Et samarbejde mellem en række lokale virksomheder, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Vejle og Billund Erhverv har resulteret i et nyt uddannelsesforløb i Billund.

Billund kommune har en stor koncentration af aktører indenfor service-, hotel, og turismebranchen, det førte til idéen om at skabe et målrettet uddannelsesforløb for både at styrke medarbejdere og virksomhederne.

Uddannelseschef Leif Bojesen fra UCL forklarer hvordan samarbejdet kom i stand: “Under overskriften ’Livslang læring’ arbejder vi hele tiden på at udvikle vores undervisningsformater, så de er tilpasset erhvervslivet og de studerende. Vi vil gerne kunne tilbyde fleksibel opkvalificering i forhold til krav og ønsker.” Efter at have deltaget i Billund KarriereTour TURISME tog Leif Bojesen kontakt til Billund Erhverv for at drøfte mulighederne for etableringen af målrettede uddannelser indenfor turisme- og oplevelsesområdet i kommunen. “Vi blev enige om, at første skridt måtte være at tage kontakt til nogle af aktørerne inden for branchen, og det blev meget positivt modtaget – vi har skabt en model, hvor undervisningen kan tilrettelægges således, at det er muligt for medarbejdere at uddanne sig, samtidig med at de varetager deres job” slutter Leif Bojesen.

“Vi er utroligt glade for at virksomheder ser positivt på muligheden, og vi ser det som en fantastisk mulighed for vores virksomheder til både at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere” siger direktør for Billund Erhverv Marie Skov Lillelund, og fortsætter “Det er ønsket, at der på sigt kan udbydes både Serviceøkonomuddannelse og Akademiuddannelse i service og oplevelser.”

Uddannelserne bliver udbudt som enkeltfag for at sikre størst mulig fleksibilitet i forløbet. Planlægning og gennemførelse sker i tæt dialog med virksomhederne, så perioder med lavsæson og lukkeperioder kan udnyttes bedst muligt – fx til videre uddannelse af medarbejdere.

Det første hold studerende i faget ’Service’ startede undervisningen på Hotel Refborg i Billund mandag den 6. november, og de vil have fuldendt forløbet med en eksamen i december.

Lalandia i Billund er en af de virksomheder, der har tilbudt sine medarbejdere efteruddannelse, og HR manager Lene Stejnicher er ikke i tvivl om værdien: “Vi ser det som et led i karriereplanen for vores dygtige medarbejdere – vi vil gerne fastholde dem hos os, og derfor er det vigtigt at vi kan tilbyde dem dygtiggørelse og udvikling af kompetencer. Uddannelsesmodellen, som er skabt via dette samarbejde er helt optimal, både i forhold til fleksibilitet og indhold.”

Udover Lalandia har også Hotel Hedemarken og LEGOLAND Hotel medarbejdere med på det første hold.

Billund Kommunes borgmester hilser samarbejdet med UCL Vejle velkommen.

”Jeg er optaget af, at vi stiller de rigtige rammebetingelser til rådighed, så vi understøtter vokseværket hos vores dynamiske erhvervsliv. I den forbindelse er det vigtigt, at vi samarbejder på tværs, og jeg er sikker på, at vi sammen med UCL Vejle kan opnå vigtige indsigter, som vi kan bruge til at styrke rammebetingelserne for at drive virksomhed i Billund kommune”, siger Stephanie Storbank.