Helbredsmæssige årsager gjorde, at Søren Seindal Agner måtte opgive sit job som pilot, men det førte til etableringen af egen virksomhed, hvor han kunne bruge både sin erfaring og sine kompetencer.

Søren Seindal Agner startede i luftfartsbranchen som steward, alt imens han tog pilotcertifikat. Da certifikatet var i hus, fik han arbejde som pilot, men rygproblemer gjorde, at han efter 8 år måtte opgive pilotjobbet.

“Jeg tænkte, hvad så?” siger Søren, og fortsætter: “Jeg synes jo det er en dejlig branche, og da jeg havde både erfaringen fra kabinen og cockpittet, kunne jeg se en mulighed for at udvikle det samarbejde der allerede var – der var også kommet nye krav, netop med henblik på at få besætningen til at arbejde bedre sammen”.

På det grundlag startede Søren Seindal Agner virksomheden AEROTEAM i 2004, hvor han også startede med at undervise på forskellige flyveskoler.

Søren udtaler: “Det hele udviklede sig stille og roligt, jeg fik flere og flere kunder og det hele kørte fint. På et tidspunkt kom der så en henvendelse fra Scandinavian Avionics, om jeg ville hjælpe dem med opbygningen af en træningsorganisation for flymekanikere – det blev til et længere samarbejde, og efter at vi havde arbejdet sammen i 8-9 år blev vi enige om, at det gav god mening at udvide samarbejdet til et partnerskab, og ud fra den tanke skabte vi så AEROTEAM Training Solutions i 2019”. Han fortsætter: “Det gik jo fantastisk, indtil 2020 – så kom Corona…”.

AEROTEAM havde sammen med Scandinavian Avionics udviklet et læringskoncept for flymekanikere, og da det pludseligt var umuligt at komme ud og undervise, brugte virksomheden tiden på at udvikle konceptet digitalt, hvilket giver mange flere muligheder for virksomheden.

At slå sig sammen med Scandinavian Avionics har mange fordele for virksomheden. “Vi kan få support, og vi kan trække på nogle ressourcer, vi ikke havde i huset før, som fx hvis jeg skal bruge en teknisk instruktør. Omvendt hjælper vi SA med fx alt det administrative i forhold til processer og manualer – det fungerer faktisk rigtig godt” siger Søren.

AEROTEAM Training Solutions tilbyder bl.a. kurser i at tage beslutninger sammen, som Søren Seindal Agner siger: “Det betyder ikke så meget, hvilke beslutninger folk træffer, da det jo er fiktive scenarier og opgaver de løser. Vi er mere interesserede i, hvordan de træffer beslutninger. Det er det vi kigger på og arbejder med, og det er også det, vi vurderer på. Vores værktøjer hjælper dem til at få kompetencer til at træffe de beslutninger, der er rigtige – også under pres”.

Den 31. oktober har vi hos Billund Erhverv inviteret AEROTEAM Training Solutions til at holde en workshop om stress, og hvordan man forebygger det.
Læs mere om workshoppen og tilmeld dig her.

“Folk skal kunne udføre deres arbejde effektivt, men en af de ting de kan blive forstyrret af, er stress. Folk ved jo godt, hvad stress gør – man bliver syg af det, man bliver langtidssygemeldt og det koster en masse penge. Men det er sådan set ikke den del, vi fokuserer på.” siger Søren, og forklarer: “Vi fokuserer på, at folk bliver stresset af fx en opgave, og vi snakker ikke langtidsstress her, vi snakker akut stress. Det der kan ske når folk kommer ud i akut stress er, at man bl.a. mister evnen til at risikovurdere, og så er der stor risiko for, at man tager forkerte beslutninger.” Han fortsætter: “Vi kan gøre noget, så folk ikke bliver stressede, bl.a. ved at få procedurer – Standard Operating Procedures – introduceret i arbejdet. Det er de samme teknikker, vi også bruger for kabinepersonale og piloter. Vi lærer dem at få struktur på deres arbejdsdag – når du har struktur på din arbejdsdag, har du også overskud til at håndtere akutte situationer uden stress”.

”Mange træffer forkerte beslutninger pga. stress. Mange ledere vurderer måske forkert pga. manglede risikovurdering og træffer derfor en forkert beslutning – måske pga. et pres eller en stresset akut situation. Og det er det, vi helst skal undgå” slutter Søren Seindal Agner.