Mandag den 18. marts dannede Billund Erhverv rammen for et forløb, hvor et hold logistikøkonom-studerende fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Vejle skulle arbejde med logistiske problemstillinger fra to lokale virksomheder i 12 timer – forløbet kaldes derfor også Inno12.

Begge problemstillinger havde udover den logistiske del, også et bæredygtighedsperspektiv.

Den ene af de to lokale virksomheder var transport og speditionsvirksomheden HT Transport, som ønskede input til en løsning omkring overgang til el-lastbil på en fast rute. Hvad vil omstillingen betyde for medarbejdere, service, økonomi og miljøbelastning? Det var den overordnede problemstilling, som de studerende hjalp HT Transport med at finde mulige svar på.

Tøjproducent- og forhandler Zizzi kom med en helt anden problemstilling. Her handlede det om, hvordan man kan reducere antallet af returpakker med fokus på reduktion af retur-logistik for online salg af badetøj. Returpakkerne udgør i dag et stort ressourcetræk i virksomheden og det gælder både i forhold til økonomi, arbejdskraft og i et bæredygtighedsperspektiv.

De studerende var forud for Inno12 forløbet den 18. marts blevet præsenteret for virksomhedernes problemstillinger og har arbejdet med deres løsningsmodeller i undervisningen. De startede dagen med at præsentere deres foreløbige resultater for virksomhederne, der kom med feedback, konstruktiv kritik og gav input til, hvordan de kunne forestille sig de studerende kunne arbejde videre med deres løsninger i løbet af dagen.


Martin Strøm Jespersen – Logistics & Warehouse Manager, Zizzi


Jørgen Poulsen – Bestyrelsesformand, H.T. Transport

Bestyrelsesformand i HT Transport Jørgen Poulsen kalder samarbejdet med UCL for en ren win-win: “I forhold til el-lastbiler har vi ikke ret stor viden – men vi ved jo at det er på vej. Lige nu vil det være en meget stor udgift at anskaffe en el-lastbil og infrastrukturen er også en stor udfordring, så det er virkelig godt at få helt friske øjne på problemstillingerne – øjne, der måske kan se nogle ting, som vi andre ikke har set. Så det giver os som virksomhed rigtig meget, ligesom det er godt for de studerende at arbejde med virkelige ting.” Han fortsætter: “Og så kan det jo være, at der er nogle af de studerende der har lyst til at komme tilbage til vores virksomhed, når de enten skal have praktikplads eller står og skal søge arbejde efter endt uddannelse.”

“For os handler det om at være med, mens man har nogle unge friske hoveder, der gerne vil inspireres og have nogle konkrete eksempler, men det handler jo for os også om at komme ud og finde de her guldkorn som kommer udefra, og som man måske ikke ser selv, fordi man måske bliver lidt indspist med tiden.” udtaler Martin Strøm jespersen, der er Logistics & Warehouse Manager hos Zizzi.

Martin kan godt lide at setuppet er meget konkret og ikke så højtflyvende: “Også det at man arbejder med noget i praksis og man nærmest kan bruge det med det samme, i det øjeblik man går i gang med det – det synes jeg er super interessant.”

Tøjproducent- og forhandler Zizzi kom med en helt anden problemstilling. Her handlede det om, hvordan man kan reducere antallet af returpakker med fokus på reduktion af retur-logistik for online salg af badetøj. Returpakkerne udgør i dag et stort ressourcetræk i virksomheden og det gælder både i forhold til økonomi, arbejdskraft og i et bæredygtighedsperspektiv.

De studerende var forud for Inno12 forløbet den 18. marts blevet præsenteret for virksomhedernes problemstillinger og har arbejdet med deres løsningsmodeller i undervisningen. De startede dagen med at præsentere deres foreløbige resultater for virksomhederne, der kom med feedback, konstruktiv kritik og gav input til, hvordan de kunne forestille sig de studerende kunne arbejde videre med deres løsninger i løbet af dagen.


Amar – Logistikøkonomstuderende, UCL Vejle


Lene Buhl – Studiekoordinator, UCL Vejle

Amar, der er en af de deltagende studerende, får rigtig meget ud af et forløb som Inno12: “Det er fedt at det er rigtige problemstillinger vi arbejder med – noget der er taget ud af det virkelige liv. På skolen arbejder vi jo mest med teori, så det er utroligt lærerigt at arbejde så tæt sammen med en virksomhed, som har et reelt problem der skal løses.”

Studiekoordinator Lene Buhl er enig med Amar: “I studiet handler det jo rigtig meget om teori, fiktive opgaver og små cases – det, det handler om ved et arrangement som Inno12, er at man for koblet teori og praksis, dvs. det er konkrete problemstillinger, hvor de studerende så får mulighed for at bruge af den teoretiske værktøjskasse de har lært på studiet, og så finder ud af hvordan den kan bruges i virkelighedens verden.” Hun tilføjer: ”Og så er det selvfølgelig sjovere at lave opgaver som er konkrete og hvor man kan spørge virksomhederne direkte, fremfor at sidde med teoretiske opgaver hvor man ikke har mulighed for at spørge ind til noget.”

Ligesom Jørgen Poulsen fra HT Transport, tænker Lene Buhl også over de lidt mere langsigtede perspektiver i at samarbejde med virksomhederne. “I løbet af en dag som i dag bliver der måske skabt nogle relationer, der kan føre til studiejob eller praktikplads – virksomhederne kan lære de studerende at kende på en lidt anden måde end ved at man får en ansøgning.”

De studerende afsluttede dagen med at præsentere deres løsningsforslag for de to virksomheder, der kunne tage hjem med konkrete eksempler, inspiration og nye tanker.

Både HT Transport og Zizzi var imponerede over, hvad de studerende i løbet af meget kort tid kunne nå at kalkulere, og især kvaliteten af tankerne bag, og den umiddelbare brugbarhed af løsningsmodellerne høstede stor ros, og begge virksomheder fik idéer med hjem som de kunne arbejde videre med.

Billund Erhverv ønsker med samarbejdet både at inspirere virksomheder og studerende til nye løsninger og få skabt en mere praksisnær tilgang til innovationssamarbejder.

“Logistikbranchen står overfor store konkurrencemæssige udfordringer og muligheder de kommende år, og med disse samarbejder ønsker vi at være med til at skubbe på løsningerne.

Udover ønsket om innovative løsninger på konkrete problemstillinger er det også vores mål at skabe en god relation mellem de studerende og vores lokale virksomheder, med henblik på mulige fremtidige samarbejder.” siger direktør for Billund Erhverv Marie Skov Lillelund.