Advisory Board

Billund ErhvervsFremmes medlemmer er en vigtig ressource, som med både viden og kompetencer, skal være med til at kvalificere foreningens arbejde.

Derfor har bestyrelsen nedsat tre Advisory Boards inden for henholdsvis detail, iværksætteri og medlemmer.

De tre boards er innovative fora, hvor foreningens nuværende og fremtidige indsatsområder diskuteres og kvalificeres og herigennem styrker vores forening.

Til hvert board er knyttet en formand fra bestyrelsens kreds, som sørger for at rådgive bestyrelsen og direktøren for Billund ErhvervsFremme på baggrund af det arbejde der foregår i de enkelte boards.

I hvert board er der fire til ti medlemmer, som udpeges af bestyrelsen. Medlemmerne udpeges som udgangspunkt blandt medlemmer af Billund Erhvervsfremme, men kan suppleres af eksterne. Det tilstræbes, at deltagerkredsen i de enkelte boards er bredt repræsenteret – både fagligt og geografisk.

Der er udarbejdet kommissorium for hvert af de nedsatte Advisory Boards og bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte særlige udvalg til løsning af opgaver, der er omfattet af formålet.

Nedenfor ses medlemmer og kommissorium for de enkelte boards.

Advisory Board – Detail

I vores Advisory Board for Detailhandel i Billund kommune sidder følgende:

De næste møder afholdes i 2021;

  • 10.11

Kommissorium for Detailhandels Advisory Board

Halvårlig evaluering

Formand for boardet

Flemming Nørbygaard – Sportmaster

billund@sportsmaster.dk

Tlf: 22 75 94 40

Næstformand for boardet

Jesper Jensen – SkoUniverset

jj@sko-universet.dk

Tlf: 22 27 09 76

Palle Kjær – ConTra

palle@contradenmark.com

Tlf: 20 82 70 90

Lisbeth Gammelmark – Beth Baun

lisbeth@bethbaun.dk

Tlf: 61 63 39 93

Ole Johansen – Frost Bolig

mail@frostbolig.dk

Tlf: 75 34 15 44

Morten Jacobsen – Pingvinen / Grindsted vin

mortenthoroe@gmail.com

Tlf: 53 38 16 49

Jens Thrane – Sport 24

jet@sport24@dk

Tlf: 24 29 61 74

Anne-Mette Sørensen – Idento

ams@identogroup.dk

Tlf: 20 74 72 14

Advisory Board – Iværksætter

I vores Advisory Board for Iværksætter i Billund kommune sidder følgende:

De næste møder afholdes i 2021;

  • Den 30.11

Kommissorium for Iværksætter Advisory Board

Halvårlig evaluering

Formand

Jeppe H. Laursen – Zebicon

jhl@zebicon.com

Tlf: 41 96 49 55

Per Schmidt – Idento Group

ps@identogroup.dk

Tlf: 41 19 51 76

Ole Christensen – Mosevang

oc.mosevang@outlook.dk

Tlf: 21 42 11 20

Simon Miersen Warmblod – Nordea

Simon.miersen.warmbold@nordea.com

Tlf: 31 20 75 58

Henrik Nicolajsen – HN Group

hn@hngroup.dk

Tlf: 40 11 31 52

Advisory Board – Medlemmer

I vores Advisory Board for Iværksætter i Billund kommune sidder følgende:

De næste møder afholdes i 2021;

  • Den 11.11 2021

Kommissorium for Medlems Advisory Board

Formand

Jesper Dahlmann – Erhvervsgymnasiet Grindsted

jesper.dahlmann@eggrindsted.dk

Tlf: 20 21 46 19

Jesper Ekman-Nielsen – Lalandia Billund

jni@lalandia.dk

Tlf. +45 28 26 67 53

Nikolai Løvbjerg Friis – Billund Varmeværk

nikolai@billund-varme.dk

Tlf. +45 75 33 12 89

Anne Østergaard – Parløb

anne@parlob.dk

Tlf. +45 76 65 20 00

Stern Johansen – K. G. Hansen & Sønner A/S

sj@kgh.dk

Tlf. +45 70 15 70 20

Michael Thullesen – MT Gulve & Gardiner / Jysk plastbelægning

mt@mtgulve.dk

Tlf. +45 20 81 33 51

Regnar Lykke Jensen – Marmorline & Co. A/S

rlj@marmorline.dk

Tlf. +45 30 53 79 46

Kim B. Søgaard – Kirkegaard Byggeri A/S og Kirkegaard Woodshop

ks@kirkegaard-byggeri.dk

Tlf. +45 30 53 79 46