I 2018 studerede Mads Kejlberg til ingeniør på VIA University College i Horsens. Skolen deltog samme år i Billund KarriereTour TECH, der på det tidspunkt stadig gik under navnet Billund Tech Tour.

Et af de steder Mads skulle besøge denne dag, var Davinci 3D i Billund, og det besøg endte med at komme til at betyde rigtig meget for hans karriere og bopæl.

“Året efter besøget i Billund skulle vi til at søge praktikplads, og så kunne jeg huske at det var rigtig fedt hos Davinci sådan rent teknologisk” kommer det fra Mads Kejlberg, som fortsætter med et smil “Jeg havde selv en sund interesse for 3D print og havde bygget min egen printer derhjemme og sådan nogen ting, og så blev jeg enig med mig selv om at jeg ville søge praktikplads her – og det fik jeg så. Det endte med at blive rigtig godt! Jeg fik lov til at prøve en masse forskellige ting – lige fra at deltage ved kundebesøg til decideret ingeniørarbejde.”

Da Mads startede sin praktikperiode hos Davinci 3D skete det næsten samtidig med, at der kom et spring i den teknologiske udvikling i 3D print. Industrien begyndte i højere grad at bruge 3D print, men der var endnu ikke mange udbydere af 3D print i high end kvalitet, der var faktisk kun 3 større udbydere her i Danmark. Mads Kejlberg forklarer: “Der var mange der tilbød FDM print som man også kender fra skoler, de har en masse printere stående, som bare kører hele tiden, så det er svært at konkurrere med. Hos Davinci, fokuserede vi på de dyrere løsninger, der kræver lidt mere kapital og koncentrerede os om serieproduktion fremfor kun prototyper.”

Da Mads er færdig med sin praktikperiode, bliver han tilbudt et studentermedhjælperjob, hvor han får en computer med hjem, og kan hjælpe med diverse konstruktionsopgaver hjemmefra imens har gør sin uddannelse færdig. “Der sker så det, at den ingeniør der sidder i virksomheden stopper, og så ender det med at de fleste konstruktionsopgaver ryger til mig, samtidig med at jeg er ved at skrive min bachelor, så jeg fik en del arbejde ved siden af mit studie.” siger Mads, og uddyber: “Det gjorde jo så at jeg fik slået hul på en del gode projekter og fik gang i forskellige kunder, dernæst lå det lidt i kortene at jeg efter afsluttet uddannelse skulle komme ud til Davinci 3D for at starte ingeniørafdelingen ordentligt op igen.”

Davinci 3D var i mellemtiden blevet en del af SP Group, og det var oplagt at Billund virksomheden ville komme til at fungere som SP Groups udviklingshus, Mads Kejlberg fortæller om ændringerne: “Vi skulle igen til at have flere ingeniører i huset, og vi har så fået lidt forskellige ansatte med specialer inden for plast, konstruktion og beregninger.”

I dag sidder Mads Kejlberg som teamleder hos Davinci 3D og han har været med til at rekruttere nye medarbejdere i forbindelse med Billund KarriereTour.

Han anbefaler andre tech virksomheder at tilslutte sig Billund KarriereTour: “Hvis man står og skal rekruttere, eller måske bare vil gøre opmærksom på sin virksomhed overfor relevante studieretninger, er Billund KarriereTour virkelig godt. Man kommer i kontakt med unge, der lige straks er færdige med deres uddannelse og som er sultne efter gode jobs. Det er rigtig godt.”

Mads Kejlberg er sikker på at han er landet det rigtige sted, og han besluttede i sommers sammen med familien at flytte til Billund.

“Jeg lå og pendlede frem og tilbage mellem Horsens og Billund, og i takt med at jeg fik større ansvarsområder, blev der også lagt lidt flere timer på arbejdspladsen. Det blev svært for mig at føle at jeg var nok til stede derhjemme, godt nok var jeg på når jeg så kom hjem, men når der så kun er halvanden time inden ungerne skal sove, så er det jo ikke meget man får ud af det.” kommer det fra Mads. “Billund er jo en by med mange arbejdspladser, og det var med til at vi turde at flytte hertil. Min kone er lige nu på barsel med den mindste, men hun har allerede et job i sigte. Og så er Billund jo en fantastisk by for børnene – de er faldet hurtigt til, og når børnene først er faldet til, så er det også nemmere for os voksne at få vores liv til at fungere.”

“Og så har der jo næsten lige været Halloween!”. Mads lyser op i et bredt smil: “Det må man nok sige – her i Billund går man virkelig op i Halloween. Fordi der i Billund bor så mange internationale, er der flere der går op i det. Det var altså lidt af en oplevelse at have den store dreng med ude og rasle, selvom han godt nok blev lidt forskrækket en gang imellem – det var en kæmpe oplevelse.”

Billund KarriereTour arrangeres af Billund Erhverv og afholdes hvert efterår. Der er 2 spor i Billund KarriereTour, hhv TECH, som henvender sig til studerende indenfor tech branchen, og TURISME, som er målrettet studerende indenfor oplevelsesindustrien.

Vil du vide mere om Billund KarriereTour kan du kontakte Marianne K. Thomsen fra Billund Erhverv på mkt@billunderhverv.dk og 2269 2498.

Som en del af DI’s årlige Erhvervsvenlighedsundersøgelse har der i 2023 været et øget fokus på international arbejdskraft i en erkendelse af, at denne har stigende betydning for bl.a. virksomhedernes mulighed for vækst. Manglen på kvalificeret arbejdskraft, såvel faglært som højt specialiseret, angives af mange virksomheder som den største hindring for at vækste og virksomhederne ønsker, at kommunerne skal have fokus på dette.

Hos Billund Erhverv har vi også stort fokus på tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft såvel ved at synliggøre de mange muligheder for job, der er i kommunen for studerende gennem f.eks. Billund KarriereTour Tech og Billund KarriereTour Turisme og gennem Bosætningskoordinator Marianne Thomsens daglige arbejde med give håndholdt hjælp til virksomhedernes nyansatte fra nær og fjern. Specielt de internationale medarbejdere har brug for hjælp i processen med at flytte til Danmark og navigere i det danske system, men også virksomhederne kan få hjælp i denne proces. Og vi glæder os over, at virksomhederne i Billund Kommune udviser stor tilfredshed med den service, der findes i Billund Kommune.

I Billund Kommune er 15% af lønmodtagerne internationale til sammenligning med et landsgennemsnit på 12%, og vi er kun lige under Københavnsområdet, hvor 16% af lønmodtagerne er internationale. Det er en udvikling fra 6% i 2012 til 15% i 2023, og der er intet der tyder på, at denne udvikling stopper her. ’Jeg oplever, at flere både mindre og mellemstore virksomheder kontakter mig, fordi de enten overvejer eller har ansat medarbejdere fra udlandet’ udtaler Marianne Thomsen, ’..og mange kommer hertil med deres familie’. Ofte er medarbejderne blevet henvist til bosætningskoordinatoren gennem netværk på arbejdspladsen, men der er også lokale virksomheder, der booker en tid til deres nyansatte internationale medarbejdere, så snart de er på vej til Danmark, så de kan få en god start i Billund Kommune – og dermed forhåbentlig vælger at blive.

Den 26. oktober blev der afholdt Billund KarriereTour TECH, hvor knap 250 studerende fra VIA Aarhus, VIA Horsens, SDU, Aarhus Universitet, Erhvervsakademi Dania, EASV, Rybners, UCL og Erhvervsakademi Midtvest besøgte 8 virksomheder i Billund kommune.

Den 9. november var det så oplevelsesindustriens tur, da 250 studerende fra Erhvervsakademi Aarhus, Erhvervsakademi Dania, UCL og Erhvervsakademi SydVest deltog i Billund KarriereTour TURISME.

Det var nogle fantastiske dage, hvor interessen og entusiasmen hele tiden hang i luften – man kunne virkelig mærke de studerendes begejstring for deres fag.

Om eftermiddagen mødtes alle hos hhv. Billund Erhverv (TECH) og LEGO House (TURISME), hvor der var planlagt en lille time med minimesse, hvor virksomhederne var repræsenteret med en stand, så de studerende kunne få afklaret de sidste spørgsmål, og få skabt kontakt til mulige kommende arbejdsgivere.

Det siger de studerende
Valdemar Sommer

Maskiningeniør – VIA Horsens

”Det var en rigtig fin dag. Jeg har fået snakket med flere af virksomhederne her til sidst, og har fået gode ideer til fremtidige projekter.”

Tippi Lyndrup

Maskiningeniør – Aarhus Universitet

”Det var super spændende at se forskellene mellem de mindre virksomheders produktionsapparat og så LEGO, og så var det fedt med samling her til sidst, hvor man kunne snakke med virksomheder og andre studerende.”

Ahmad Ismael

Produktionsteknolog – EAMV Herning

”Det var en interessant tur rundt til de forskellige virksomheder, og der var rigtig meget information – og så er det ret fedt at snakke med virksomhederne til sidst.”

Nadja Blytner

Serviceøkonomi – Aarhus Erhvervsakademi

”Det var fedt at mærke at virksomhederne gik op i det og virkelig gerne vil have at vi kommer til dem, og det var virkelig fedt at der var en del fagtermer vi kunne forstå. Og så var det hyggeligt at få et kig bag kulisserne”

Andreas V Knudsen

IHM studerende – UCL

”Man fik masser af informationer og indblik man normalt ikke får, og så var der gode indblik i historien. Virksomhederne var gode til at svare på spørgsmål.”

Virksomhederne de studerende besøgte var:

Billund KarriereTour TECH
Anmasi, Billund Aquaculture, C.K. Produktion, Davinci 3D, HN Group, LEGO, Stansomatic og Zebicon.

Billund KarriereTour TURISME
LEGOLAND, LEGOLAND Hotel, Lalandia og LEGO House.

Billund KarriereTour arrangeres af Billund Erhverv og støttes af Billund Kommune og Ole Kirk’s Fond.

Hvis du har spørgsmål til det organisatoriske omkring Billund KarriereTour kan du kontakte Marianne K. Thomsen på mkt@billunderhverv og 2269 2498.

Et samarbejde mellem en række lokale virksomheder, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Vejle og Billund Erhverv har resulteret i et nyt uddannelsesforløb i Billund.

Billund kommune har en stor koncentration af aktører indenfor service-, hotel, og turismebranchen, det førte til idéen om at skabe et målrettet uddannelsesforløb for både at styrke medarbejdere og virksomhederne.

Uddannelseschef Leif Bojesen fra UCL forklarer hvordan samarbejdet kom i stand: “Under overskriften ’Livslang læring’ arbejder vi hele tiden på at udvikle vores undervisningsformater, så de er tilpasset erhvervslivet og de studerende. Vi vil gerne kunne tilbyde fleksibel opkvalificering i forhold til krav og ønsker.” Efter at have deltaget i Billund KarriereTour TURISME tog Leif Bojesen kontakt til Billund Erhverv for at drøfte mulighederne for etableringen af målrettede uddannelser indenfor turisme- og oplevelsesområdet i kommunen. “Vi blev enige om, at første skridt måtte være at tage kontakt til nogle af aktørerne inden for branchen, og det blev meget positivt modtaget – vi har skabt en model, hvor undervisningen kan tilrettelægges således, at det er muligt for medarbejdere at uddanne sig, samtidig med at de varetager deres job” slutter Leif Bojesen.

“Vi er utroligt glade for at virksomheder ser positivt på muligheden, og vi ser det som en fantastisk mulighed for vores virksomheder til både at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere” siger direktør for Billund Erhverv Marie Skov Lillelund, og fortsætter “Det er ønsket, at der på sigt kan udbydes både Serviceøkonomuddannelse og Akademiuddannelse i service og oplevelser.”

Uddannelserne bliver udbudt som enkeltfag for at sikre størst mulig fleksibilitet i forløbet. Planlægning og gennemførelse sker i tæt dialog med virksomhederne, så perioder med lavsæson og lukkeperioder kan udnyttes bedst muligt – fx til videre uddannelse af medarbejdere.

Det første hold studerende i faget ’Service’ startede undervisningen på Hotel Refborg i Billund mandag den 6. november, og de vil have fuldendt forløbet med en eksamen i december.

Lalandia i Billund er en af de virksomheder, der har tilbudt sine medarbejdere efteruddannelse, og HR manager Lene Stejnicher er ikke i tvivl om værdien: “Vi ser det som et led i karriereplanen for vores dygtige medarbejdere – vi vil gerne fastholde dem hos os, og derfor er det vigtigt at vi kan tilbyde dem dygtiggørelse og udvikling af kompetencer. Uddannelsesmodellen, som er skabt via dette samarbejde er helt optimal, både i forhold til fleksibilitet og indhold.”

Udover Lalandia har også Hotel Hedemarken og LEGOLAND Hotel medarbejdere med på det første hold.

Billund Kommunes borgmester hilser samarbejdet med UCL Vejle velkommen.

”Jeg er optaget af, at vi stiller de rigtige rammebetingelser til rådighed, så vi understøtter vokseværket hos vores dynamiske erhvervsliv. I den forbindelse er det vigtigt, at vi samarbejder på tværs, og jeg er sikker på, at vi sammen med UCL Vejle kan opnå vigtige indsigter, som vi kan bruge til at styrke rammebetingelserne for at drive virksomhed i Billund kommune”, siger Stephanie Storbank.

Søren Christensen er indehaver af virksomheden StrokeImaging Solutions ApS, og for et år siden besluttede han sammen med sin familie at flytte fra Sverige til Danmark. De valgte at købe bolig i Billund, og vi kunne godt tænke os at vide, hvorfor det netop var Billund, der blev udset som deres nye hjemkommune.

Søren Christensen startede med at læse medicin i 1996, efter godt 3 år i medicinstudiet, så han et opslag, hvor man søgte ingeniørstuderende. “Det var sådan en plakat ligesom We Want You, og jeg tænkte, at det kunne da være meget sjovt at høre om – og for nu at gøre en lang historie kort, ja så skiftede jeg de sidste 3 år i medicinstudiet ud med 2 år på ingeniøruddannelsen.” udtaler Søren, og fortsætter: “Tit er det jo sådan med den type arbejde jeg laver, at ingeniørerne har svært ved at forstå det medicinske i det, og omvendt har læger svært ved det tekniske på det laveste niveau.”

Det giver Søren en helt klar fordel, fordi han har viden fra begge verdener, og altså både kan forstå lægernes videnskabelige artikler og det tekniske i programmeringen.

Derudover har Søren lavet Ph.d. på Center For Integrativ neurovidenskab på Aarhus Universitetshospital, han fortæller: “Når man tager en ph.d., vil de jo gerne have, at man rejser et år ud – så jeg tog til Australien og endte på en afdeling, hvor de lavede noget med stroke, altså blodpropper i hjernen.”, han fortsætter: “Det endte med, at jeg fik arbejde på afdelingen, mens jeg stadig arbejdede på min ph.d., som en slags forskningsingeniør – Jeg gjorde ph.d.’en færdig og blev hængende i Australien, hvor jeg beskæftigede mig med kliniske studier, indtil vi flyttede til USA i 2012.”

Efter 7 år i USA ville Søren Christensen og hans hustru gerne flytte til Danmark, men da hustruen er fra Australien, gælder der nogle meget stramme regler ift. at bosætte sig i landet. “Det er svært for ikke EU borgere at få lov til at komme ind i Danmark, men heldigvis kan man bruge de lempeligere EU regler i resten af Europa” kommer det fra Søren. “Derfor valgte vi at flytte til Sverige, hvor jeg så også startede selvstændigt som konsulent.”

Sidste år havde de så mulighed for at rykke til Danmark, og da Søren Christensens mor bor i Vejle, var det nærliggende at finde noget i nærheden.

3 afgørende ting

Det var 3 helt konkrete ting der gjorde, at Søren Christensen og hans familie valgte at komme til Billund. “Den Internationale skole var helt central – det var helt klart den, der gjorde udslaget.” Han fortsætter: “Så kunne man i Billund også købe et hus, der var til at betale, dvs. huspriser, der ikke var stukket helt af, og sidst men ikke mindst at der er internationale i området, så der var nogen at komme i kontakt med for min kone, der jo er australier. Det var de 3 ting, der helt klart afgjorde det.”

Da familien så ankom til Billund, dukkede der flere unikke kvaliteter op, som Søren gerne vil fremhæve: “Da vi så kom til Billund, var det over forventningerne på alle områder! Alt er tæt på, alt er jo kun 5 minutter væk… Det er jo svært at finde en ting, der ikke tager 5 minutter at køre ned til.” og så tilføjer han med et smil: “ Og så har man lufthavnen lige om hjørnet, så man hurtigt kan komme til en større by, hvis det er det man savner – min kone er jo mest til storbyer, så…”

Søren Christensen fremhæver også én ting, der er helt unik for Billund: “Den internationale kultur i Billund er rigtig god. Både via Den Internationale Skole, hvor man hurtigt opbygger et netværk med andre forældre, og det internationale community, der er i Billund. Man kommer hurtigt i kontakt med andre fra det internationale miljø – der er en super integrationskultur i byen, hvilket er rigtig fedt i forhold til at komme i kontakt med andre. Det havde vi ikke forventet i en by af Billunds størrelse.”

Om StrokeImaging Solutions

StrokeImaging Solutions er en virksomhed, hvor Søren via software hjælper med at afsløre blodpropper i hjernen. Han forklarer: “Når man får symptomer på en blodprop i hjernen, handler det om, at blive behandlet så hurtigt som muligt. Under denne behandling får man taget nogen billeder af hjernen for at finde ud af, om det er en blodprop eller en blødning.” han fortsætter: “I dag er det generelt sådan, at hvis man kommer på hospitalet mange timer efter at blodproppen opstod, så kræves der specielle scanninger for at være sikker på, at man kan have gavn af behandlingen. Desværre er det ikke sådan, at man bare kan se på scanningen om patienten skal have gavn af behandlingen, der skal først laves en analyse, og det er det, jeg laver – jeg udvikler softwaren som analyserer og billedbehandler skanningerne.”

StrokeImaging Solutions blev medlem af Billund Erhverv tidligere i år, da Søren Christensen ser muligheder i erhvervsnetværket: “Når man sidder alene på et lille kontor, møder man ikke så mange andre erhvervsdrivende, derfor er det for mig rigtig godt at være med i et netværk, hvor det er muligt at møde andre, man kan sparre med – Det er måske nok svært at finde nogen specifikt fra min branche, men det kunne jo være, hvis man ville i gang med noget internet, web, AI eller lignende.” Slutter Søren.

Billund Erhvervs bosætningskoordinator Marianne K. Thomsen hjælper tilflyttere på plads i Billund kommune, og er altid klar til at besvare spørgsmål om alt lige fra kommunal affaldssortering over skoler og daginstitutioner til ledige boliger og huse til salg.

Kontakt Marianne på mkt@billunderhverv.dk og 2269 2498.

Kurt Andersen, Camilla Andersen Bojsen og Lucas Rosenhøj Tindbæk tog sidste år beslutningen om at kaste sig ud i etableringen af et nyt uafhængigt ejendomsmæglerfirma i Billund kommune.

En tur i boblebadet under et sommerhusophold lagde kimen for etableringen af BoGodt mægleren, Kurt Andersen forklarer med et smil: “Vi er på en familietur i et sommerhus – jeg er Camillas onkel og Lucas er hendes paplillebror – vi sidder en aften i boblebadet i Blåvand, og så kommer det ligesom op, at Camilla og Lucas har tænkt på et eget ejendomsmæglerfirma, og så sagde jeg: Det der skal jeg lige høre lidt mere om.” og han fortsætter: “Camilla var på det tidspunkt i gang med en anden uddannelse, Lucas var i gang med mægleruddannelsen og jeg sad i et ganske udmærket job. Så de skulle være færdige med deres uddannelser, og jeg skulle ud af min daværende stilling. Så fra de første snakke i boblebadet til vi åbnede her i marts 2023 går der godt halvandet år.”

Ikke en del af en kæde

BoGodt mægleren er ikke del af en større kæde, men er helt uafhængig, og der har på intet tidspunkt været tvivl om, at det var det man ville. “Det tog os kun en halv time at beslutte, at vi skulle være uafhængige” kommer det fra Kurt, og Camilla tilføjer: “Der er selvfølgelig mange fordele ved at være en del af en kæde, men som uafhængig har du frihed til selv at styre din virksomhed. Lucas og jeg har begge været tilknyttet større kæder, så vi kender fordele og ulemper på godt og ondt – så vi besluttede hurtigt, at vi ville have vores egen stil og gøre tingene på vores måde.”

Netop det at kunne gøre tingene som man selv vil, er en af BoGodt mæglerens helt store styrker. Stærkt lokalkendskab og den personlige dialog under hele hussalget er grundpiller i virksomheden, og så er det vigtigt for trekløveret at være nede på jorden og i øjenhøjde med kunderne.

“Lucas og Kurt har faktisk haft arbejdstøj på, og været ude ved en kunde for at shine have og bolig op, da kunden ikke selv havde kræfterne til det” kommer det fra Camilla Andersen Bojsen, og Kurt Andersen tilføjer grinende: “…og Lucas har sågar givet en kunde et kram allerede ved første besøg – han har en fantastisk evne til at vade ind i folk med træsko på.”

Når man elsker sit arbejde

Der er ingen tvivl om at de 3 mæglere brænder for det de laver. De stråler af stolthed og entusiasme, når de snakker om deres virksomhed og branchen generelt. For Lucas Rosenhøj Tindbæk er det en drøm, der er gået i opfyldelse. “I 7. klasse, da alle de andre drenge ville være fodboldspiller eller sådan noget, drømte jeg om at blive ejendomsmægler. Jeg har en kæmpe interesse for boliger, og så elsker jeg simpelthen at få lov til at sælge en bolig.” han fortsætter: “En bolig er jo et hjem for sælger, så det er vigtigt at man har empati, og formår at sætte sig i sælgers sted – for mange er det jo rigtigt svært at sælge et hus, man har boet i i mange år.”
Kurt tilføjer: “Vi har eksempler på, at nogen vi har solgt hus for stadig kontakter os eller kigger forbi med et stykke kage – vi har simpelthen fået et venskabeligt forhold til flere kunder. Det er simpelthen så dejligt, og det bekræfter os i, at vi gør noget rigtigt.”

BoGodt mægleren er ikke bange for at afprøve noget nyt og følge med i udviklingen, Lucas Rosenhøj Tindbæk uddyber: “Der sker mange ting omkring os, og vi prøver at følge med, og finde ud af hvad der virker for os og hvad ikke. Fx de forskellige sociale medier, hvor der jo er dukket nye platforme op… Vi har mødt flere fra branchen, der siger til os, at i skal gøre det på den og den måde – men vi kan godt lide at gøre tingene på en anden og knap så konservativ måde. Vi bestemmer selv hvordan vi skal markedsføre vores boliger, og det synes jeg er befriende. Vi holder trit med fremtiden, og det kommer til at gavne os.”

100 års lokalkendskab

Camilla, Lucas og Kurt tror 100% på, at BoGodt mægleren har en lys fremtid i Billund kommune. Kurt plejer at sige at de tilsammen har 100 års lokalkendskab, og det lille familiefirma har allerede nu godt gang i ordrebøgerne.

BoGodt mægleren fik hjælp til opstarten hos Billund Erhverv, hvor forretningsudvikler Marianne Hestbech Witte har haft virksomheden igennem et startup forløb. Kurt Andersen griner: “Marianne har hjulpet os rigtig meget, men hver gang vi har haft et møde med hende, går vi hjem med en masse nye opgaver under armen… det har simpelthen været rigtig godt.”
Lucas indskyder: “Vi benytter os også meget af arrangementerne og TOOL BOX’ene hvor vi henter inspiration og viden til især vores markedsføring.”

Går du også og tænker på at starte egen virksomhed, kan du kontakte vores forretningsudviklere Marianne Hestbech Witte på mhw@billunderhverv.dk og 4414 5550, og Paul Erik Hensgen på peh@billunderhverv.dk og 9215 0109.

Anesco er en engelsk virksomhed, der blev etableret i 2010, og de har i dag ca. 200 medarbejdere ansat i England. I starten var kerneproduktet solceller til hustage, men i dag er virksomheden koncentreret om udvikling og etablering af landbaserede solcelleparker og såkaldte batteriparker, hvor man kan opbevare strøm fra energinettet og levere den tilbage igen, når der er brug for den.

I Danmark er fokus i øjeblikket udelukkende på solcelleparker.

Nem tilgang, industri og og udvikling

Da Gert Vognstrup Kristensen skulle finde ud af hvor kontoret skulle ligge, kiggede han først og fremmest på det sydjyske: “Da Anesco skulle starte op i Danmark, skulle vi jo finde et sted, hvor vi ligesom kunne have en base, og jeg blev sat på opgaven med at finde en lokation til vores kontor. Jeg har tidligere haft kontor omkring hovedstadsområdet, men da vores kunder i Anesco typisk er landmænd o.lign., som jo befinder sig i landområder og ofte her i Jylland, så ville det være mest fornuftigt at finde et kontor i det jyske,” udtaler Gert og fortsætter: “Grunden til vi valgte Billund er, at vi gerne ville etablere os i en by, der ikke er alt for stor og som er nem at transportere sig ind til, det er den ene del – den anden del er, at Billund er et spændende sted, fordi der i forvejen er rigtig meget industri og meget udvikling. Derudover har Billund Erhverv været rigtig gode til at tage imod os, og det har bestemt været med til at vi valgte Billund fremfor andre omkringliggende byer”.

Hjælp at hente hos Billund Erhverv

Billund Erhverv hjalp Gert med at komme i gang med opstarten, og kunne også tilbyde ham et midlertidigt skrivebord. “Jeg kontaktede Billund Erhverv, og blev inviteret ind til en snak, hvor Billund Erhverv dels havde nogle gode tilbud til os, og dels tog rigtig godt imod os, og så havde de den mulighed at de kunne tilbyde os et midlertidigt sted at sidde her i opstartsfasen,” siger Gert og fortsætter: “Her er et rigtig godt miljø, hvor man føler, at der er nogen der ligesom hjælper og støtter, og der er nogen man kan snakke med. Så når man kommer som alene person med det her firma man skal i gang med, så er det rigtig rart med et sted, hvor der er flere mennesker omkring en.”

Gert Vognstrup Kristensen betegner, på trods af modervirksomhedens størrelse, sig selv som startupper: “Selvom Anesco jo kan anses for at være en større virksomhed, så begynder vi meget småt, når vi åbner i andre lande. Typisk er det en enkelt medarbejder, der står for en opstart. Vi har afdelinger i Holland, Irland, Tyskland og nu så også i Danmark – så selvom firmaet jo egentligt er stort, så sidder jeg helt alene i hverdagen, og har brug for den support og sparring jeg kan få via Billund Erhverv.”

Gert er meget glad for at valget faldt på Billund, som i hans optik er det perfekte sted for en Anesco filial. Det har også vist sig, at Billund Lufthavn er en kæmpe fordel ift. valget af Billund: “Vi bruger lufthavnen rigtig meget, og her er Billund Lufthavn utrolig nem at rejse fra og til” smiler Gert og fortsætter: “Det tager mig faktisk kun 30 minutter fra jeg forlader kontoret, til jeg står ude ved flyet, og det er jo også en kæmpe fordel.”

Er du en startup-virksomhed eller iværksætter kan du med fordel kontakte Billund Erhverv. Vi kan bl.a. tilbyde gratis forretningsudvikling, sparring og du har mulighed for at få et skrivebord i vores kontormiljø. Læs mere om vores iværksætterindsats her.

Du kan også kontakte vores forretningsudviklere Paul-Erik Hensgen på peh@billunderhverv.dk og 9215 0109 og Marianne Hestbech Witte på mhw@billunderhverv.dk og 4414 5550.

Billund Kommune scorer højt på den oplevede livskvalitet blandt dets indbyggere

I de seneste seks år har Realdania og Videnscentret Bolius udgivet en rapport om ’Danskerne i det byggede miljø’, som bygger på en større spørgeskemaundersøgelse. Der spørges bl.a. ind til hvor tilfredse vi er med vores naboskab, og om vi vil anbefale området til en ven eller kollega – begge spørgsmål som Billund kommune scorer højt på.

Til trods for at danskernes oplevede livskvalitet generelt er faldet, brager Billund Kommune ind i top 5 over kommuner med høj livskvalitet – sidste år kunne kommunen end ikke findes i top 20. Fælles for næsten alle kommuner, der befinder sig i top 10 er at det, er mindre samfund eller endda det, vi betegner som udkantsdanmark. Det er således ikke i storbyen, indbyggerne oplever at have den højeste livskvalitet.

81% af de adspurgte i Billund kommune er enige eller delvis enige i udsagnet ’Jeg er stolt af det område jeg bor i’ og de vægter tryghed og adgang til naturen højt.

Bosætningskoordinator Marianne Thomsen genkender dette billede fra de henvendelser, hun får fra potentielle tilflyttere, som netop lægger vægt på, at deres børn kan færdes sikkert på legepladserne, og at der er grønne områder tilgængelige.

“Jeg hører ofte som begrundelse for at flytte til Billund Kommune, at folk ønsker at flytte tættere på deres arbejdsplads og derved spare tid på transport”, siger Marianne Thomsen. I undersøgelsen spørges også ind til, hvad der ville kunne få folk til at flytte igen, hvortil de hyppigste svar er ændrede familieforhold og økonomi, som ofte hænger sammen med jobsikkerhed.

Dette understreger vigtigheden af både at have de boliger, som efterspørges (også i tilfælde af f.eks. skilsmisse) OG have mange forskellige virksomheder i kommunen, så vi ikke nødvendigvis mister borgere, hvis enkelte virksomheder skærer ned i bemandingen.

Hent hele rapporten her

Michael Tullesen fra MT Gulve & Gardiner A/S har sådan set altid været bevidst om affaldssortering og klimabelastning, men har også set begrebet ”grøn omstilling” som lidt abstrakt, og var ikke rigtig kommet i gang med at arbejde aktivt med det. Men som han konstaterer, er den grønne omstilling kommet for at blive.

“For mig startede det sådan set hos Billund Erhverv, hvor jeg var til møde i en helt anden sammenhæng – der kom vi til at snakke om det her med grøn omstilling. Kim Buchhave Søgaard var også til stede under mødet, og han fortalte om det samarbejde hans virksomhed har med Billund Erhverv omkring Grøn Kickstart. Nogenlunde samtidig skulle jeg sende tilbud til nogen kunder, hvor jeg skulle tage stilling til nogen ting indenfor den grønne omstilling, hvor vi skulle medsende dokumenter omkring vores tanker om disse ting – og det er egentlig der, det starter” fortæller Michael og fortsætter: “Jeg tog efter mødet fat i en af forretningsudviklerne fra Billund Erhverv, og der blev sat et forløb i gang med Kim fra Buchhave Rådgivning”.

“Kim ved rigtig meget, og han kom straks med konkrete ting, vi kunne gøre. Jeg tror fx ikke, jeg havde ringet til vores leverandør og bedt om de forskellige tal, hvis Kim ikke havde fortalt mig om det. Jeg ved stadig ikke nok om det, men lærer hele tiden.” smiler Michael.

”Hvis jeg ikke havde taget dialogen med Billund Erhverv og fået sat gang i rådgivningen, havde det her været en lang proces for mig – nu blev det en kort proces. Og så tror jeg, det er helt rigtigt gjort, at man bruger nogle af erhvervsforeningens midler til at hjælpe små og mellemstore virksomheder i gang på denne her måde”.

MT Gulve & Gardiner havde besøg af Buchhave Rådgivning 3 gange.

Michael Tullesen havde allerede udfyldt nogle punkter omkring grøn omstilling i CO2 beregneren i ESG platformen Valified. Buchhave Rådgivning fik adgang til systemet og hjalp Michael med at få rettet det allerede udfyldte til, og sammen blev der tilføjet yderligere. “Det var en god og nem måde at komme i gang på, og i dag sender jeg automatisk CO2 regnskabet med ud, når jeg giver tilbud på en opgave, for så kan kunderne se, at vi er begyndt at have holdninger til det” siger Michael.

Michael er også lidt kritisk… “Vi gør selv en del som fx affaldssortering, og vi sender vores plastikrør tilbage til leverandøren, men det er forholdsvis små ting, vi gør lige nu. Jeg kunne godt tænke mig, at man politisk hjælper virksomheder i gang med den grønne omstilling, så det ikke bliver en kæmpe udgift for de enkelte virksomheder”.

Michael tænker som sådan ikke på tilskud fra statens side, men han har en idé til, hvad man fx kunne gøre: “Når jeg laver et tilbud på en licitationsopgave burde der jo være en fast linje der siger Klimaregnskab: 10.000 kr. – på den måde har alle tilbudsgivere det med i prisen. Men hvis det kun er mig, der har det med og har sat det til en pris, så kan det være at det er det der gør, at jeg bliver for dyr, og at jeg så bliver fravalgt. Dvs. at når jeg bruger ekstra penge på fx affaldssortering, så bliver jeg faktisk straffet for det i en licitationsopgave”.

Han er dog overordnet positiv: “Det er fint at få startet op, og det er også der jeg tror vi er – sådan generelt.” Han fortsætter: “Mange af vores leverandører er rigtig langt med grøn omstilling – vi kan downloade alt ,hvad der skal bruges af dokumentation, og kva min snak med Kim, har jeg fx haft fat i vores leverandør af varer fra Italien – de er der ikke helt endnu – men de er også i gang med det. Det viser, at vi er afhængige af nogen led, men også at man er i gang!”.

Grøn Kickstart
Ved Grøn Kickstart foretages en afdækning af virksomhedens position i forhold til grøn omstilling. Har man indtænkt bæredygtighed, og er man klar til at møde de krav virksomheden vil blive mødt med de kommende år.

Vil du vide mere om Grøn Kickstart, eller vil du booke et møde, kan du kontakte Billund Erhverv på info@billunderhverv.dk og 6915 2176.

Du kan også læse mere om Grøn Kickstart her.

Grøn Kickstart er et gratis tilbud til Billund Erhvervs medlemsvirksomheder.

Helbredsmæssige årsager gjorde, at Søren Seindal Agner måtte opgive sit job som pilot, men det førte til etableringen af egen virksomhed, hvor han kunne bruge både sin erfaring og sine kompetencer.

Søren Seindal Agner startede i luftfartsbranchen som steward, alt imens han tog pilotcertifikat. Da certifikatet var i hus, fik han arbejde som pilot, men rygproblemer gjorde, at han efter 8 år måtte opgive pilotjobbet.

“Jeg tænkte, hvad så?” siger Søren, og fortsætter: “Jeg synes jo det er en dejlig branche, og da jeg havde både erfaringen fra kabinen og cockpittet, kunne jeg se en mulighed for at udvikle det samarbejde der allerede var – der var også kommet nye krav, netop med henblik på at få besætningen til at arbejde bedre sammen”.

På det grundlag startede Søren Seindal Agner virksomheden AEROTEAM i 2004, hvor han også startede med at undervise på forskellige flyveskoler.

Søren udtaler: “Det hele udviklede sig stille og roligt, jeg fik flere og flere kunder og det hele kørte fint. På et tidspunkt kom der så en henvendelse fra Scandinavian Avionics, om jeg ville hjælpe dem med opbygningen af en træningsorganisation for flymekanikere – det blev til et længere samarbejde, og efter at vi havde arbejdet sammen i 8-9 år blev vi enige om, at det gav god mening at udvide samarbejdet til et partnerskab, og ud fra den tanke skabte vi så AEROTEAM Training Solutions i 2019”. Han fortsætter: “Det gik jo fantastisk, indtil 2020 – så kom Corona…”.

AEROTEAM havde sammen med Scandinavian Avionics udviklet et læringskoncept for flymekanikere, og da det pludseligt var umuligt at komme ud og undervise, brugte virksomheden tiden på at udvikle konceptet digitalt, hvilket giver mange flere muligheder for virksomheden.

At slå sig sammen med Scandinavian Avionics har mange fordele for virksomheden. “Vi kan få support, og vi kan trække på nogle ressourcer, vi ikke havde i huset før, som fx hvis jeg skal bruge en teknisk instruktør. Omvendt hjælper vi SA med fx alt det administrative i forhold til processer og manualer – det fungerer faktisk rigtig godt” siger Søren.

AEROTEAM Training Solutions tilbyder bl.a. kurser i at tage beslutninger sammen, som Søren Seindal Agner siger: “Det betyder ikke så meget, hvilke beslutninger folk træffer, da det jo er fiktive scenarier og opgaver de løser. Vi er mere interesserede i, hvordan de træffer beslutninger. Det er det vi kigger på og arbejder med, og det er også det, vi vurderer på. Vores værktøjer hjælper dem til at få kompetencer til at træffe de beslutninger, der er rigtige – også under pres”.

Den 31. oktober har vi hos Billund Erhverv inviteret AEROTEAM Training Solutions til at holde en workshop om stress, og hvordan man forebygger det.
Læs mere om workshoppen og tilmeld dig her.

“Folk skal kunne udføre deres arbejde effektivt, men en af de ting de kan blive forstyrret af, er stress. Folk ved jo godt, hvad stress gør – man bliver syg af det, man bliver langtidssygemeldt og det koster en masse penge. Men det er sådan set ikke den del, vi fokuserer på.” siger Søren, og forklarer: “Vi fokuserer på, at folk bliver stresset af fx en opgave, og vi snakker ikke langtidsstress her, vi snakker akut stress. Det der kan ske når folk kommer ud i akut stress er, at man bl.a. mister evnen til at risikovurdere, og så er der stor risiko for, at man tager forkerte beslutninger.” Han fortsætter: “Vi kan gøre noget, så folk ikke bliver stressede, bl.a. ved at få procedurer – Standard Operating Procedures – introduceret i arbejdet. Det er de samme teknikker, vi også bruger for kabinepersonale og piloter. Vi lærer dem at få struktur på deres arbejdsdag – når du har struktur på din arbejdsdag, har du også overskud til at håndtere akutte situationer uden stress”.

”Mange træffer forkerte beslutninger pga. stress. Mange ledere vurderer måske forkert pga. manglede risikovurdering og træffer derfor en forkert beslutning – måske pga. et pres eller en stresset akut situation. Og det er det, vi helst skal undgå” slutter Søren Seindal Agner.