“Hvis danske virksomheder skal vokse og konkurrere på den globale scene, får de brug for mere specialiseret og kompetent international arbejdskraft og dansk arbejdskraft med globale kompetencer.” Så kort og præcist udtrykker DI den udfordring danske virksomheder står overfor.

I Trekantområdet er vi heldigvis allerede rigtigt godt i gang med denne udvikling.

Billund Kommune indtager førstepladsen i Trekantområdet, som den kommune hvor virksomhederne har flest internationale medarbejdere – faktisk er hele 14,9% af arbejdstagerne i Billund Kommune ikke-danskere af oprindelse. Det er langt over landsgennemsnittet på 11,8% og er på højde med Hovedstadsområdet og de kommuner, der grænser op til den dansk-tyske grænse.

Vejen Kommune kommer lige efter Billund med 14,0%, da der også dér findes flere store virksomheder, som er afhængige af at ansætte internationale medarbejdere. De internationale medarbejdere i Trekantområdet er karakteriseret ved i høj grad at være ansat indenfor industrien (Billund 52,1% og Vejen 38,7%). Af andre brancher kan nævnes Landbrug, skovbrug & fiskeri og Bygge & Anlæg.

De internationale tilflyttere til Billund Kommune afspejler i høj grad også statistikken både lokalt og nationalt i forhold til, hvilke lande vi får flest medarbejdere fra. Ud af de 1725 tilflyttere, der kom til kommunen i 2021, var de 157 fra Rumænien og 54 fra Polen – de to største grupper udover danskere.

Rekrutteringen af internationale medarbejdere kræver en ekstra indsats fra den rekrutteringsansvarlige, da der ligger flere administrative og juridiske opgaver, som arbejdsgiveren har ansvar for, er i overensstemmelse med lovgivningen – specielt hvis den ansatte er fra et ikke-EU/EØS land. Der er heldigvis hjælp at hente f.eks. hos DI og DE, hvis man er medlem. Ellers kan den lokale bosætningskonsulent ofte hjælpe med at finde de rigtige kontakter til f.eks. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Hos Billund Erhverv kan de lokale virksomheder ligeledes finde hjælp og vejledning til selve processen med at få den internationale medarbejder korrekt registreret OG alle de andre ting, der dukker op, når man flytter til et andet land og skal få en hverdag til at fungere med bolig, institutioner, netværk osv. Nogle har brug for at få afklaret dette allerede INDEN de takker ja til et eventuelt job på den anden side af jorden, og derfor kan bosætningskoordinator Marianne Thomsen også kontaktes af såvel kommende medarbejder som virksomhed allerede tidligt i ansættelsesprocessen.

Kontakt Marianne Thomsen på mkt@billunderhverv.dk og 2269 2498.