Michael Tullesen fra MT Gulve & Gardiner A/S har sådan set altid været bevidst om affaldssortering og klimabelastning, men har også set begrebet ”grøn omstilling” som lidt abstrakt, og var ikke rigtig kommet i gang med at arbejde aktivt med det. Men som han konstaterer, er den grønne omstilling kommet for at blive.

“For mig startede det sådan set hos Billund Erhverv, hvor jeg var til møde i en helt anden sammenhæng – der kom vi til at snakke om det her med grøn omstilling. Kim Buchhave Søgaard var også til stede under mødet, og han fortalte om det samarbejde hans virksomhed har med Billund Erhverv omkring Grøn Kickstart. Nogenlunde samtidig skulle jeg sende tilbud til nogen kunder, hvor jeg skulle tage stilling til nogen ting indenfor den grønne omstilling, hvor vi skulle medsende dokumenter omkring vores tanker om disse ting – og det er egentlig der, det starter” fortæller Michael og fortsætter: “Jeg tog efter mødet fat i en af forretningsudviklerne fra Billund Erhverv, og der blev sat et forløb i gang med Kim fra Buchhave Rådgivning”.

“Kim ved rigtig meget, og han kom straks med konkrete ting, vi kunne gøre. Jeg tror fx ikke, jeg havde ringet til vores leverandør og bedt om de forskellige tal, hvis Kim ikke havde fortalt mig om det. Jeg ved stadig ikke nok om det, men lærer hele tiden.” smiler Michael.

”Hvis jeg ikke havde taget dialogen med Billund Erhverv og fået sat gang i rådgivningen, havde det her været en lang proces for mig – nu blev det en kort proces. Og så tror jeg, det er helt rigtigt gjort, at man bruger nogle af erhvervsforeningens midler til at hjælpe små og mellemstore virksomheder i gang på denne her måde”.

MT Gulve & Gardiner havde besøg af Buchhave Rådgivning 3 gange.

Michael Tullesen havde allerede udfyldt nogle punkter omkring grøn omstilling i CO2 beregneren i ESG platformen Valified. Buchhave Rådgivning fik adgang til systemet og hjalp Michael med at få rettet det allerede udfyldte til, og sammen blev der tilføjet yderligere. “Det var en god og nem måde at komme i gang på, og i dag sender jeg automatisk CO2 regnskabet med ud, når jeg giver tilbud på en opgave, for så kan kunderne se, at vi er begyndt at have holdninger til det” siger Michael.

Michael er også lidt kritisk… “Vi gør selv en del som fx affaldssortering, og vi sender vores plastikrør tilbage til leverandøren, men det er forholdsvis små ting, vi gør lige nu. Jeg kunne godt tænke mig, at man politisk hjælper virksomheder i gang med den grønne omstilling, så det ikke bliver en kæmpe udgift for de enkelte virksomheder”.

Michael tænker som sådan ikke på tilskud fra statens side, men han har en idé til, hvad man fx kunne gøre: “Når jeg laver et tilbud på en licitationsopgave burde der jo være en fast linje der siger Klimaregnskab: 10.000 kr. – på den måde har alle tilbudsgivere det med i prisen. Men hvis det kun er mig, der har det med og har sat det til en pris, så kan det være at det er det der gør, at jeg bliver for dyr, og at jeg så bliver fravalgt. Dvs. at når jeg bruger ekstra penge på fx affaldssortering, så bliver jeg faktisk straffet for det i en licitationsopgave”.

Han er dog overordnet positiv: “Det er fint at få startet op, og det er også der jeg tror vi er – sådan generelt.” Han fortsætter: “Mange af vores leverandører er rigtig langt med grøn omstilling – vi kan downloade alt ,hvad der skal bruges af dokumentation, og kva min snak med Kim, har jeg fx haft fat i vores leverandør af varer fra Italien – de er der ikke helt endnu – men de er også i gang med det. Det viser, at vi er afhængige af nogen led, men også at man er i gang!”.

Grøn Kickstart
Ved Grøn Kickstart foretages en afdækning af virksomhedens position i forhold til grøn omstilling. Har man indtænkt bæredygtighed, og er man klar til at møde de krav virksomheden vil blive mødt med de kommende år.

Vil du vide mere om Grøn Kickstart, eller vil du booke et møde, kan du kontakte Billund Erhverv på info@billunderhverv.dk og 6915 2176.

Du kan også læse mere om Grøn Kickstart her.

Grøn Kickstart er et gratis tilbud til Billund Erhvervs medlemsvirksomheder.