Den grønne omstilling er på agendaen alle vegne, men hvordan får man bedst startet processen i den enkelte virksomhed?

For at hjælpe vores medlemsvirksomheder på vej, har Billund Erhverv etableret et netværk omkring grøn omstilling. Målgruppen for dette netværk, er industrivirksomheder i Billund kommune. Indtil videre har 10 virksomheder meldt sig ind i netværket, som det i øvrigt er gratis at deltage i.

Første aktivitet i netværket har været deltagelse i en workshoprække over 3 halve dage, hvor virksomhederne har lært at opgøre og udarbejde deres CO2 regnskab.

Workshoprækken blev afholdt hos Erhvervshus Syd i Vojens hen over 3 uger, med hjemmearbejde mellem hver workshop. Netop kendskab til virksomhedens klimaaftryk og viden om, hvor virksomhedens CO2 udslip kommer fra, er jo et naturligt sted, at starte den grønne omstilling.

Netværket fortsætter ,og mødes igen i starten af december. Her vil Jeanette Kristensen fra Erhvervshus Syd inspirere med et oplæg omkring, hvordan grøn omstilling kan gribes an med finansiel støtte fra puljen: Grøn Cirkulær Omstilling (GCO).

GCO er et tilbud til danske SMV’er inden for alle brancher, som ønsker at arbejde med grøn omstilling. Virksomhederne får med hjælp fra en branchekyndig rådgiver lagt en konkret plan for, hvilke grønne tiltag de bør arbejde videre med. Det kunne fx være mere bæredygtige emballagevalg, smartere produktdesign, mere hensigtsmæssig håndtering af virksomhedens affald eller andet. Efter endt forløb kan virksomheder søge om tilskud på op til 30% af investeringer i maskiner/udstyr, der gør virksomheden mere grøn.

Hvis du kommer fra en industrivirksomhed og har interesse for at deltage i netværket omkring grøn omstilling, er du velkommen til at kontakte Stine Høgholt på 9282 6965 eller på sth@billunderhverv.dk

Forløbet er gratis.