Den 1. januar 2022 startede Kim Buchhave Søgaard virksomheden Buchhave Rådgivning.

Med afsæt i sine mange års erfaring som ansat i forskellige jobs relateret til produktion, byudvikling og byggeri, har Kim – der er uddannet ingeniør inden for byggeri og anlæg – grebet muligheden for at starte en rådgivningsvirksomhed.

Kim har været ansat i både den offentlige og private sektor. Her har han kunnet observere, hvordan samfundet har ændret sig markant i retning af, at der er stadig mere fokus på bæredygtighed, og han har set, hvordan det påvirker virksomhederne.

Der er forventninger til, at virksomheder skal være bæredygtige og ”grønne”, og der er stadig flere miljømæssige lovkrav, som skal overholdes. De store koncerner har musklerne til selv at arbejde med det, men hos de mindre virksomheder kniber det mere. Her har Kim set et behov og et uudnyttet markedspotentiale.

Buchhave Rådgivning fokuserer på de små og mellemstore virksomheder som kunder, og kan hjælpe og støtte dem med at løse en række opgaver, så bæredygtighed, grøn omstilling og miljøledelse omsættes i praksis.

Gruppen af SMV-virksomheder findes inden for alle brancher, men Kims erfaringer fra mange år i byggebranchen og produktionsvirksomhed, samt viden om bl.a. materialer i et bæredygtigt perspektiv giver et naturligt afsæt for at se særligt i retning af virksomheder i denne branche.

Det er især de seneste 7 års ansættelse hos Kirkegaard Byggeri A/S og Kirkegaard Woodshop A/S, der for alvor har vakt og skærpet Kims forretningsidé, da det blev tydeligt, hvilken udfordring små og mellemstore virksomheder vil komme til at stå over for at skulle løse de kommende år mht. dokumentation af deres grønne omstillingsproces og bæredygtige retning.

Buchhave Rådgivning kan således ses som en form for spinoff-virksomhed. En spinoff-virksomhed kan defineres som en reelt ny virksomhed, hvor iværksætteren var ansat i en eksisterende virksomhed i samme branche, året før spinoff-virksomheden blev startet.

Buchhave Rådgivning er godt i gang med at løse opgaver for en række lokale virksomheder, så de kan komme på forkant og blive rustet til fremtidens udfordringer. Buchhave Rådgivning er ikke en konkurrent til den virksomhed Kim var ansat i, men det var her, hos Kirkegaard Byggeri og Kirkegaard Woodshop at det blev tydeligt, at mange SMV-virksomheder mangler ressourcer og støtte til at løse opgaverne inden for bæredygtighed og den grønne omstilling. Her kan Buchhave Rådgivning bidrage og gøre en forskel.

Fakta om Spinoff 

  • Spinoff er betegnelsen for en ny selvstændig forretning, der bygger på viden og kompetencer fra en eksisterende virksomhed (kaldet modervirksomheden).
  • Idéen til en spinoff kan komme fra både ejere, chefer eller medarbejdere fra modervirksomheden.
  • Spinoff virksomheder har 23 procent større sandsynlighed for at blive en vækstvirksomhed end traditionelle nystartede virksomheder.

Initiativet ”Spinoff – vejen til vækst”, der gennemføres i et samarbejde mellem Billund Erhverv og UdviklingVejen, er støttet med midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
Har du en forretningsidé, som kan spindes ud som virksomhed, så tag endelig kontakt.

Via Spinoff-projektet kan vi hjælpe dig med at komme videre med idéen. Det kan fx dreje sig om adgang til specialiseret rådgivning, kapital, mentorer eller noget helt andet, alt afhængig af det konkrete behov.
Kontaktperson – forretningsudvikler Susanne Gren Svendsen sgs@billunderhverv.dk, tlf. 9282 6965.

Har du ambitioner om at styrke din virksomheds vækst og konkurrenceevne gennem digital omstilling, e-handel eller automatisering?

Gennem SMV:Digital kan der snart søges tilskud på op til 100.000 kr. til indkøb af privat rådgivning, der hjælper med at realisere virksomhedens digitale ambitioner.

Der er 35 mio. kr. i puljen, og midlerne tildeles efter ”først-til-mølle”-princippet.

Puljen åbner for ansøgninger den 17. maj 2022 kl. 9.00 – du kan læse mere her

Hvis du er interesseret i at søge tilskud, anbefaler vi, at du deltager i et af de gratis informationswebinarer, som bliver afholdt inden puljen åbner.

Du finder datoerne her, hvor du også tilmelder dig.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan søge tilskuddet, er du altid velkommen til at kontakte Billund Erhverv på 6915 2176 og på sgs@billunderhverv.dk

Den grønne omstilling er i dag et grundvilkår for alle virksomheder. Lovkrav og kundekrav om data og rapportering på ESG (Environment, Social & Governance) betyder allerede nu, at leverandører vælges til og fra alt efter, om de kan dokumentere deres bæredygtighedsindsats.

Nogle virksomheder er allerede langt med dette, andre er først lige begyndt og nogle har ikke helt gjort sig tankerne endnu. Vi ved, det kan være en svær proces at tage hul på, og derfor har vi lavet et samarbejde med Buchhave Rådgivning om at hjælpe mindre produktions-, håndværks- og byggevirksomheder med at komme i gang.

Buchhave Rådgivning giver gennem et forløb med virksomheden sparring på både strategi, målsætninger, konkrete tiltag mv.

For yderligere information om samarbejdet med Buchhave Rådgivning kontakt Susanne Gren Svendsen tlf. 9282 6965, sgs@billunderhverv.dk

Vær også opmærksom på konferencen ’Grøn omstilling om Vinderstrategi’, som vi afholder den 1. juni.