HR Netværk

Tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft fylder meget i hverdagen for HR-medarbejderne

HR-netværket er et fortroligt forum for medarbejdere, der arbejder med HR opgaver i små eller mellemstore virksomheder i Billund Kommune. I netværket henter vi til tider inspiration udefra f.eks. gennem oplæg fra videnspersoner/ ekspert, ligesom vi gennem sparring deler erfaringer og drøfter muligheder. Formålet er at deltagerne oplever en kontinuerlig udvikling indenfor HR-området.

Der er stor variation i de temaer, som tages op på netværksmøderne. Det kan f.eks. dreje sig om Employer Branding, HR-årshjulet, Den svære samtale mv. Vi tager gerne udgangspunkt i konkrete problematikker og har fokus på ny lovgivning indenfor området.

Billund Erhverv faciliterer to HR-netværk, hvoraf det ene er lukket for flere deltagere, og det nye er under opbygning. Vi prioriterer, at netværkene ikke bliver for store, da vi ønsker en høj grad af fortrolighed ligesom medlemskabet af netværket er personligt.

Netværket mødes 4 gange om året, og dagsordenen sammensættes af deltagerne i samarbejde med netværks-tovholderen. Møderne foregår på skift hos en af de deltagende virksomheder i kommunen.

Det er gratis at deltage i netværket.

Kontakt

Kontakt bosætningskoordinator Marianne K. Thomsen

mkt@billunderhverv.dk

Tlf. +45 2269 2498