Advisory Board

Billund Erhvervs medlemmer er en vigtig ressource, som med både viden og kompetencer skal være med til at kvalificere foreningens arbejde.

Derfor har bestyrelsen nedsat Advisory Boards, som er innovative fora, hvor foreningens nuværende og fremtidige indsatsområder diskuteres og kvalificeres og herigennem styrker vores forening.

Til hvert board er knyttet en leder fra bestyrelsens kreds, som sørger for at rådgive bestyrelsen og direktøren for Billund Erhverv på baggrund af det arbejde der foregår i de enkelte boards.

I hvert board er der fire til ti medlemmer, som udpeges af bestyrelsen. Medlemmerne udpeges som udgangspunkt blandt medlemmer af Billund Erhverv, men kan suppleres af eksterne. Det tilstræbes, at deltagerkredsen i de enkelte boards er bredt repræsenteret – både fagligt og geografisk.

Der er udarbejdet kommissorium for hvert af de nedsatte Advisory Boards og bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte særlige udvalg til løsning af opgaver, der er omfattet af formålet.

Nedenfor ses medlemmer og kommissorium for de enkelte boards.

Advisory Board – Tiltrækning og fastholdelse af virksomheder og investeringer

Boardet Tiltrækning og fastholdelse af virksomheder og investeringer, skal bidrage med ny viden til bestyrelsen og direktøren for Billund Erhverv til foreningens overordnede strategi, vision og målsætning indenfor området.

Medlemmer

Ronny Lilienvald

CDO, Billund Lufthavn – Leder af boardet

Jakob Jakobsen

CEO, WTT

Morten Aasborg

Erhvervsdirektør, Sydbank

Kenneth Dyrvig Bechmann

Filialdirektør, Vestjysk Bank

René Gier

Direktør, GEV

Martin Kirstein Madsen

Plant Manager, International N&H Denmark (IFF)

Anders Rømer Holm

Projektchef Facility mgt. Billund, LEGO

Signe Marie Smidt

Chef for Strategi, Hr og Kommunikation, Billund Kommune

Advisory Board – Detail

Advisory Boardet er nedlagt pr. 9. oktober 2023.

Et nyt advisory board med fokus på detail og turisme er under etablering.

Advisory Board – Iværksætter

Advisory Boardet er nedlagt pr. 8. september 2023.

Advisory Board – Medlemmer

Advisory Boardet er nedlagt pr. 9. marts 2023.