Hvem er vi?

Billund ErhvervsFremme er en medlemsforening med hjemsted i Billund kommune. Vi fremmer kommunens erhvervsliv gennem udviklingsprojekter, professionel erhvervsservice og netværksarrangementer. Herunder er udvikling af turismen et stort, selvstændigt indsatsområde.

Billund ErhvervsFremme søger til stadighed – i et tæt samarbejde med Billund Kommune – at sikre de bedst mulige betingelser for både iværksættere og etablerede virksomheder, når det gælder:

  • Etablering af virksomhed
  • Erhvervsgrunde og lokaler
  • Infrastruktur og udviklingsplaner
  • Medarbejdere og arbejdskraft
  • Uddannelsesmuligheder
  • Samarbejdspartnere og netværk
  • Vækstplaner og udviklingsprojekter
  • Eksponering og synlighed