Fra maj 2022 har vi sammen med Billund Kommune, indgået en samarbejdsaftale med Danish Advanced Manufactoring Research Center, der er forsknings- og videncenter inden for avancerede produktionsmetoder og materialer, og udvikler og omsætter nyeste viden til praktiske løsninger. DAMRC arbejder med værdiskabelsen i vores lokale virksomheder, særligt inden for plast, metal og maskinindustri.

DAMRC introducerer ny teknologi og nye metoder, og sammen med virksomhederne gennemgår de mulige tiltag, som kan understøtte både effektivisering og den grønne omstilling i virksomheden. Dette kan blandt andet være gennem optimering af bearbejdningsprocesser, indførelse af VSR og VDW-teknologi, 3D-printteknologi til fremstilling af fiksturer mv.

For yderligere information om samarbejdet med DAMRC kontakt Marie Skov Lillelund tlf. 92823605, msl@billunderhverv.dk