Billund ErhvervsFremme har, igennem Future Talent Denmark-projektet, samarbejdet med tre internationale studerende fra SDU, som igennem tre dage har arbejdet med problemstillingen ”Hvordan tiltrækker vi internationale talenter, der allerede er i Danmark, til virksomhederne i Billund Kommune”.

Cadma, Hazhan og Muhammad fik frie tøjler til at gå til opgaven på den måde, de syntes gav bedst mening, og de valgte at tage udgangspunkt i gruppen af studerende, som er i gang med en videregående uddannelse i Danmark.

Hvad kan man som virksomhed i Billund kommune så gøre for at tiltrække talenterne?
På baggrund af interview med såvel medstuderende som internationale, der allerede er flyttet til Billund, kom de tre frem til følgende, som ifølge dem vil kunne få studerende til at søge mod Billund.

”De studerende på videregående uddannelser får i dag ofte at vide, at de skal finde deres næste job gennem LinkedIn, og det er derfor denne platform de studerende orienterer sig imod, og det er her de finder de jobopslag, de finder interessante – eller rettere sagt de virksomheder, de finder interessante. De studerende på f.eks. ingeniøruddannelserne ved godt, at de er eftertragtede, og det ligger dem helt naturligt at stille krav til, ikke blot jobindhold, men også virksomhedens værdier, arbejdsmiljø, fokus på bæredygtighed osv. Når virksomheden har gjort sig interessant for den potentielle nye medarbejder, lægger de studerende vægt på, at de synes vores område har meget at tilbyde dem, såsom smuk natur, god plads, international lufthavn og et internationalt miljø.”

Så svaret på vores spørgsmål om, hvordan vi tiltrækker internationale talenter til at arbejde i Billund kommune, skal findes hos de lokale virksomheder og deres forsøg på at tiltrække nye medarbejdere gennem bl.a. Linkedin. Ikke blot ved at fokusere på jobindholdet, men ligeledes på værdierne i virksomheden – bakket op af generel information omkring hvilke muligheder, der er i området for at leve et aktivt, trygt og gerne internationalt liv, hvorfra det er nemt at komme ud i verden.

De tre studerende tilbragte selv en dag i Billund sammen med Bosætningskoordinator Marianne Thomsen fra Billund ErhvervsFremme, og de var alle tre meget klare til at flytte til området, HVIS det rigtige job bød sig. “Vi er jo allerede flyttet til Danmark, så en flytning mere i Danmark er vi ikke bange for” udtrykte de. De var især tiltrukket af at have en international lufthavn tæt på, og at der potentielt var mulighed for at få deres børn i en international skole.

Hos Billund ErhvervsFremme har vi stort fokus på at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft, derfor var det vigtigt for os at deltage i Future Talent Denmark, som Work-Live-Stay faciliterer i 2021 og 2022.

Projektet går ud på at tilknytte tre internationale studerende til en virksomhed, som i løbet af tre dage skal arbejde med en problemstilling, virksomheden har valgt. Formålet med projektet er både at skabe kontakt mellem studerende og virksomheder og at lade virksomheder snuse til, hvad det vil sige at have internationale ansatte.

De tre studerende, der var tilknyttet Billund ErhvervsFremme, kommer alle fra SDU i henholdsvis Kolding og Sønderborg og læser marketing, mechatronics og electronics, og de er selv i den målgruppe, mange af vores lokale virksomheder ønsker at ansætte flere medarbejdere fra.

Her kan du læse mere om Talent til Danmark, eller Future Talent Denmark