Grøn omstilling

Der er penge i at tænke grøn- og bæredygtig forretningsudvikling

En bæredygtig mission er til gavn for forretningen, derfor er det for mange virksomheder af højt prioriteret. 

Ved at arbejde med bæredygtighed i din forretningsstrategi, er der specielt 5 nedslagspunkter, der skaber effekt: 

  • Reducere omkostningerne 
  • Øge salget og skabe langvarige kunderelationer 
  • Skabe innovation i drift og udvikling 
  • Tiltrække de dygtigste kompetencer/medarbejdere 
  • Skabe en bedre udgave af din virksomhed 

Der er penge i at tænke grønt og bæredygtig og det er et helt afgørende konkurrenceparameter. Flere og flere virksomheder, indenfor alle brancher, mærker de tiltagende krav fra kunder, myndigheder og omverden. 

Den grundlæggende pointe er, at grøn omstilling og konkurrencekraft er to sider af samme mønt. Du skal sætte det grønne og bæredygtige på dagsordenen i virksomheden, fordi det kan være en god forretning og et afgørende konkurrenceparameter. 

For at understøtte din virksomhed har vi i Billund Erhverv forskellige initiativer, der fokuserer på grøn vækst og bæredygtig forretningsudvikling. 

Jeg vi gerne ringes op af en forretningsudvikler

Bæredygtighed gennemsyrer alle områder i virksomheden, men det starter i ledelsen.

Bæredygtighed kan få betydning for virksomhedens formål eller ’purpose’, strategi, risikostyring og for, hvordan man tiltrækker og fastholder arbejdskraft. Grøn omstilling er ikke et selvstændigt projekt for specialisterne, men noget som vil påvirke alle dele af en virksomheds aktiviteter.

Derfor er det vigtigt, at virksomhedens ledelse og evt. bestyrelse tager del i den grønne dagsorden.

I dag er det ikke nok at være bedst til at udvikle og producere gode produkter.

Der er et stigende pres på virksomheden fra kunder om at igangsætte grønne initiativer, for at reducere CO2-aftrykket. Eller måske er I selv trukket i den grønne førertrøje og forsøger at trække resten af værdikæden med jer.

Potentialet er stort:
  • Besparelser, ved at reducere fx materiale-, energi- eller vandforbrug.
  • Cirkulær økonomi som en del af forretningsmodellen, hvor materialer og produkter opretholder højest mulig værdi i det økonomiske kredsløb over tid gennem genanvendelse eller affaldsforebyggelse ved reparation eller opgradering.
  • Mulighed for at komme ind på nye markeder eller lancere nye ydelser, fordi man frembringer grønne ydelser, der appellerer til nye segmenter eller eksisterende kunder.
  • Mere motiverede medarbejdere, fordi de oplever en stærkere mening med et arbejdsliv, hvor de ikke kun leverer økonomiske resultater, men også resultater der bidrager til at opretholde den sociale- og miljømæssige balance på kloden.

Netværk – Grøn Konkurrencekraft

Formålet med det åbne netværk – Grøn konkurrencekraft, er at skabe viden og indsigt til opstart og fremdrift for din virksomhed.  

Formen er uformel, temaerne er forskellige fra gang til gang og du tilmelder dig det der er relevant for dig.  

Deltagelse er gratis for alle virksomheder og medarbejdere i Billund kommune. 

Læs mere

Håndholdt hjælp – Grøn Kickstart

Har din virksomhed brug for hjælp til at få sat retning på arbejdet med grøn omstilling – vi kalder det Grøn Kickstart. Formålet med Grøn Kickstart er, via rådgivning, at hjælpe virksomheder i gang med den grønne omstilling.

Gennem denne dialog har vi mulighed for at tilbyde dig konsulenthjælp til at få sat retning på arbejdet med grøn omstilling

Kickstart-forløbet er et gratis tilbud til medlemsvirksomheder af Billund Erhverv.

Læs mere

Forretningssparring

Vi sætter bæredygtighed på dagsordenen i din forretningsstrategi. Bæredygtighed gennemsyrer alle områder i virksomheden, men det starter med at virksomhedens ledelse accepterer at bæredygtighed har betydning for virksomhedens formål og fremtid. 

Bæredygtighed skal være en del af virksomhedens mission. Grøn omstilling er ikke et selvstændigt projekt for specialisterne, men noget som vil påvirke alle dele af en virksomheds aktiviteter. 

Derfor er det vigtigt, at virksomhedens ledelse og evt. bestyrelse tager del i den grønne dagsorden. 

Vi tilbyder dig uvildig sparring på mulighederne og evt. hjælp til at komme i gang, det kræver blot at du kontakter os.

Bæredygtighedstjekket

Få overblik over, hvordan din virksomhed kan arbejde med due diligence for bæredygtighed ved hjælp af 6 skridt. 

Virksomheder oplever i disse år flere og flere krav og forventninger fra omverdenen om at tage ansvar for handlinger, der kan påvirke mennesker, miljø og samfund. Det kan fx være i forhold til menneskerettigheder, klima eller antikorruption. 

Ansvarlighedstjekket er især målrettet små og mellemstore virksomheder, der vil arbejde med deres bæredygtige indsatser, styrke deres ansvarlighed og sikre, at de er på forkant med krav og forventninger fra omverdenen.

Start bæredygtighedstjekket

Økonomisk medfinansiering

Virksomhedsprogrammet.dk giver dig et overblik over flere projekter, der medfinansierer den grønne og bæredygtige omstilling i virksomheden. 

Energistyrelsen/Sparenergi giver økonomisk tilskud til at få udarbejdet en energiplan samt etablering af Co2 reducerende tiltag. 

Industriens Fond investerer i projekter, som kan øge virksomheders konkurrenceevne internationalt. Herunder også bæredygtige projekter, som er økonomiske, sociale eller klimamæssigt holdbare.  

Danmarks grønne investeringsfond, medfinansiering til virksomheder, som understøtter den grønne omstilling. Vedvarende energi og ressourceoptimering, energibesparelser, cirkulær tankegang. 

Innovationsfonden, investerer i projekter, som er klimavenlige som f.eks. grønnere transport, renere miljø, sundere fødevarer, bedre sundhedsvæsen. Ofte projekter m. høj risiko. 

Ud over ovennævnte eksempler er der også en del netværksgrupper og EU finansierede projekter, som er gratis eller næsten gratis at deltage i for virksomheder.  

Billund Erhverv støtter din forretningsudvikling – også på den grønne og bæredygtige, ræk ud og lad os tage dialog om mulighederne. 

Godt at vide

Her finder du inspiration til den grønne omstilling, og links til sider med grøn inspiration.

Den grønne ordbog
Forstå de mange begreber og forkortelser. Vi har udarbejdet en mini ordbog, der guider dig på vej. 

FN’s Verdensmål
Hvad er FN’s Verdensmål og er det noget jeg kan bruge i min virksomhed? Her findes svar på mange spørgsmål samt gode guides og relevant vidensmaterialer. 

Billunds kommunes affaldsplan
Billund Kommunes affaldsplan for 2021-2033 beskriver Kommunens mål for forebyggelse og effektiv udnyttelse af borgernes og virksomhedernes ressourcer.

Kontakt vores forretningsudviklere

Kontakt

Forretningsudvikler
Lars Gadgaard

lg@billunderhverv.dk

Tlf. +45 9215 1142

Kontakt

Forretningsudvikler
Susanne Gren Svendsen

sgs@billunderhverv.dk

Tlf. +45 9282 6965