Efter 40 år hos Billund Trav, som skulle lukke med udgangen af 2021, besluttede deres bogholder Susanne Møbjerg, at starte som selvstændig med sit eget firma – Møbjerg Regnskab.

Susanne Møbjerg kunne have fortsat med samme jobfunktion som fuldtidsansat ved Dansk Hestevæddeløb, men hun kunne se nogle muligheder i markedet og havde lyst til at tage udfordringen op, og starte sin egen virksomhed på baggrund af erfaringer fra sin mangeårige ansættelse Billund Trav.

Virksomheden blev etableret i oktober 2020, og kundegruppen er typisk mindre og mellemstore virksomheder, som ønsker hjælp til bogføring, regnskab og andre administrative opgaver i forhold til fx løn, budgetopfølgning, indberetninger til det offentlige mv.

“Kundegruppen tæller mange forskellige typer af virksomheder, som fx håndværkere, detailhandel, sportsforeninger og forsyningsvirksomhed. Der er både tale om etablerede virksomheder og nystartede, som har brug for hjælp og rådgivning” siger Susanne, der også har stadig har forretningsmæssig relation til aktørerne i travverdenen.

Dansk Travsport Centralforbund med hovedorganisation i København er en af kunderne hos Møbjerg Regnskab, der er et godt eksempel på en spin off virksomhed, der baserer sig på ejerens brancheerfaring.

“I mange mindre virksomheder er der et stort behov for at kunne koncentrere sig om kerneopgaven, fx ved at få forskellige administrative opgaver løst af andre. Hos Møbjerg Regnskab er der mulighed for at købe sig til denne hjælp på en fleksibel måde, som kan tilpasses behovene i den enkelte virksomhed” udtaler Susanne og fortsætter “I nogle virksomheder kan der være behov for fast hjælp en dag om ugen, mens der er andre virksomheder blot, er behov for hjælp nogle få timer om måneden”.

Susanne har ikke gjort noget særligt for at markedsføre virksomheden, alligevel har der fra starten været god tilstrømning af kunder, og medio 2021 blev den første fuldtidsmedarbejder ansat. Det er en medarbejder, som Susanne allerede kendte godt fra sit tidligere job og som også har erfaring fra Billund Trav.

Der er stor efterspørgsel efter de ydelser, som leveres af Møbjerg Regnskab, og mængden af kunder kunne nemt øges, men det ville kræve ansættelse af flere medarbejdere. Det er en strategi, som Susanne bevidst har fravalgt, da det ville ændre hendes egen rolle i virksomheden, så det i højere grad var en ledelsesfunktion, som hun skulle varetage. Det har ikke interesse. Hun vil også ud til kunderne og være med til at løse de mange forskellige dagligdags regnskabsmæssige og administrative opgaver, som de ønsker hjælp til.

Det vigtigt for Susanne Møbjerg at hun kan stå inde for den kvalitet, der leveres til kunderne, og hun siger “Det kan jeg i dag, hvor jeg har fuld tillid til Sanne Jensen, der er ansat”.

Endelig prioriterer Susanne, at hun har en høj grad af fleksibilitet, så der er god balance mellem arbejde og samvær med familie og andre private gøremål.

Susanne oplever, at der er masser af firmaer, som ønsker hjælp til regnskab og andre administrative opgaver, så hun kan kun opfordre til, at flere med en baggrund som hendes, griber chancen og starter selv.

Vil du vide mere om spin off kan du kontakte forretningsudvikler Susanne Gren Svendsen på sgs@billunderhverv og tlf.: 9282 6965