Der er stor efterspørgsel efter disse midler, så du skal være meget hurtig til at søge,
hvis du skal nå det inden puljen lukker!

Netop nu er der mulighed for, at små og mellemstore virksomheder kan søge tilskud til en række aktiviteter, der kan understøtte det eksportforberedende arbejde i din virksomhed.

Der kan søges tilskud til følgende aktiviteter, som er nødvendige for at lancere et nyt eller et eksisterende produkt/tjenesteydelse på et nyt marked:

 • Certificeringer som er nødvendige i forhold til lancering på et nyt marked
  Her kan man få 25% i tilskud (tilskuddet kan maksimalt udgøre 50.000, – kr.)
 • Intern projektløn til ansatte der forbereder lancering på et nye marked
 • Her kan du få 50% i tilskud (tilskuddet kan maksimalt udgøre 250.000, – kr.)
 • Køb af ekstern rådgivning som hjælper med forberedelse af lancering på et nyt marked
  Her kan du få 50% i tilskud (tilskuddet kan maksimalt udgøre 250.000, – kr.)
 • Kompetenceudvikling af ansatte, fx kurser om sprog- og kulturkendskab
  Her kan du få 100% i tilskud (tilskuddet kan maksimalt udgøre 50.000, – kr.)
 • Messeudgifter – køb af stand, opbygning, overnatning mv. – i forbindelse med lancering på et nyt marked
  Her kan du få 50% i tilskud (tilskudet kan maksimalt udgøre 200.000, – kr.)

Du kan søge en eller flere af de 5 tilskudsmuligheder.

Der kan søges online fra 1. marts 2022 – tildeling af tilskud foretages efter pointgivning ud fra fastlagte kriterier.

Den samlede pulje er på 90 mio. kr. og den bliver administreret af de tværkommunale erhvervshuse med midler fra EU.

Der kan ikke søges tilskud til aktiviteter, som vedrører allerede igangværende eksport.

Forudsætninger for at deltage

Virksomheden skal have et ønske om at starte med eksport eller om at gå ind på et nyt marked, samt have:

 • et dansk CVR-nr.
 • 249 ansatte
 • en omsætning på max 50 mio. € og/eller en balance på max 43 mio. €
  (max for enten omsætning eller balance må overskrides, men ikke begge på samme tid)
 • modtaget mindre end 200.000 EUR i statsstøtte de sidste 3 regnskabsår

Derudover skal virksomheden have:

 • et realistisk potentiale på et nyt eksportmarked
 • organisatoriske og økonomiske muligheder for at realisere potentialet

Hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne, er du velkommen til at kontakte Susanne Gren Svendsen på tlf. 9282 6965 eller mail sgs@billunderhverv.dk

Du kan også læse mere om programmet hos SMV:Eksport – det er også her, du finder ansøgningsskema mv.