Den grønne omstilling af din virksomhed kan hjælpes godt i gang med midler fra Grøn Cirkulær Omstilling-ordningen (GCO).

Fra 2022 skal de store virksomheder rapportere deres ESG-værdier. Fra 2025 er der også krav til rapportering af ESG-værdier fra de små og mellemstore virksomheder.

ESG står for “environmental, social and governance”, dvs. miljø-, sociale og ledelsesmæssige forhold, – og rapportering af miljø-forhold skal omfatte CO2-aftrykket.

Er du i tvivl om, hvordan du kommer i gang med den grønne omstilling, er det nu muligt for SMV-virksomheder at få op til 90.000 kr. til konsulenthjælp. Det kan fx være hjælp til at få overblik over virksomhedens nuværende CO2-udslip og input til en handlingsplan for nedbringelse af virksomhedens CO2-udslip.

Tilbuddet indebærer:

  • Op til 90.000 kr. til at udvikle din forretning
  • En konkret plan for, hvordan di virksomhed kan arbejde mere cirkulært
  • Udvikling af nye forretningsmæssige potentialer
  • Konkurrencemæssige fordele og forberedelse til fremtidens øgede krav om bæredygtig fremstilling, produkter, emballager og logistik
  • Professionel, branchekyndig konsulentydelse som ser på virksomhedensressourceanvendelse med nye øjne

Der er ansøgningsfrist til GCO-puljen hver den 20. i måneden, og der er hjælp at hente til udarbejdelse af ansøgningen.

Vores kollegaer i Erhvervshus Sydjyllands fagteam, Grøn Omstilling, kommer gerne på besøg og fortæller om mulighederne for tilskud. En mulighed som flere produktionsvirksomheder i Billund kommune allerede har benyttet sig af. Vi har allerede, sammen med specialist inden for grøn omstilling fra Erhvervshus Sydjylland Peter Lind, haft møder med flere virksomheder i kommunen for at få indsigt i mulighederne for tilskud og konkret tiltag.

Er du interesseret i at høre om mulighederne for hjælp til den grønne omstilling så kontakt: Marie Skov Lillelund, på 92823605 eller msl@billunderhverv.dk