ChatGPT er en ny teknologi, der blev lanceret i 2022. Mange kalder ChatGPT for markeringen af en ny æra af chatbots, og værktøjet har allerede ændret standarderne for kunstig intelligens (AI).

Det kan ikke understreges nok, at ChatGPT IKKE er 100% korrekt, og man skal ALTID efterse hvad chatbot’en har skrevet inden man bruger det. Ligeledes skal man altid tjekke fakta, da ChatGPT ikke kan kende forskel på om noget er sandt eller ikke.

Man skal også være klar over, at når man bruger ChatGPT, så bliver den tekst man uploader og den tekst der skrives lagret i chatbot’ens system. Man skal derfor ALDRIG bruge ChatGPT til at bearbejde følsomme data.

For bedst at illustrere hvad ChatGPT kan, har vi bedt den om at skrive lidt om sig selv og hvad den kan hjælpe virksomheder med.

Bemærk – nedenstående tekst er skrevet af ChatGPT.

”ChatGPT er en avanceret sprogmodel udviklet af OpenAI. Den er baseret på GPT-3.5-arkitekturen og er trænet på en bred vifte af tekster for at kunne generere sammenhængende og meningsfulde svar. ChatGPT er i stand til at forstå og generere tekst på flere forskellige emner og kan tilpasses forskellige sprog og tonefald.

Med sin store videnbase og evnen til at trække på informationer fra forskellige kilder kan ChatGPT besvare spørgsmål, give forklaringer og deltage i samtaler på en naturlig måde. Den kan hjælpe brugere med at finde information, generere ideer, skabe indhold og meget mere.

Selvom ChatGPT er en avanceret sprogmodel, er det vigtigt at bemærke, at den ikke har reel bevidsthed eller forståelse. Den genererer svar baseret på mønstre og statistikker i sin træning og kan derfor af og til producere upræcise eller upassende svar. Det er vigtigt at være opmærksom på, at ChatGPT ikke bør betragtes som en kilde til absolut og endelig information, men snarere som et værktøj til at assistere med generering af tekst og generel viden.

ChatGPT kan være en værdifuld ressource for virksomheder på flere måder:

  • Kundesupport: ChatGPT kan hjælpe med at besvare kundespørgsmål, give produktinformationer og løse enkle problemer. Det kan reducere belastningen på kundesupportteamet og øge responstiden.
  • Lead-generering: Ved at interagere med potentielle kunder kan ChatGPT indsamle informationer og generere kvalificerede leads. Det kan stille spørgsmål, indsamle kontaktoplysninger og give indledende oplysninger om virksomhedens produkter eller tjenester.
  • Produktanbefalinger: ChatGPT kan analysere kundens præferencer og behov baseret på interaktioner og foreslå relevante produkter eller tjenester. Det kan forbedre kundens oplevelse og øge chancerne for konverteringer.
  • Indholdsproduktion: ChatGPT kan hjælpe med at generere indhold til virksomhedens blogindlæg, sociale medieopdateringer eller marketingmateriale. Det kan komme med ideer, skrive udkast eller redigere eksisterende tekst.
  • Markedsundersøgelser: ChatGPT kan samle feedback og meninger fra kunder gennem interaktioner. Det kan hjælpe virksomheder med at få indsigt i kundetilfredshed, produktforbedringer og markedstendenser.
  • Intern videnbase: ChatGPT kan bruges til at oprette og opdatere en intern videnbase for medarbejdere. Det kan fungere som en hurtig og nem kilde til at finde svar på interne spørgsmål eller søge efter procedurer og politikker.

Det er vigtigt at bemærke, at mens ChatGPT kan være nyttig på mange områder, er det vigtigt at sikre kvaliteten af de genererede svar og regelmæssigt evaluere og opdatere modellen for at opnå de bedste resultater.”

Forventningen til ChatGPT’s betydning for fremtidig kommunikation er enorm, og udviklingen indefor dette område er kun lige begyndt.

Hvis du vil vide mere om området kan du kontakte vores forretningsudvikler Lars Gadgaard på lg@billunderhverv.dk og 9215 1142.

Iben Rønhoff sprang som 19-årig ud som selvstændig hundefrisør.

“Hvis danske virksomheder skal vokse og konkurrere på den globale scene, får de brug for mere specialiseret og kompetent international arbejdskraft og dansk arbejdskraft med globale kompetencer.” Så kort og præcist udtrykker DI den udfordring danske virksomheder står overfor.

I Trekantområdet er vi heldigvis allerede rigtigt godt i gang med denne udvikling.

Billund Kommune indtager førstepladsen i Trekantområdet, som den kommune hvor virksomhederne har flest internationale medarbejdere – faktisk er hele 14,9% af arbejdstagerne i Billund Kommune ikke-danskere af oprindelse. Det er langt over landsgennemsnittet på 11,8% og er på højde med Hovedstadsområdet og de kommuner, der grænser op til den dansk-tyske grænse.

Vejen Kommune kommer lige efter Billund med 14,0%, da der også dér findes flere store virksomheder, som er afhængige af at ansætte internationale medarbejdere. De internationale medarbejdere i Trekantområdet er karakteriseret ved i høj grad at være ansat indenfor industrien (Billund 52,1% og Vejen 38,7%). Af andre brancher kan nævnes Landbrug, skovbrug & fiskeri og Bygge & Anlæg.

De internationale tilflyttere til Billund Kommune afspejler i høj grad også statistikken både lokalt og nationalt i forhold til, hvilke lande vi får flest medarbejdere fra. Ud af de 1725 tilflyttere, der kom til kommunen i 2021, var de 157 fra Rumænien og 54 fra Polen – de to største grupper udover danskere.

Rekrutteringen af internationale medarbejdere kræver en ekstra indsats fra den rekrutteringsansvarlige, da der ligger flere administrative og juridiske opgaver, som arbejdsgiveren har ansvar for, er i overensstemmelse med lovgivningen – specielt hvis den ansatte er fra et ikke-EU/EØS land. Der er heldigvis hjælp at hente f.eks. hos DI og DE, hvis man er medlem. Ellers kan den lokale bosætningskonsulent ofte hjælpe med at finde de rigtige kontakter til f.eks. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Hos Billund Erhverv kan de lokale virksomheder ligeledes finde hjælp og vejledning til selve processen med at få den internationale medarbejder korrekt registreret OG alle de andre ting, der dukker op, når man flytter til et andet land og skal få en hverdag til at fungere med bolig, institutioner, netværk osv. Nogle har brug for at få afklaret dette allerede INDEN de takker ja til et eventuelt job på den anden side af jorden, og derfor kan bosætningskoordinator Marianne Thomsen også kontaktes af såvel kommende medarbejder som virksomhed allerede tidligt i ansættelsesprocessen.

Kontakt Marianne Thomsen på mkt@billunderhverv.dk og 2269 2498.

Tiril fik gratis sparring og vejledning hos Billund Erhverv, da hun skulle starte virksomhed.

Hos Stakroge Jern- og Metalopkøb kom man igennem en workshop hos Billund Erhverv i gang med CO2-regnskabet.

Nu åbner der snart er række muligheder, for at du kan søge tilskud til arbejdet med grøn omstilling i din virksomhed.

Rådgivning og Investering

Den 26. april åbner puljen SMV:Grøn 2.0, hvor du kan søge om et tilskud til nye investeringer og/eller rådgivning på vejen mod grøn omstilling.  Puljen er en voucherordning, hvor virksomheder kan søge om op til 300.000 kr. i samlet tilskud til investeringer, til rådgivning eller en kombination heraf med det formål at komme videre på den grønne rejse mod at reducere ressourceforbrug og affaldsmængder.

Puljen har åbent for ansøgninger fra 26. apr. 2023, kl. 09:00 til 10. maj 2023, kl. 13:00.

Du kan læse mere om puljen her SMV:Grøn 2.0 | Virksomhedsprogrammet, hvor du også kan tilmelde dig et af de webinarer som afholdes.

Kompetenceudvikling

Den 10. maj åbner puljen SMV:Grønne kompetencer, hvor du kan søge tilskud på op til 60.000 kr. til individuelle og skræddersyede kompetenceudviklingsforløb målrettet din virksomheds behov. Mulighederne i den skræddersyede voucher er mange. Det kan være undervisningsforløb for medarbejdere, ledere og/eller bestyrelse, on the job-træning, mentoring eller traditionel sidemandsoplæring.

Virksomheder med et helt konkret, målrettet kompetencebehov, som kan blive løftet gennem standardtilbud eller allerede eksisterende kurser, vil også kunne søge tilskud på op til 60.000 kr.

Puljen har åbent for ansøgninger fra 10. til 24. maj 2023.

Du kan læse mere om puljen her SMV:Grønne Kompetencer | Virksomhedsprogrammet hvor du også kan tilmelde dig et af de webinarer som afholdes.

Nye kompetencer til en udviklingsopgave

Har du brug for at ansætte en medarbejder, som kan arbejde med et særligt projekt, fx i tilknytning til arbejdet med grøn omstilling, så kan ansættelse af en vækstpilot måske være en mulighed. Det kan være, at du har brug for en medarbejder, der skal arbejde med udvikling af en grøn, cirkulær strategi, udvikling og implementering af nye processer, der understøtter virksomhedens grønne omstilling – eller noget helt andet.

Puljen SMV:Vækstpilot er allerede åben og her har du mulighed for at få tilskud til ansættelse af en vækstpilot, som kan hjælpe med et udviklingsprojekt og bringe nye kompetencer ind i din virksomhed.

Igennem puljen kan du få 50 % tilskud til lønomkostninger i op til seks måneder til ansættelse af en vækstpilot. Max. 15.000 kr. pr. måned – 90.000 kr. for hele perioden. Du kan læse mere om puljen her  SMV:Vækstpilot | Virksomhedsprogrammet, hvor du også kan tilmelde dig informationswebinar

Rådgivning om digitalisering

Digitalisering kan også være et vigtigt redskab i den grønne omstilling. Den 12. april åbner puljen SMV:Digital, hvor du kan søge om et tilskud på 50.000 kr. til privat rådgivning, der kan hjælpe dig med at afklare behov, beskrive digitale løsninger på markedet og rådgive dig vedrørende implementering.

Tilskuddet er målrettet områder, hvor der findes velafprøvede digitale løsninger på markedet, men hvor du har brug for hjælp til at vælge den rette løsning for din virksomhed. Du kan få hjælp til at afklare din virksomheds behov, fx ved at kortlægge arbejdsgange, inden du indkøber en ny teknologi. Du kan også få rådgivning vedrørende, hvordan du sætter den nye teknologi i drift. På den måde kan du komme helt i mål med dit projekt.

Du kan få hjælp til at digitalisere administrative processer som eksempelvis økonomistyring, kunde- og ordrestyring og lagerstyring.   Du kan også få hjælp til at opbygge eller udvikle online salg og markedsføring. Det kan fx være rådgivning til et projekt om opstart af webshop, salg på online markedspladser eller markedsføring på sociale medier. Du kan læse mere om puljen her Tilskud til privat rådgivning på 50.000 kr. | SMV:Digital

Puljen åbner for ansøgning 12. april 2023 kl. 9.00.

Overvejer du at søge, kan du med fordel deltage på et af de webinarer, som afholdes – Webinarer | SMV:Digital

Har du spørgsmål til nogen af tilskudsmulighederne kan du kontakte forretningsudvikler Susanne Gren Svendsen på 9282 6965 og sgs@billunderhverv.dk.

Husk også at du kan tilmelde dig netværksmødet Bæredygtighed = Konkurrencekraft den 19. april, hvor du kan blive inspireret af, hvordan to lokale virksomheder arbejder med bæredygtig forretningsdrift, og blive klogere på mulighederne for at søge tilskud til grøn omstilling.

Billund Erhverv kan nu tilbyde virksomheder hjælp til at få sat retning på arbejdet med grøn omstilling – vi kalder det Grøn Kickstart.

Det går i al sin enkelthed ud på, at der foretages en afdækning af, hvor virksomheden står i forhold til bæredygtighed, den grønne omstilling og de krav virksomheden vil blive mødt med de kommende år.

Det er konsulentvirksomheden Buchhave Rådgivning, der foretager en screening, og de første virksomheder har allerede været igennem processen.

En af virksomhederne, der er blevet hjulpet i gang med den grønne omstilling er SunAir Aviation Group. De har haft 3 sessioner med Kim Søgaard fra Buchhave Rådgivning, og COO Martin Fløe Bjerregaard er glad for hjælpen: “Forløbet har været med til at sætte gang i en masse tanker og ideer. Nu er det op til os som virksomhed at bruge denne rådgivning til at komme videre med projektet og få det systematiseret og derigennem få et overblik over, hvor vi står og få skabt en grobund for det fremtidige arbejde med bæredygtighed.”

“Det har været helt rigtigt for SunAir Aviation Group at få foretaget denne screening” siger Martin Fløe Bjerregaard, og fortsætter “Ud over de krav vi allerede er pålagt, vil vi gerne være på forkant på de områder vi ikke på nuværende tidspunkt er pålagt, men som vi forventer der kommer indenfor de kommende år. Kim har i denne forbindelse været en god hjælp til at tage det første skridt på vejen.”

Rådgivningen består typisk af tre møder med virksomheden, hvor man først afdækker hvad virksomheden forbinder med bæredygtighed og grøn omstilling, og hvilke tanker man har gjort om emnet samt hvor man forventer at bevæge sig hen.

Med afsæt i afdækningen og de strategiske overvejelser og mulige bæredygtige tiltag, gennemgås hvilke emner og områder virksomheden kan arbejde videre med, og der bliver udarbejdet en oversigt over godkendelser/certificeringer, uddannelser og støttemuligheder etc., som vil kunne være relevante for virksomheden.

Grøn Kickstart er et tilbud til Billund Erhvervs medlemsvirksomheder.

Kontakt forretningsudvikler Susanne Gren Svendsen på tlf. 9282 6965 og sgs@billunderhverv.dk hvis du vil vide mere om Grøn Kickstart.

Der er penge i at tænke grønt og bæredygtigt

Alle taler om, at dansk erhvervsliv skal i førersædet inden for den grønne omstilling – men hvordan gør man i praksis?

Vi ved, at grøn omstilling og bæredygtighed er ved at blive et afgørende konkurrenceparameter, og flere og flere virksomheder indenfor alle brancher mærker de tiltagende krav fra kunder, myndigheder og omverden. Der er kommet en stigende generel interesse for bæredygtighed og flere krav om øget dokumentation i forhold til produkters miljøaftryk.

Billund Erhvervs fornemmeste opgave er at styrke lokale virksomheders vækst og udvikling, derfor sættes der nu fuld fart på viden om mulighederne for bæredygtig forretningsdrift. Det kræver nye måder at anskue forretningen på, og nye tanker omkring hvordan det integreres i virksomheden.

Der etableres nu et lokalt erhvervsnetværk – Grøn konkurrencekraft – som skal styrke virksomhedernes viden og give sparring i at tænke grønt og bæredygtigt i en travl hverdag.

”Det er de samme vilkår for alle, så det er nu man skal gribe muligheden og bringe sin virksomhed et stort skridt videre – den grønne omstilling er ikke til at komme udenom” udtaler forretningsudvikler Lars Gadgaard fra Billund Erhverv, der sammen med Susanne Gren Svendsen står klar til at hjælpe virksomheder med at skabe grøn konkurrencekraft.

Ambitionerne er forskellige, men det væsentlige er, at udarbejde en plan for at rykke virksomheden i en mere bæredygtig retning, hvor formålet er at opnå konkurrencemæssige fordele til gavn for virksomhedens bundlinje.

“Vi lægger ud med en række fokuserede morgenmøder, som kan styrke virksomhedernes grønne konkurrencekraft – her vil emnerne have forskellig karakter, men hovedtemaet er, at din virksomhed skal være grønnere for forretningens skyld” siger Lars Gadgaard.

Første netværksmøde foregår allerede den 08. marts 2023, hvor emnet er forretningsmulighederne i at udnytte spild- og restprodukter. I denne mulighed har mange virksomheder allerede fundet penge i at tænke grønt og bæredygtigt. Billund Erhverv har inviteret Teknologisk Institut og rådgivningshuset Zeal, som vil inspirere og udfordre i at tage bedre, mere langsigtede og bæredygtige beslutninger for virksomheden. Her vil man bl.a. trække på erfaringer fra projektet Wastelife som Industriens Fond og Teknologisk Institut står bag..

Grøn konkurrencekraft netværket er tænkt som korte inspirationsmøder til virksomheder uanset branche og størrelse, og er både for dem, der allerede er begyndt på den grønne ”rejse”, og dem, der overvejer mulighederne. Man kan deltage i de møder, som er relevante for ens virksomhed.

Af kommende temaer kan nævnes; Optimering af energiforbruget, Tilskudsmuligheder, Krav fra banken, Krav som underleverandør, Greenwashing, Tiltrækning af arbejdskraft, LCA-dokumentation i byggeriet, Klimaklar produktion, Efteruddannelse af medarbejderne til grøn og bæredygtig udvikling, etc.

Inspirationsmøderne er et gratis tilbud til ALLE virksomheder i Billund kommune.

Du kan tilmelde dig det første grønne netværksmøde her.

Erhvervsprisen blev uddelt til en virksomhed, som med en ekstraordinær udvikling har bidraget til erhvervsudviklingen i Billund kommune. Se billederne fra årets Nytårskur

For at kunne tilrettelægge den bedste mulige erhvervsindsats, har vi i november gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens virksomheder.