Netværket for Grøn omstilling

Øget fokus på grøn omstilling og bæredygtighed er et vilkår for alle virksomheder.

Der kan både være lovgivningsmæssige krav, som man skal forhold sig til, ligesom kunderne i stigende grad stiller krav til virksomhedernes dokumentation i forhold til klimaaftryk mv.

Netværket for Grøn omstilling er et forum for ledere og medarbejdere, der arbejder med grøn omstilling i virksomheder. I netværket henter vi inspiration udefra, fx fra forskellige videnspersoner og eksperter, ligesom vi inspirerer hinanden, drøfter muligheder og deler erfaringer.

Der er stor variation i de temaer, som tages op på netværksmøderne, det kan fx dreje sig om udarbejdelse af CO2-regnskaber, grøn markedsføring, lokale partnerskaber om grøn omstilling, affaldshåndtering og genanvendelse mv.

Netværket er for virksomheder i Billund kommune.

Netværket mødes 4 gange om året, og dagsordenen sammensættes af deltagerne i samarbejde med netværks-tovholderen. Møderne foregår på skift hos en af de deltagende virksomheder.

Det er gratis at deltage i netværket.

Kontakt

Kontakt forretningsudvikler Susanne Gren Svendsen

sgs@billunderhverv.dk

Tlf. +45 9282 6965