Advisory Board

Billund Erhvervs medlemmer er en vigtig ressource, som med både viden og kompetencer skal være med til at kvalificere foreningens arbejde.

Derfor har bestyrelsen nedsat Advisory Boards, som er innovative fora, hvor foreningens nuværende og fremtidige indsatsområder diskuteres og kvalificeres og herigennem styrker vores forening.

Til hvert board er knyttet en formand fra bestyrelsens kreds, som sørger for at rådgive bestyrelsen og direktøren for Billund Erhverv på baggrund af det arbejde der foregår i de enkelte boards.

I hvert board er der fire til ti medlemmer, som udpeges af bestyrelsen. Medlemmerne udpeges som udgangspunkt blandt medlemmer af Billund Erhverv, men kan suppleres af eksterne. Det tilstræbes, at deltagerkredsen i de enkelte boards er bredt repræsenteret – både fagligt og geografisk.

Der er udarbejdet kommissorium for hvert af de nedsatte Advisory Boards og bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte særlige udvalg til løsning af opgaver, der er omfattet af formålet.

Nedenfor ses medlemmer og kommissorium for de enkelte boards.

Advisory Board – Detail

Advisory Boardet er nedlagt pr. 9. oktober 2023.

Et nyt advisory board med fokus på detail og turisme er under etablering.

Advisory Board – Iværksætter

Advisory Boardet er nedlagt pr. 8. september 2023.

Advisory Board – Medlemmer

Advisory Boardet er nedlagt pr. 9. marts 2023.