Er du som virksomhed interesseret i vækst og udvikling, er der nu mulighed for gratis hjælp og sparring fra Det Syddanske EU-kontor og Billund ErhvervsFremme i form af et innovationstjek.

Innovationstjekket, der er gratis, er udformet som en workshop, bygget op om en spørgeramme på 50 spørgsmål inden for 6 temaer, som virksomheden gennemgår sammen med Jesper V. Hansen fra Det Syddanske EU-Kontor og Stine Høgholt fra Billund ErhvervsFremme.
Derefter udarbejdes en rapport via et benchmarkingsystem, der fortæller, hvor virksomheden skal fokusere på at udvikle sig, eller hvor der er plads til forbedring. Til sidst bliver der sparret og rådgivet omkring resultaterne fra spørgerammen og selvfølgelig den videre udvikling af virksomheden.

De 6 temaer spørgerammen tager udgangspunkt i er:

  • Innovationskultur
  • Forretningsforståelse
  • Strategi
  • Struktur
  • Kapacitet og ressourcer
  • Innovationsprocesser

Innovationstjekket vil typisk involvere 2-5 nøglemedarbejdere og vil indeholde en 3-timers workshop og efterfølgende en fælles gennemgang af rapporten.

Man vil som virksomhed med fordel kunne bruge workshoppen som et supplement eller alternativ til strategidagen.

Har du interesse i ovenstående, kontakt da Stine Høgholt, sth@billunderhverv.dk; tlf. 9282 6965