du have direkte besked, så snart vi åbner for tilmeldingen? Så skriv dig op på vores venteliste [link:https://www.industriensdag.dk/ ]. Her løfter vi også først sløret for, hvilke spændende oplægsholdere og workshops programmet byder på.

 

Tid og sted

Onsdag d. 3. november 2021 kl. 09.00-16.00

Messe C – Fredericia

 

Industriens Dag er arrangeret af Trekantområdet Danmark i samarbejde med Fremstillingsindustrien, DI Trekantområdet og de syv erhvervsorganisationer i Trekantområdet: Haderslev Erhvervsråd, Business Kolding, Vejle Erhverv, Middelfart Erhvervscenter, Business Fredericia, Billund Erhvervsfremme og UdviklingVejen.

 

Information og hjælp til slutafregning af Covid-19 midler

Senest den 30. september skal virksomheder og freelancere indberette slutafregning af midler der er modtaget under covid-19 krisen fra kompensationsordninger.

Fordele ved at gå i gang nu og indberette i god tid:

  • Du har bedre tid til at få hjælp
  • Du får en foreløbig opgørelse efter indberetningen
  • Du undgår noget af den ventetid, der kan opstå, når deadline for indberetningen nærmer sig.

Erhvervsstyrelsens inviterer også til webinarer hvor eksperter trin for trin gennemgår processen for slutafregning af de forskellige kompensationsordninger.

Læs mere om slutafregning her og på Virksomhedsguiden

Læs mere om webinarerne og tilmeld dig her https://virk.dk/vejledning/virk-corona/slutafregning/#Kom-til-webinar-om-slutafregning

Syddansk Universitet, Copenhagen Business School og Universität Bremen er gået sammen med Industriens Fond, for at styrke små og mellemstore produktionsvirksomheders Supply Chain Resilience. Med øget resiliens kan virksomhederne bedre håndtere udfordringer som pandemier, naturkatastrofer, cyberangreb og logistiknedbrud. Projektet søger nu produktionsvirksomheder som case-virksomheder til udarbejdelse af konkrete værktøjer og metoder. Er det interessant for din virksomhed, så kontakt Marie Skov Lillelund, msl@billunderhverv.dk tlf. 92823605 eller Jan Stentoft, stentoft@sam.sdu.dk, tlf. 20 88 71 91.

Læs mere om projektet her.