Billund Kommune scorer højt på den oplevede livskvalitet blandt dets indbyggere

I de seneste seks år har Realdania og Videnscentret Bolius udgivet en rapport om ’Danskerne i det byggede miljø’, som bygger på en større spørgeskemaundersøgelse. Der spørges bl.a. ind til hvor tilfredse vi er med vores naboskab, og om vi vil anbefale området til en ven eller kollega – begge spørgsmål som Billund kommune scorer højt på.

Til trods for at danskernes oplevede livskvalitet generelt er faldet, brager Billund Kommune ind i top 5 over kommuner med høj livskvalitet – sidste år kunne kommunen end ikke findes i top 20. Fælles for næsten alle kommuner, der befinder sig i top 10 er at det, er mindre samfund eller endda det, vi betegner som udkantsdanmark. Det er således ikke i storbyen, indbyggerne oplever at have den højeste livskvalitet.

81% af de adspurgte i Billund kommune er enige eller delvis enige i udsagnet ’Jeg er stolt af det område jeg bor i’ og de vægter tryghed og adgang til naturen højt.

Bosætningskoordinator Marianne Thomsen genkender dette billede fra de henvendelser, hun får fra potentielle tilflyttere, som netop lægger vægt på, at deres børn kan færdes sikkert på legepladserne, og at der er grønne områder tilgængelige.

“Jeg hører ofte som begrundelse for at flytte til Billund Kommune, at folk ønsker at flytte tættere på deres arbejdsplads og derved spare tid på transport”, siger Marianne Thomsen. I undersøgelsen spørges også ind til, hvad der ville kunne få folk til at flytte igen, hvortil de hyppigste svar er ændrede familieforhold og økonomi, som ofte hænger sammen med jobsikkerhed.

Dette understreger vigtigheden af både at have de boliger, som efterspørges (også i tilfælde af f.eks. skilsmisse) OG have mange forskellige virksomheder i kommunen, så vi ikke nødvendigvis mister borgere, hvis enkelte virksomheder skærer ned i bemandingen.

Hent hele rapporten her