Advisory Board

Billund Erhvervs medlemmer er en vigtig ressource, som med både viden og kompetencer, skal være med til at kvalificere foreningens arbejde.

Derfor har bestyrelsen nedsat tre Advisory Boards inden for henholdsvis detail, iværksætteri og medlemmer.

De tre boards er innovative fora, hvor foreningens nuværende og fremtidige indsatsområder diskuteres og kvalificeres og herigennem styrker vores forening.

Til hvert board er knyttet en formand fra bestyrelsens kreds, som sørger for at rådgive bestyrelsen og direktøren for Billund Erhverv på baggrund af det arbejde der foregår i de enkelte boards.

I hvert board er der fire til ti medlemmer, som udpeges af bestyrelsen. Medlemmerne udpeges som udgangspunkt blandt medlemmer af Billund Erhverv, men kan suppleres af eksterne. Det tilstræbes, at deltagerkredsen i de enkelte boards er bredt repræsenteret – både fagligt og geografisk.

Der er udarbejdet kommissorium for hvert af de nedsatte Advisory Boards og bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte særlige udvalg til løsning af opgaver, der er omfattet af formålet.

Nedenfor ses medlemmer og kommissorium for de enkelte boards.

Advisory Board – Detail

I vores Advisory Board for Detailhandel i Billund Kommune sidder følgende:

De næste møder afholdes i 2022

 • Tirsdag den 18. januar 07.45 – 10.00
 • Tirsdag den 26. april 07.45 – 10.00
 • Tirsdag den 23. august 07.45 – 10.00
 • Tirsdag den 8. november 07.45 – 10.00

Kommissorium for Detailhandels Advisory Board

Halvårlig evaluering Q1 og Q2 2021

Halvårlig evaluering Q3 og Q4 2021

Halvårlig evaluering Q1 og Q2 2022

Formand for boardet

Jesper Jensen – SkoUniverset

jj@sko-universet.dk

Tlf: 22 27 09 76

Palle Kjær – ConTra

palle@contradenmark.com

Tlf: 20 82 70 90

Lisbeth Gammelmark – Beth Baun

lisbeth@bethbaun.dk

Tlf: 61 63 39 93

Ole Johansen – Frost Bolig

mail@frostbolig.dk

Tlf: 75 34 15 44

Morten Jacobsen – Vild med Vin

mortenthoroe@gmail.com

Tlf: 53 38 16 49

Jens Thrane – Sport 24

jet@sport24@dk

Tlf: 24 29 61 74

Anne-Mette Sørensen – Idento

ams@identogroup.dk

Tlf: 20 74 72 14

Advisory Board – Iværksætter

I vores Advisory Board for Iværksættere i Billund Kommune sidder følgende:

De næste møder afholdes i 2022

 • Tirsdag den 8. marts 08.30-10.30
 • Onsdag d. 1. juni, 2022 08.30-10.30
 • Torsdag d. 8. september, 2022 08.30-10.30
 • Fredag d. 25. november, 2022 08.30-10.30

Kommissorium for Iværksætter Advisory Board

Halvårlig evaluering Q1 og Q2 2021

Halvårlig evaluering Q3 og Q4 2021

Formand

Jeppe H. Laursen – Zebicon

jhl@zebicon.com

Tlf: 41 96 49 55

Per Schmidt – Idento Group

ps@identogroup.dk

Tlf: 41 19 51 76

Ole Christensen – Mosevang

oc.mosevang@outlook.dk

Tlf: 21 42 11 20

Simon Miersen Warmblod – Nordea

Simon.miersen.warmbold@nordea.com

Tlf: 31 20 75 58

Henrik Nicolajsen – HN Group

hn@hngroup.dk

Tlf: 40 11 31 52

Preben Møller Nielsen – Experts4experts

pmn@experts4experts.dk

Tlf: 20 65 59 30

Jens Woeste – Stock IQ

jens@woeste.dk

Advisory Board – Medlemmer

I vores Advisory Board for Medlemmer i Billund Kommune sidder følgende:

De næste møder afholdes i 2022

 • Torsdag den 24. januar kl. 08.00
 • Torsdag den 5. maj kl. 08.00
 • Torsdag den 25. august kl. 08.00
 • Torsdag den 24. november kl. 08.00

Kommissorium for Medlems Advisory Board

Formand

Jesper Dahlmann – Erhvervsgymnasiet Grindsted

jesper.dahlmann@eggrindsted.dk

Tlf: 20 21 46 19

Jesper Ekman-Nielsen – Lalandia Billund

jni@lalandia.dk

Tlf. +45 28 26 67 53

Nikolai Løvbjerg Friis

nlf@live.dk

Tlf. +45 20 32 54 72

Anne Østergaard – Parløb

anne@parlob.dk

Tlf. +45 76 65 20 00

Stern Johansen – K. G. Hansen & Sønner A/S

sj@kgh.dk

Tlf. +45 70 15 70 20

Michael Thullesen – MT Gulve & Gardiner / Jysk plastbelægning

mt@mtgulve.dk

Tlf. +45 20 81 33 51

Regnar Lykke Jensen – Marmorline & Co. A/S

rlj@marmorline.dk

Tlf. +45 30 53 79 46

Kim B. Søgaard – Buchhave Rådgivning

kbs@buchhave-raadgivning.dk

Tlf. +45 61 65 69 83