Den nuværende situation

For at få et overblik over den aktuelle situation blandt kommunens virksomheder har vi bedt deltagerne i undersøgelsen om at angive hvilke udfordringer de har oplevet de seneste 6 måneder. Ikke overraskende svarer halvdelen, at den internationale spændte situation har skabt udfordringer for deres virksomhed.

Det har bl.a. betydet et øget omkostningsniveau og knap halvdelen af virksomhederne har varslet prisstigninger overfor deres kunder og næsten hver tredje virksomhed har været udfordret af vigende afsætning på grund af stigende inflation.

Omsætning og resultat

Heldigvis svarer næsten tre-fjerdedele af virksomhederne, at de har oplevet en omsætning og et resultat, der har været som forventet eller bedre i forhold til deres forventninger for 6 måneder siden, mens tæt på en fjerdedel af virksomhederne har oplevet en omsætning og et resultat, der har været dårligere end forventet.

Investeringer
Hver tiende virksomhed svarer, at udviklingen i de investeringer der er foretaget i virksomhederne, har været dårligere end forventet, mens 5% har oplevet en positiv udvikling.

Forventninger til de kommende 6 måneder

Mere end hver tredje virksomhed forventer, at den usikkerhed der følger med bl.a. krigen i Ukraine, fortsat vil påvirke deres mulighed for vækst i de næste 6-12 måneder.

Omsætning og resultat
På trods af udfordringerne tror mere end hver fjerde virksomhed dog på en positiv udvikling i omsætningen og i virksomhedens resultat. Lidt under en tredjedel forventer at deres omsætning og resultat vil være mindre, hvilket måske hænger sammen med at hver tredje virksomhed i de næste 6-12 måneder fortsat forventer udfordringer bl.a. i form af vigende afsætning på grund af stigende inflation og stigende transportomkostninger.

Investeringer
Fremadrettet svarer 16% at de forventer en positiv udvikling i investeringerne, mens 21% giver udtryk for, at de forventer et fald.

Eksport
6% forventer at eksporten kommer til at fylde mere de kommende seks måneder.

Grøn omstilling og arbejdskraft
Næsten hver femte virksomhed forventer at møde krav fra kunderne om grøn omstilling og bæredygtighed og hver tiende virksomhed vurderer, at de vil blive endnu mere udfordret i rekrutteringen af kvalificeret arbejdskraft.

Ovenstående er erhvervsbarometerets overordnede resultat, der viser nogle klare tendenser på tværs af brancher. Vi ved dog, at brancher påvirkes forskelligt og vil benytte det bagved liggende datamateriale til at klarlægge de områder, hvor vi som erhvervsforening kan påvirke virksomhedernes vilkår bedst muligt.

Om undersøgelsen

På vegne af Billund Erhverv har Dansk Erhvervsfremme gennemført undersøgelsen i perioden 15. november– 29. november 2022.

Spørgeskemaundersøgelsens data er indsamlet via e-mail udsendt til virksomheder med adresse i Billund Kommune. 1.122 virksomheder modtog spørgeskemaet, hvoraf 17% svarede.