Digitalisering af byggeriet

Som håndværker og rådgiver i byggebranchen kommer der flere krav til digital løsninger og kommunikation imellem byggeriets samarbejdspartnere.

Tegninger udføres og overdrages digitalt, mængdeudtag gennemføres automatisk, tegninger opdateres mens byggeriet pågår, byggemøder afvikles online, kvalitetssikring dokumenteres digitalt, byggetilladelser og ibrugtagning anmeldes digitalt, bestilling af materialer foregår online, timesedler og materialeforbrug registres online.

Netværket er et fagligt netværk, der er målrettet dem, der i hverdagen er brugere eller fremtidige brugere af digitale løsninger til byggeriet.​

KONTAKT

Hvis du gerne vil mere om at deltage i netværket, kan du kontakte direktør ved UdviklingVejen Ulrik Kragh på uk@udviklingvejen.dk

UdviklingVejen faciliteter dette netværk.