Advisory Board

Billund Erhvervs medlemmer er en vigtig ressource, som med både viden og kompetencer, skal være med til at kvalificere foreningens arbejde.

Derfor har bestyrelsen nedsat tre Advisory Boards inden for henholdsvis detail, iværksætteri og medlemmer.

De tre boards er innovative fora, hvor foreningens nuværende og fremtidige indsatsområder diskuteres og kvalificeres og herigennem styrker vores forening.

Til hvert board er knyttet en formand fra bestyrelsens kreds, som sørger for at rådgive bestyrelsen og direktøren for Billund Erhverv på baggrund af det arbejde der foregår i de enkelte boards.

I hvert board er der fire til ti medlemmer, som udpeges af bestyrelsen. Medlemmerne udpeges som udgangspunkt blandt medlemmer af Billund Erhverv, men kan suppleres af eksterne. Det tilstræbes, at deltagerkredsen i de enkelte boards er bredt repræsenteret – både fagligt og geografisk.

Der er udarbejdet kommissorium for hvert af de nedsatte Advisory Boards og bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte særlige udvalg til løsning af opgaver, der er omfattet af formålet.

Nedenfor ses medlemmer og kommissorium for de enkelte boards.

Advisory Board – Detail

Mødedatoer

9. maj 2023

22. august 2023

7. november 2023

I vores Advisory Board for Detailhandel i Billund Kommune sidder følgende:

Formand for boardet

Jesper Jensen – SkoUniverset

jj@sko-universet.dk

Tlf: 2227 0976

Sekretær

Marianne Hestbech Witte – Billund Erhverv

mhw@billunderhverv.dk

Tlf: 4414 5550

Jonas Pedersen – Hr. P, Grindsted

jonaspedersen1808@outlook.dk

Tlf: 5151 0091

Søren Rosendahl – Mr. Ebbe, Billund

Schourosendahl@hotmail.com

Tlf: 2369 8178

Jari Toftkjær– Skousen, Billund og Billund Houserental

FTbillund@skousen.dk

Tlf: 8877 9756

Vivi Stoklund – Sport 24, Billund

vsp@sport24.dk

Tlf: 7370 9549

Jørgen Møller – Sparekassen Kronjylland

jim@sparkron.dk

Tlf: 5150 5734

Lise Vinther – Rosanne, Grindsted

roseanne.gri@gmail.com

Tlf: 6166 6572

Brian Hansen – Legekæden Grindsted/Billund

4801@bogpost.dk

Tlf: 4063 3025

Brian Duedahl – Min Købmand Stenderup/Krogager

0500561@minkobmand.dk

Tlf: 7672 0727

Jette Kring – Prikken, Vorbasse

prikken@vorbasse.dk

Tlf: 7533 3177

Advisory Board – Iværksætter

Mødedatoer

8. marts 2023

8. juni 2023

8. september 2023

8. december 2023

I vores Advisory Board for Iværksættere i Billund Kommune sidder følgende:

Formand

Jeppe H. Laursen – Zebicon

jhl@zebicon.com

Tlf: 4196 4955

Ole Christensen – Mosevang

oc.mosevang@outlook.dk

Tlf: 2142 1120

Simon Miersen Warmblod – Nordea

Simon.miersen.warmbold@nordea.com

Tlf: 3120 7558

Preben Møller Nielsen – Experts4experts

pmn@experts4experts.dk

Tlf: 2065 5930

Jens Woeste – Stock IQ

jens@woeste.dk

Mads Brink – Nimalift A/S

mb@nimalift.dk

Tlf: 2097 3171

Jonas Hjortflod Dupont – Vækstfonden

jhj@vf.dk

Tlf: 4062 7250

Advisory Board – Medlemmer

Mødedatoer

9. marts 2023

I vores Advisory Board for medlemmer i Billund kommune sidder følgende:

Formand

Jesper Dahlmann

Jesper@dahlmann.nu

Tlf: 2021 4619

Jesper Ekman-Nielsen – Lalandia Billund

jni@lalandia.dk

Tlf. 2826 6753

Nikolai Løvbjerg Friis

nlf@live.dk

Tlf. 2032 5472

Stern Johansen – K. G. Hansen & Sønner A/S

sj@kgh.dk

Tlf. 7015 7020

Michael Thullesen – MT Gulve & Gardiner / Jysk plastbelægning

mt@mtgulve.dk

Tlf. 2081 3351

Regnar Lykke Jensen – Marmorline & Co. A/S

rlj@marmorline.dk

Tlf. 3053 7946

Kim B. Søgaard – Buchhave Rådgivning

kbs@buchhave-raadgivning.dk

Tlf. 6165 6983