Et nyt HR-netværk har set dagens lys i Billund ErhvervsFremme og har netop afholdt første møde. Netværket består pt. af medarbejdere fra ni meget forskellige virksomheder, som sidder med HR-opgaver, men ikke har en stor HR-afdeling bag sig. Formålet med netværket er at udvikle et lokalt fortroligt forum for sparring og kontinuerlig udvikling af deltagerne og deres virksomheder indenfor HR-området. Skulle der sidde flere interesserede blandt vores medlemmer, er man velkommen til at kontakte Marianne Thomsen på tlf. 2269 2498 for at høre nærmere.

Lysten til at dele erfaringer og stille spørgsmål var stor fra start, og ønsket fra deltagerne er at kunne tage fat i hinanden med såvel store som små udfordringer indenfor deres felt. Ofte vil der være et emne på fra en oplægsholder til inspiration og videre diskussion – denne første gang omkring pre- og onboarding, som vi alle gør i et eller andet omfang, men med fordel kunne have mere fokus på for at sikre at den nye medarbejder så godt, hurtigt og sikkert som muligt bliver en del af virksomhedens kultur og kommer godt i gang med opgaverne.

Netværket har aftalt at mødes én gang i kvartalet, og der mangler ikke idéer til fremtidige emner, da HR-medarbejderne, til trods for at de kommer fra meget forskellige virksomheder, ofte rammes af samme spørgsmål og udfordringer. Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere er et fokusområde for alle virksomheder og udfordringerne på dette område er ikke blevet færre efter corona.