Billund Handelsforening og Grindsted Handel gik for 2 år siden, sammen om et fælles elektronisk gavekort, som kan bruges i godt 50 forretninger i de 2 byer.

Jonas Pedersen er indehaver af tøjbutikken Hr. P i Grindsted, og han er også en af hovedkræfterne bag Gavekortet Billund-Grindsted. Jonas mener, at der er gode fordele ved fx at give gavekortet som personalegave her til jul. “Modtageren af Gavekortet har mulighed for at bruge det, stort set som man har lyst til, der er jo efterhånden ikke noget, man ikke kan købe med kortet. Det er en rigtig attraktiv gave at få, da man kan bruge det i så mange forskellige forretninger – og det er blevet rigtig godt, efter at Billund Handelsforening kom med for godt 2 år siden.”

Samarbejde mellem Grindsted Handel og Billund Handelsforening

Det var Grindsted Handel, der for 5-6 år siden investerede i et fælles elektronisk gavekort til butikkerne i Grindsted. Man kunne med denne løsning slippe for en del administration, og det viste sig, at det var en løsning, der fungerede rigtig godt. “Vi kunne hurtigt se, at Gavekortet var populært. Tidligere havde vi almindelige pap gavekort, og det fungerede helt ok, men det var også tungt for butikkerne at håndtere” fortæller Jonas Pedersen og fortsætter: ”Med den elektroniske løsning via NETS er det blevet meget nemt for butikkerne at styre, og der er mange fordele ved denne løsning, men vi var selvfølgelig geografisk bundne til butikkerne i Grindsted. I forbindelse med nogle andre møder med Torben Christiansen fra Billund Handelsforening kom Gavekortet på banen, og ret hurtigt fik vi etableret et samarbejde, så butikkerne i Billund også blev koblet på.”

”Du er med Gavekortet ikke bundet til én butik,” forklarer Jonas “Når du har slået hul på dit gavekort, er du ikke tvunget til at bruge resten af beløbet i samme butik. Sådan var det i gamle dage. Men med Gavekortet kan du frit handle i alle handelsstandsforeningernes medlemsbutikker indtil der ikke er flere penge på kortet – og du kan også bruge helt små beløb lige indtil den sidste krone.”

Udvikling af byernes handel og forretningsmiljø

Hvis en virksomhed vælger at give de ansatte Gavekortet i julegave, gavner det også lokalområdet. Jonas Pedersen forklarer hvorfor: “Når man giver Gavekortet til sine ansatte, kommer pengene ud at arbejde i det lokale miljø, det giver flere folk i gaden og øger omsætningen i de lokale forretninger. Det vil alt sammen være med til at udvikle byernes handel og forretningsmiljø – man kan sige, at Gavekortet vil være med til at sende virksomhedens ansatte ned i de lokale butikker, og så er det så vores ansvar at sørge for, at kunderne bliver tilfredse og går glade herfra.”

Gavekortet Billund-Grindsted løber i 3 år, dvs. at man har 3 år til at indløse beløbet, så der er god tid.

Hvis man som virksomhed ønsker at bestille Gavekortet til sine ansatte, skal man kontakte kassereren hos Grindsted Handel på kasserer@grindstedhandel.dk.

Gavekortet udstedes på min. 100 kr. og max. 3.000 kr.

Læs mere om Gavekortet her

Skatteregler

Vær opmærksom på gældende skatteregler i forbindelse med gavekort som personalegave.


Er du som virksomhed interesseret i vækst og udvikling, er der nu mulighed for gratis hjælp og sparring fra Det Syddanske EU-kontor og Billund ErhvervsFremme i form af et innovationstjek.

Innovationstjekket, der er gratis, er udformet som en workshop, bygget op om en spørgeramme på 50 spørgsmål inden for 6 temaer, som virksomheden gennemgår sammen med Jesper V. Hansen fra Det Syddanske EU-Kontor og Stine Høgholt fra Billund ErhvervsFremme.
Derefter udarbejdes en rapport via et benchmarkingsystem, der fortæller, hvor virksomheden skal fokusere på at udvikle sig, eller hvor der er plads til forbedring. Til sidst bliver der sparret og rådgivet omkring resultaterne fra spørgerammen og selvfølgelig den videre udvikling af virksomheden.

De 6 temaer spørgerammen tager udgangspunkt i er:

  • Innovationskultur
  • Forretningsforståelse
  • Strategi
  • Struktur
  • Kapacitet og ressourcer
  • Innovationsprocesser

Innovationstjekket vil typisk involvere 2-5 nøglemedarbejdere og vil indeholde en 3-timers workshop og efterfølgende en fælles gennemgang af rapporten.

Man vil som virksomhed med fordel kunne bruge workshoppen som et supplement eller alternativ til strategidagen.

Har du interesse i ovenstående, kontakt da Stine Høgholt, sth@billunderhverv.dk; tlf. 9282 6965