Der var fyldt godt op på Filskov Kro, da Billund Erhverv den 20. marts var samlet til årets generalforsamling.

Udover godkendelse af årsregnskabet, orientering om budget mm. var fire bestyrelsesmedlemmer på valg.

På valg var Jeppe Hebsgaard Laursen – Zebicon, Martin Ebmark – Billund Airport Hotel, Stern Johansen – K.G. Hansen og Jesper Jensen – Skouniverset som alle modtog genvalg.

Til suppleantposterne modtog Marianne Thorø, Billund Online og Kira Lykke Reher, MF Energi genvalg.

Der blev på generalforsamlingen godkendt beslutning om, at titulering af henholdsvis formand og næstformand fremover ændres til henholdsvis bestyrelsesleder og vicebestyrelsesleder.

Ved den efterfølgende konstituering blev direktør Jeppe Laursen, Zebicon atter udpeget som bestyrelsesleder og Anne-Mette Sørensen, Idento Group som fortsat vicebestyrelsesleder.


Direktør Jeppe Hebsgaard Laursen fra Zebicon blev onsdag aften valgt som bestyrelsesleder for Billund Erhverv.

I sin beretning kom formand Jeppe Laursen ind på de mange medlemsrettede arrangementer og aktiviteter, som erhvervsforeningen har afholdt det forgangne år, med temaer der spænder fra ”den nye bogføringslov”, ”hvordan vi bruger ChatGPT og kunstig intelligens”, – og ”køb og salg af din virksomhed” til ”fremtidens turisme”. Han nævnte de nye tiltag indenfor grøn omstilling og industriel teknologi, som både er højaktuelle, og også har en stor interesse hos medlemmerne.

Jeppe Laursen fremhævede virksomhedsbesøgene som store trækplastre, og fik endnu engang sagt tillykke til Sealing System, der tidligere i år modtog Erhvervsfremmeprisen 2023.

Også iværksætterindsatsen og de mange tiltag Billund Erhverv har for nyetablerede virksomheder og kommende startups havde sin plads i beretningen.

Ligeledes blev Billund Erhvervs arbejde med forretningsudvikling af etablerede virksomheder nævnt, som i 2023 rundede flere end 400 møder og forløb med lokale virksomheder.

Billund Kommune blev nævnt som en helt central samarbejdspartner og bestyrelseslederen kom ind på vigtigheden af de opgaver Billund Erhverv løfter for Kommunen – herunder også ”kvalificeret arbejdskraft”, som er tæt koblet med indsatsen om øget bosætning. Som en del af denne indsats blev bl.a. nævnt Billund KarriereTour, som i 2023 samlede 500 studerende fra videregående uddannelser.

I beretningen blev også italesat den positive udvikling Billund Erhverv oplever på medlemssiden, hvor 54 nye medlemmer kom ind i foreningen i 2023.

Jeppe Laursen sluttede beretningen af med at fortælle om bestyrelsesarbejdet i Billund Erhverv og rundede af med at takke foreningens medlemmernes samarbejde, opbakning og opmærksomhed.

“Vores engagerede medlemmer er drivkraften i Billund Erhverv. Det er en fornøjelse at være bestyrelsesleder for en forening, hvor så mange bidrager aktivt – og den værdi det skaber er bestemt ikke uvæsentlig. Det er medlemmernes engagement der giver os vedkommenhed og troværdighed når vi som forening også søger at inspirere vores samarbejdspartnere og interessenter og vi vil gøre alt hvad vi kan for at fortsætte den positive udvikling” siger bestyrelsesleder Jeppe Laursen.

Aftenen blev rundet af med et kig ind i den kunstige intelligens, da direktør for videnscentret Radr Preben Mejer kom med et spændende og lidt ærefrygtindgydende foredrag om den elektroniske fremtid vi allerede nu kigger ind i.

Den nye bestyrelse ses herunder:

  1. Bestyrelsesleder: direktør Jeppe Hebsgaard Laursen, Zebicon a/s
  2. Vicebestyrelsesleder: direktør Anne-Mette Sørensen, Idento Group
  3. Udviklingsdirektør Ronny Kristian Lilienvald, Billund Lufthavn
  4. Direktør Sune Appel, ES Stålindustri Syd
  5. Entreprisedirektør Stern Johansen, K.G. Hansen & Sønner a/s
  6. Hotel Manager Martin Ebmark, Zleep Hotel Billund Airport
  7. Direktør Jesper Jensen, SkoUniverset
  8. Borgmester Stephanie Storbank, Billund Kommune
  9. Byrådsmedlem Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup, Billund Kommune

For yderligere information

Jeppe Hebsgaard Laursen
Bestyrelsesleder, Billund Erhverv
T.: 4196 4955
jhl@zebicon.com

Marie Skov Lillelund
Direktør, Billund Erhverv
T.: 9282 3605
msl@billunderhverv.dk