Community for digital og bæredygtig produktion i Trekantområdet

Trekantområdets erhvervsfremmeorganisationer etablerer 3 nye faglige netværk indenfor produkt-, kompetence- og forretningsudvikling.

​Behovet for netværk bekræftes af resultaterne fra IRIS Groups undersøgelse for Trekantområdet. Her har mere end 165 industrivirksomheder i Trekantområdet svaret, at de ”i høj grad” efterspørger samarbejde og sparring i forhold til såvel produkt-, som kompetence- og generel forretningsudvikling.

Det, som de lokale erhvervskontorer oplever hos virksomhederne, er et skifte i interesse fra nysgerrighed på buzz word og over til mere konkret handling. Derfor lancerer de 7 erhvervskontorer i Trekantområdet nu nogle faglige netværk, hvor vi forventer at kunne samle kompetente mennesker til videndeling på tværs af virksomheder i hele Trekantområdet.

Værditilbuddet i alle netværk er faglig videndeling og mulighed for samarbejde. Det er deltagergruppen, der vælger hvilke emner, der skal arbejdes med. Der kan også trækkes på GTS-institutter som FORCE Technology eller Teknologisk Institut samt private rådgivere og uddannelsesinstitutionerne. Ambitionen er, at deltagere ved netværkene bliver fortrolige, tætte relationer skabes, og der er mulighed for såvel personlig udvikling som udvikling af virksomhederne.

Det er gratis at deltage i netværkene.