Som en del af DI’s årlige Erhvervsvenlighedsundersøgelse har der i 2023 været et øget fokus på international arbejdskraft i en erkendelse af, at denne har stigende betydning for bl.a. virksomhedernes mulighed for vækst. Manglen på kvalificeret arbejdskraft, såvel faglært som højt specialiseret, angives af mange virksomheder som den største hindring for at vækste og virksomhederne ønsker, at kommunerne skal have fokus på dette.

Hos Billund Erhverv har vi også stort fokus på tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft såvel ved at synliggøre de mange muligheder for job, der er i kommunen for studerende gennem f.eks. Billund KarriereTour Tech og Billund KarriereTour Turisme og gennem Bosætningskoordinator Marianne Thomsens daglige arbejde med give håndholdt hjælp til virksomhedernes nyansatte fra nær og fjern. Specielt de internationale medarbejdere har brug for hjælp i processen med at flytte til Danmark og navigere i det danske system, men også virksomhederne kan få hjælp i denne proces. Og vi glæder os over, at virksomhederne i Billund Kommune udviser stor tilfredshed med den service, der findes i Billund Kommune.

I Billund Kommune er 15% af lønmodtagerne internationale til sammenligning med et landsgennemsnit på 12%, og vi er kun lige under Københavnsområdet, hvor 16% af lønmodtagerne er internationale. Det er en udvikling fra 6% i 2012 til 15% i 2023, og der er intet der tyder på, at denne udvikling stopper her. ’Jeg oplever, at flere både mindre og mellemstore virksomheder kontakter mig, fordi de enten overvejer eller har ansat medarbejdere fra udlandet’ udtaler Marianne Thomsen, ’..og mange kommer hertil med deres familie’. Ofte er medarbejderne blevet henvist til bosætningskoordinatoren gennem netværk på arbejdspladsen, men der er også lokale virksomheder, der booker en tid til deres nyansatte internationale medarbejdere, så snart de er på vej til Danmark, så de kan få en god start i Billund Kommune – og dermed forhåbentlig vælger at blive.